Äänen korjaaminen

Äänieditoria voidaan käyttää sekä vain ääni -mediaan kuten wav-tiedostoihin sekä videoon, jossa on (“alkuperäinen” tai “samanaikainen”) ääniraita.

Lisätietoja äänieditorin avaamisesta korjaustyökaluihin pääsemiseksi, sekä tietoa mediaeditoreiden yleisistä toiminnoista saat kohdasta Median editoinnin yleiskatsaus. Ääneen liittyvien tietojen yleiskatsauksen löydät kohdasta Ääni ja musiikki.Äänen korjaukset sisältää selostukset yksittäisistä korjaustyökaluista.

Äänen korjaaminen