Videotyökalut

Nämä työkalut sijaitsevat aikajanan työkalupalkissa videoeditorin esikatselun alla. Vasemmalla ovat merkkien säätimet, jotka esitellään myöhemmin.

Sukkula: Shuttle wheel tuo sulavaa, kaksisuuntaista hallintaa useilla eri nopeuksilla selatessa videota tai ääntä. Molempia mediatyyppejä voidaan katsella hidastetulla nopeudella. Pikakuvakkeet J (kelaus taakse), K (tauko), L (kelaus eteen) ja kaikki niiden yhdistelmät Shift-näppäimen (hidas toisto) kanssa mahdollistavat helpon datan poiston ja sukkuloinnin myös näppäimistön välityksellä.

Siirtymispainikkeet: Ovaalinmuotoinen nuoli-ikoni käynnistää jatkuvan toiston. Jäljelle jäävät painikkeet vasemmalta oikealle ovat: Hyppää taaksepäin, Ruutu taaksepäin, Toista, Ruutu eteenpäin, Hyppää eteenpäin.

Äänimonitori: Kaiutinkuvake säätää järjestelmän äänenvoimakkuutta, mutta ei vaikuta äänitetyn äänen tasoon. Napsauta kaiutinkuvaketta kerran mykistääksesi äänet, tai napsauta liukusäädintä kuvakkeen oikealla puolella säätääksesi kuuntelun äänenvoimakkuutta. Käytä Kanavamikseriä säätääksesi itse leikkeen toistotasoa.

Aikakoodin näytöt: Vasen kenttä kuvastaa trimmatun median kestoa Oikea kenttä näyttää nykyisen toistokohdan Kirjaston aineistolle toistokohta on suhteessa median alkuun. Aikajanan leikkeelle toistokohta projektin sisällä on annettu.

Kohdan asettaminen numeerisesti: Napsauta oikeanpuoleista aikakoodikenttää kohdalle ja syötä sijainti (muodossa: tt:mm:ss.xxx). Kun painat Enter, ohjelma hyppää haluttuun kohtaan, jos kohta löytyy leikkeestä. Paina Esc kumotaksesi muutoksen ja poistuaksesi syöttötilasta.

Aineiston trimmaus: Oranssit sarkaimet aikapalkin molemmilla puolilla antavat sinun valita omat aloitus ja lopetuskohdat Kirjaston aineistojen toistamiselle. Näin tehtäessä määritetään leikkeen loppupisteet kun aineistoa käytetään projektissa.

Viivain: Aikapalkki näyttää asteikon, jonka asteet riippuvat senhetkisestä zoomitekijästä. Kun napsautat mitä tahansa kohtaa tältä viivaimelta, play line (ks. alhaalla) hyppää siihen kohtaan.

Play line: Tämä punainen viiva ja sen tanko, osoitin etenenevät samaan tahtiin näytettävän kuvan (video) sekä aaltomuodon punaisen viivan kanssa (ääni). Voit sijoittaa sen mielivaltaisesti napsauttamalla ja vetämällä osoitinta, tai vetamällä aaltomuodon sisältä.

Vierityspalkki ja zoomaus: Voit muuttaa näytön zoomaustasoa vetämällä vierityspalkin loppupään vasemmalla ja oikealla puolella olevista kaksoisviivoista. Kun palkki pienenee, vierityspalkkia voidaan liikutella eteen- ja taaksepäin kokonaisuutena, jolloin voit zoomata äänileikkeen aallonmuotoon tai poistaa dataa suuremmalla tarkkuudella. Kaksoisnapsauta vierityspalkkia palauttaaksesi se leikkeen täyteen leveyteen. Voit myös suurentaa ja pienentää kuvaa napsauttamalla viivainalueen vasemmalta ja oikealta puolelta.

Merkit

Merkit ovat näkyviä pisteitä, joita voit asettaa aikaviivaimelle merkiksi kohtauksen vaihtumisesta tai muista editointipisteistä.

Avid Studio image001 Videotyökalut

Merkkipaneeli

Merkkien asettaminen ja liikuttaminen: Aseta play line kohtaan, johon haluat lisätä merkin. Napsauta toggle marker -painiketta työkalupalkin vasemmalla, tai paina M. Vain yksi merkki voidaan asettaa ruutua kohten.

Liikuttaaksesi merkkiä: Ctrl – klikkaus ja veto oikealle tai vasemmalle.

Merkin poistaminen Napsauta merkkiä liikuttaaksesi play line siihen kohtaan, ja paina sitten M tai napsauta toggle marker -painiketta.

Voit halutessasi poistaa merkkejä käyttämällä valikkoa merkkipaneelissa, joka avauttuu kaksoisnapsauttamalla mitä tahansa merkkiä viivaimelta, tai kun napsauttamalla alas-nuolta toggle marker -painikkeen vierestä.

Merkkipaneeli näyttää merkit, jotka on lisätty sillä hetkellä toistettavana olevaan mediaan, nousevassa järjestyksessä värikoodin, nimen ja sijainnin kera. Useimmat käytettävissä olevat komennot pätevät sillä hetkellä valittuun merkkiin. Poikkeuksena on Delete all markers (poista kaikki merkit) -painike paneelin alareunassa.

Merkin napsauttaminen valikosta valitsee sen muokattavaksi. Play line hyppää merkin osoittamaan kohtaan samanaikaisesti.

Muokkaa nimeä: Voit halutessasi antaa sillä hetkellä valittuna olevalle merkille selkeästi erottuvan nimen nimi-kenttään. Niimen vasemmalla ja oikealla puolella olevat nuolet mahdollistavat toisenlaisen tavan käydä läpi merkkivalikkoa.

Sijainti: Täältä voit muokata merkin sijaintia suoraan aikakoodina.

Merkin väri Säädä valitun merkin (ja sen jälkeisten merkkien) väriä napsauttamalla yhtä käytettävissä olevista väripainikkeista.

Roskakori: Roskakorikuvake merkkivalikon jokaisella rivillä antaa sinun poistaa yksittäisiä merkkejä.

Videotyökalut