Asetukset-paneeli

Asetukset-paneeli näyttää luettelon kaikista tehosteita, jotka on lisätty nykyiseen leikkeeseen (jonka nimi näkyy yläosassa). Valitse luettelosta haluamasi tehoste napsauttamalla sitä; tällöin tehosteen asetukset avautuvat ja ovat muokattavissa luettelon alla näkyvien parametrien avulla. Useimmissa tehosteissa on myös alasvetovalikko, josta voi valita sopivan ennalta määritetyn parametrien yhdistelmän.

Vaikka leikkeessä on tehosteiden lisäksi voitu käyttää myös korjauksia tai panorointia ja zoomausta, ne eivät näy Asetukset-paneelin Tehosteet -välilehdellä. Voit tarkastella niiden asetuksia muiden välilehtien kautta.

Mikäli leikkeeseen kuuluu useita tehosteita, ne otetaan käyttöön lisäysjärjestyksessä. Luettelossa tehosteet näkyvät kuitenkin päinvastaisessa järjestyksessä eli uusimpana lisätty tehoste näkyy luettelossa ylimpänä. Voit muuttaa järjestystä vetämällä tehosteen otsikkoa luettelossa ylös tai alas.

Tehosteen otsikon oikeassa päässä on neljä painiketta tehosteeseen liittyville toiminnoille. Nämä painikkeet ovat vasemmalta alkaen:

Roskakori: Poistaa tehosteen leikkeestä.

Timantti: Vaihtelee avainkehystystä tehosteen parametreille.

Piste: Ottaa tehosteen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Voit ottaa tehosteen pois käytöstä vertailua varten ilman, että poistaisit tehosteen ja sen asetukset kokonaan.

Vetokahva: Käytä joko tätä aluetta tai nimialuetta vetääksesi tehostetta luettelossa ylös tai alas, kun tehosteita on useampia. Kuten aiemmin jo mainittiin, luettelon tehosteet otetaan käyttöön alhaalta alkaen. Joissain tapauksissa järjestyksen muutos voi vaikuttaa lopulliseen tulokseen huomattavasti.

Avid Studio image001 Asetukset paneeli

Asetukset-paneeli: Nykyiseen leikkeeseen on lisätty kolme tehostetta (rajaus, mediaani, valaistus), mikä näkyy yläosassa olevassa luettelossa. Mediaani-tehoste on valittuna (korostusvärillä merkitty laatikko), jolloin sen esiasetukset ja muokattavat asetukset näkyvät parametrien alueella.

Parametrien muokkaaminen

Parametrit on jaoteltu samankaltaisia ohjaimia sisältäviin ryhmiin. Napsauta ryhmän otsikossa olevaa kolmiota (laajenna/kaada) avataksesi ryhmän ja tarkastellaksesi sen parametreja, tai sulkeaksesi ryhmän ja säästääksesi näyttötilaa. Lukuarvon omaavilla parametreilla on vaakasuuntainen liukusäädin, jonka harmaata palkkia vierittämällä parametrin arvoa voi pienentää tai suurentaa. Palauta parametri sen oletusarvoon kaksoisnapsauttamalla palkkia.

Useimmilla tehosteilla on alasvetovalikko erilaisista parametriyhdistelmien esiasetuksista valintojen nopeuttamiseksi. Valittuasi esiasetuksen voit vielä halutessasi mukauttaa sen parametrien arvoja.

Kun haluat lopettaa median muokkaajan käytön ja palata aikajanalle, tallenna tekemäsi muutokset napsauttamalla OK ikkunan alaosassa, tai hylkää muutokset napsauttamalla Peruuta.

Asetukset-paneeli