Authorointityökalut

Levyeditorin aikajanan työkalupalkki tarjoaa lukuisia authorointityökaluja, joita voit käyttää suoraan, ilman että sinun tarvitsee vaihtaa ikkunaa tai näkymää.

Avid Studio image001 Authorointityökalut

Levyeditorin aikajanan työkalupalkin työkalut.

Avid Studio image002 AuthorointityökalutLuo linkki: Tämä painike luo linkin Soittimessa sillä hetkellä valittuna olevan lukupainikkeen ja aikajanan osoittimen sijainnin välille.

Avid Studio image003 AuthorointityökalutLisää linkki: Tämä painike helpottaa työskentelyä monisivuisten valikoiden kanssa siirtämällä kaikki olemassa olevat painikelinkit (alkaen Soittimessa sillä hetkellä valittuna olevasta lukupainikkeesta) samaan sijaintiin loppupäätä kohti.

Monisivuisessa valikossa linkin syöttämisestä voi seurata ketjureaktio, jolloin olemassa oleva linkki siirtyy pakosta seuraavalle sivulle, ja sillä sivulla oleva linkki siirtyy seuraavalle sivulle, ja niin edelleen viimeiselle sivulle asti, joka itsessään luodaan jos se on tarpeellista.

Avid Studio image004 AuthorointityökalutPoista linkki: Tämän painikkeen napsauttaminen poistaa linkin, joka yhdistää valikon painiketta ja lukumerkkiä Lukuraidalla. ”Ei-linkitetty” lukumerkki pysyy Lukuraidalla.  Tämä ei-linkitetty luku voidaan manuaalisesti linkittää vetämällä ja pudottamalla se toisen painikkeen päälle Valikon Esikatselussa. Se voi myös pysyä lukuna, jota ei ole linkitetty. Tässä tapauksessa se toimii siten, että voit toiston aikana käyttää sitä levyn halki hyppimiseen käyttämällä hyppää-painiketta kaukosäätimessäsi.  Voit myös napsauttaa hiiren oikealla näppäimellä yhtä tai useampaa lukumerkkiä ja Poistaa valitut linkit.

Avid Studio image005 AuthorointityökalutPainikkeiden kierto: Napsauttamalla tämän säätimen vasempaa ja oikeaa nuolta voit vierittää käytettävissä olevien painikkeiden läpi ja aktivoida ne muokkausta varten. Napsauta painikkeen otsikkoa muokataksesi sitä. Painikkeita voidaan myös valita napsauttamalla painikkeiden linkkejä soittimessa, kun valikkoa esikatsellaan.

Avid Studio image006 AuthorointityökalutAseta pienoisikoni: Tämän painikkeen napsauttaminen luo pienoisikonin siitä ruudusta, joka on aikajanan osoittimen kohdalla. Pienoisikoni näytetään valikkopainikkeessa, joka on valittu painikekierron säätimessä, jos se on Pienoisikoni -tyyppiä.

Avid Studio image007 AuthorointityökalutLuo ei-linkitetty luku: Ellei aikajanan osoitin ole tarkalleen sijoitettuna luku tai paluumerkille, tämän näppäimen napsauttaminen lisää lukumerkin Lukuradalle, mutta ei linkitä sitä mihinkään valikkoon. Ei-linkitetty luku voidaan myöhemmin linkittää manuaalisesti vetämällä ja pudottamalla se painikkeen päälle Valikon esikatselussa, jos niin haluat. Ei-linkitetty luku kuitenkin myös palvelee hyödyllistä tarkoitusta: toiston aikana se määrittää yhden niistä pisteistä joissa pysähdytään, kun DVD-levyä selataan kaukosäätimen hyppää-painikketta painamalla.

Avid Studio image008 AuthorointityökalutPoista luku: Kun aikajanan osoitin on sijoittuneena luvulle, Luo ei-linkitetty luku -painike muuttuu toiminnaltaan päinvastaiseksi, ja saa muunnellun symbolin. Sen napsauttaminen poistaa sekä lukumerkin että linkin, joka yhdistää sitä valikkoon, jos sillä on sellainen. Voit poistaa lukuja myös Poista valittu luku -ponnahdusvalikon komennolla, kun yksi tai useampi lukumerkki on valittuna. Käytä samassa valikossa olevaa Poista valitut linkit -komentoa poistaaksesi lukumerkkien linkit siten, että merkit jäävät yhä Lukuraidalle.

Avid Studio image009 AuthorointityökalutLuo paluu: Ellei aikajanan osoittimen sijainnilla ole jo merkkiä, tämä painike lisää paluumerkin Lukuraidalle.

Paluumerkki on toiminnassa toiston aikana vain jos toisto aloitettiin samasta valikosta, kuin mihin merkki liittyy. (Aikajanalla olevan merkin värin tulisi vastata siihen yhdistetyn valikon kuvaketta Valikkolistassa.) Kun toisto etenee ruudulle, josta löytyy aktiivinen paluumerkki, se hyppää takaisin paluumerkkiin yhdistettyyn valikkoon.

Avid Studio image010 AuthorointityökalutPoista paluu: Jos aikajanan osoittimen sijainnilla on paluumerkki, Luo paluumerkki -painike muuntuu Poista paluu -painikkeeksi, ja sen symboli muuttuu vastaavasti.

Poista luku -painiketta ja Poista valitut luvut -ponnahdusvalikon komentoa voidaan molempia käyttää paluumerkkien poistamiseen.

Luku- ja paluumerkkien editointi Aikajanalla

Luku- ja paluumerkit on sidottu tiettyihin ruutuihin aikajanallasi, joista toista alkaa levyvalikosta (luvut), tai joista toisto taas siirtyy alkuperäiseen valikkoon (paluu). Molempia merkkityyppejä voidaan liikuttaa vetämällä niitä hiirellä.Tällöin niiden toimintapaikka elokuvassa vaihtuu.

Kun olet esikatselemassa valikkoa, lukumerkin vetäminen Lukuraidalta Soittimen painikkeeseen linkittää painikkeen uudelleen. Sama toiminto käänteisesti, eli Soittimen painikkeen vetäminen pisteeseen Lukuraidalla, on vaihtoehtoinen tapa luoda uusi lukumerkki.

Projektilla, joka sisältää yhden tai useamman Levyvalikon, täytyy olla pysyvästi sijoitettu paluumerkki Lukuraidan lopussa. Tämä varmistaa, että mikä tahansa levyn luku kohtaa toistettaessa validin paluun. Viimeistä paluumerkkiä ei siten voi poistaa.

Authorointityökalut