Ominaisuuspuu

Kokonainen kirjasto-ominaisuuksien kirjo on organisoitu kansiopuuhun, jonka rakenne ja yleinen käyttö on tuttu tieodostojärjestelmätyökaluista kuten Windowsin Resurssienhallinnasta. Kun valitset sijainnin Ominaisuuspuussa, kansion nimi ilmestyy aktiivisen sijaintivälilehden otsikkoon, ja sen sisällöt näytetään viereisessä selaimessa.

Avid Studio image001 Ominaisuuspuu

Pääkirjastossa, näytetty tässä, Ominaisuuspuu on työtilan vasemmanpuoleisessa ruudussa. Avid Studion projektin ja median muokkaustyökalujen käyttämässä kirjaston kompaktinäkymässä, Ominaisuuspuu sen sijaan esitetään aktiivisen välilehden alasvetoluettelossa.

Ominaisuuspuun neljä pää’haaraa’ ovat Kaikkit mediat (video, ääni, valokuvat); Projektit (Avid Studio-elokuvien ja len projektit); Kokoelmat (ominaisuuksien mukautetut ryhmittelyt); ja Luovat elementit (lisämediat kuten otsikot ja tehosteet) Nämä on esitelty yksityiskohtaisemmin, niiden sisältämien alaosioiden kanssa kohdassa Kirjaston ymmärtäminen.

Ryhmittelyperuste-valikko

Avid Studio image002 OminaisuuspuuKaikki mediat -haaran ylätunnisterivissä on pieni alasvetovalikko, jossa on vaihtoehtoja ryhmittelyjen säätämiseksi jokaisessa haaraan luodussa alaosiossa.

Kun ryhmittelet kansioittain (oletus), kansiorakenne vastaa kiintolevysi, muistitikkusi, tai muun tiedostojärjestelmän laitteen todellisia hakemistoja. Jotkut vakiokansiot ovat sisällytetty oletuksena; voit halutessasi lisätä muita käyttämällä haku-kansio -järjestelmää. Ryhmittely kansioittain näytetään Pääkirjaston kuvassa yllä.

Kun käytät toista ryhmittelyä, arvostelun mukaan, päivämäärän mukaan tai tiedostotyypittäin, täsmälleen samat ominaisuustiedostot luetteloidaan jokaisessa alaosiossa kuin ryhmittelyssä kansioittain. Näitä ei kuitenkaan luokitella tiedostojärjestelmätyypeittäin, joissa ne on tallennettu, vaan Ominaisuuspuu ryhmittelee ne ‘virtuaalikansioiksi’ niiden valitun ominaisuuden mukaan.

Esimerkiksi, ryhmittely arvostelun mukaan jakaa jokaisen alaosion kuuteen virtuaalikansioon. Viisi niistä näyttää mediatiedostoja, joille olet antanut tähtiarvostelun; kuudes on niille, joita et ole vielä arvostellut. Katso Selain saadaksesi lisätietoja tiedostojen arvosteluista ja niiden käytöstä.

Avid Studio image003 Ominaisuuspuu

Pääkirjasto, jossa on valittu ryhmittely päivämäärän mukaan Ominaisuuspuun Kaikki mediat -haarassa. Ominaisuuspuun alatason kansiot näytetään selaimessa (oikealla). Nämä ‘virtuaali’kansiot kukin esittävät kaikkia valokuvia, joiden tiedostopäivämäärä on tietyssä kuussa.

Yllä olevassa kuvassa, Valokuvien alaosio Kaikki mediat -haarassa näytetään ryhmiteltynä tiedostotyypin mukaan. Virtuaalikansioilla on nimiä kuten bmp, gif ja jpg – yksi virtuaalikansio jokaiselle tunnistetulle tiedostopäätteelle alaosion mediatiedostoissa.

Päivämäärän mukaan ryhmitellyssä kohdassa, kansiot esittävät tiedoston luomisen vuotta; näiden sisällä kansiot on edelleen ryhmitelty kuukausittain.

Ryhmittely muiden alaosioiden mukaan

Ominaisuuspuun Projektit ja Luovat elementit -haarat tarjoavat myös ryhmittelyperuste-valikon, joten on mahdollista, että haarat ovat eri ryhmittelytiloissa. Valikkokomennot ovat samoja kuin yllä kuvatussa Kaikki mediat -haarassa, lukuun ottamatta tiedostotyypeittäin-vaihtoehtoa, jota ei tarvita ja joka ei näy.

Lisää kokoelma -painike

Avid Studio image004 OminaisuuspuuKokoelmat-haarassa ei ole ryhmittelyperuste-valikkoa. Tämän haaran ylätunnisteessa olevan painikkeen avulla voit luoda uuden Kokoelman.

Ominaisuuspuu