Avainkehysten käyttö

Joidenkin tehosteiden normaali käyttö perustuu leikkeen muokkaamiseen yhdenmukaisesti alusta loppuun. Esimerkkejä tällaisista tehosteista ovat tunnelmalliset tehosteet, kuten Vanha elokuva, sekä leikkeen väriä muuttavat tehosteet. Niiden parametrit määritetään tavallisesti kerralla leikkeen alussa. Tämä on tehosteen staattista käyttöä.

Muut tehosteet, esimerkiksi Vesipisara, riippuvat liikkeen tunteesta. Ne ovat todennäköisesti voimassa vain silloin, kun niiden parametrien annetaan vaihdella koko leikkeen pituudella. Helpoin tapa tähän tehosteen animoituun käyttöön on käyttää sellaista esiasetusta, jolla on kiinteä animaatio, kuten useimmat Vesipisaran esiasetuksista. Tällaisessa avainkehysanimaatiossa yhdellä tai useammalla tehosteen parametrilla on eri arvo leikkeen lopussa kuin sen alussa. Toiston aikana parametrit päivitetään jokaisen kehyksen jälkeen siirtymään sulavasti alkuarvosta loppuarvoon.

Avainkehystys ei kuitenkaan rajoitu pelkästään leikkeen alku- ja loppuruutuihin. Avainkehyksillä voidaan asettaa parametrille haluttu arvo mihin tahansa leikkeen kohtaan, jolloin tehosteen animointi on vaihtelevampaa. Esimerkiksi jos haluat kuvan pienenevän alkuperäisestä koosta puoleen leikkeen keskikohtaan mennessä ja sitten taas suurenevan takaisin alkuperäiskokoon leikkeen loppuun mennessä, tarvitset vähintään kolmea avainkehystä.

Avainkehystyksen perusteet

Tässä osiossa on kuvattu pääpiirteittäin tehosteen parametrien hallinta leikkeen toiston aikana avainkehysten avulla.

1.      Kaksoisnapsauta aikajanalla olevaa leikettä ladataksesi sen median muokkaajaan.

2.      Lisää tehoste, ja ota tarvittaessa avainkehystys käyttöön napsauttamalla tehosteen otsikossa näkyvää timantin kuvaa.

3.      Avainkehysviiva ilmestyy näkyviin aikaviivaimen alapuolelle. Kaikki leikkeen valittuun tehosteeseen lisätyt avainkehykset on merkitty harmaalla timantilla.

Avainkehys lisätään automaattisesti leikkeen alkuun. Tätä avainkehystä ei voida siirtää tai poistaa. Jos valitsemasi tehoste ja sen parametrien esiasetus edellyttää staattisen käytön sijasta animointia, myös leikkeen loppuun syntyy avainkehys. Voit poistaa tai siirtää lopun avainkehyksen; jos teet niin, kaikki parametriarvot säilyvät viimeisestä jäljellä olevasta avainkehyksestä leikkeen loppuun saakka.

4.      Aseta toistoviiva leikkeen kohtaan, johon haluat määrittää muutoksen jossakin parametrissa (esim. koko, sijainti tai läpinäkyvyys).

5.      Muuta parametria käyttämällä Asetukset-paneelia. Mikäli avainkehystys on käytössä, toistoviivan kohdalle lisätään automaattisesti uusi avainkehys. Jos valitussa kohdassa on jo avainkehys, sen parametritietoja voidaan muuttaa.

Avainkehystyksen toiminnot

Yhdelle tehosteelle voidaan lisätä vain yksi avainkehys jokaista leikkeen ruutua kohti. Avainkehys määrittää parametrien senhetkiset arvot valitun ruudun kohdalla.

Avid Studio image001 Avainkehysten käyttöLisää tai poista avainkehys: Jos haluat lisätä toistoviivan kohdalle avainkehyksen muuttamatta parametrien arvoja, tai poistaa olemassa olevan avainkehyksen, napsauta vaihtele avainkehystä -painiketta siirtymisen työkalupalkin vasemmassa reunassa.

Siirrä avainkehystä: Siirrä avainkehystä avainkehysjanalla (ja siten myös aikajanalla) vetämällä sitä hiirellä.

Hyppää avainkehykseen: Käytä nuoli -painikkeita avainkehys -painikkeen molemmin puolin, tai napsauta suoraan haluamaasi avainkehystä avainkehysjanalla siirtääksesi toistoviivan halutun avainkehyksen kohdalle. Valittu avainkehys näkyy korostettuna, ja kyseinen kehys on tällöin poistettavissa tai muokattavissa.

Usean parametrin avainkehystys

Joskus voi olla tarpeen käyttää saman tehosteen eri parametreille eriaikaisia avainkehyksiä.

Saatat esimerkiksi haluta muuttaa tehosteen Koko -parametria asteittain samalla, kun muutat saman tehosteen Kierto -parametria useassa leikkeen kohdassa. Muokkaus voidaan tällöin tehdä kahdella eri tavalla:

Tapa 1: Aseta Koko -parametrin avainkehykset ensin, ja lisää sitten tarvittavat avainkehykset Kierto -parametrille. Jokaiselle lisätylle avainkehykselle lasketaan sopiva arvo myös Koko -parametrille.

Tapa 2: Lisää tehoste kahdesti: kerran säätääksesi yleisten muutosten avainkehyksiä (esim. Koon osalta), ja toisen kerran tehdäksesi useita avainkehys-muutoksia (Kierto).

Avainkehysten käyttö