Videokohtausten paikannus

Kirjaston automaattisen kohtausten paikannus -toiminnon käyttö jakaa videomateriaalin useisiin kohtauksiin joko automaattisesti tai manuaalisesti. Raakatiedostojen jakaminen kohtausten pituisiin osiin voi helpottaa monia muutoin hankalia muokkaustehtäviä.

Kohtausten paikannukseen tarvittu aika vaihtelee riippuen leikkeen pituudesta ja valitusta paikannusmenetelmästä. Edistymispalkki pitää sinut ajan tasalla tilasta.

Aloittaaksesi kohtauksen paikannuksen, valitse yksi menetelmistä Paikanna kohtaukset -kontekstivalikon komennoista video-ominaisuuksia varten.

Päivämäärän ja ajan mukaan: Tämä vaihtoehto usein johtaa loogisiin kohtausrajoihin, jotka heijastavat aikomustasi kuvauksen aikana. Monissa digitaalitallennusformaateissa, kuten DV:ssä ja HDV:ssä, tallennetun aikakoodin tietojen epäjatkuvuus ilmenee aina, kun kamera käynnistetään uudestaan sen pysäyttämisen jälkeen. Näitä kuvauksen katkeamisia käsitellään kohtauksen katkeamisina vaihtoehdossa.

Sisällön mukaan: Tässä vaihtoehdossa kohtausten tunnistustyökalu analysoi materiaalin kuvan sisällön kehys kehykseltä ja perustaa uuden kohtauksen aina, kun sisällössä tapahtuu äkillinen muutos. Nopea panorointi tai nopea liike kehyksen yli voi kuitenkin tuottaa joitakin tarpeettomia katkaisuja.

Avid Studio image001 Videokohtausten paikannusAikavälien mukaan: Tässä muunnoksessa määrität luotavien kohtausten pituuden. Pieni muokkausikkuna avautuu halutun arvon syöttämiseksi tunteina, minuutteina, sekunteina ja millisekunteina; paina Enter vahvistaaksesi syötön.

Näytä kohtaukset

Näytä tietyn videotiedoston kohtauskuvasto joko valitsemalla Näytä kohtaukset sen kontekstivalikosta; tai valitsemalla leike, sitten napsauttamalla Näytä kohtaukset -painiketta, joka ilmestyy kirjaston oikeaan alakulmaan.

Avid Studio image002 Videokohtausten paikannus

Yksittäisesssä videotiedostossa voi olla monia kohtauksia. Tämä tekee kuvausmateriaalin manipuloinnista helpompaa muokkauksen aikana, kuin jos sitä käsiteltäisiin yhtenä segmenttinä. Kohtaukset osoitetaan visuaalisesti tyylitellyillä filmirei’ityksillä.

Kohtaus-näkymä on väliaikainen katselutila. Oranssi palkki selaimen yläreunassa ilmoittaa, että kohtaus-näkymä on aktiivinen. Palkin oikeanpuoleisessa päällä on x-painike, jota voit käyttää päättämään tilan. Näytä kohtaukset -työkalun napsauttamisella uudestaan on sama vaikutus.

Muokkauksen aikana kohtauksen leikkeet käyttäytyvät samoin kuin muut videoleikkeet.

Kohtausten luominen manuaalisesti

Jos haluat jakaa videotiedoston manuaalisesti yksittäisiin kohtauksiin, valitse Näytä kohtaukset ominaisuuden kontekstivalikosta. Jos et ole aiemmin jakanut tiedostoa, se näkyy nyt selaimessa yhtenä kohtauksena.

Kirjaston soittimessa navigoi leikkeen sisällä jokaiseen kehykseen, jossa kohtauksen tulisi katketa ja napsauta sitten jaa kohtaus -painiketta.

Kohtausten poistaminen

Jos haluat tyhjentää videotiedoston koko kohtausluettelon, valitse Kohtauksen paikannus Ø Poista kohtaukset ominaisuuden kontekstivalikosta.

Poistaaksesi yksittäisiä kohtauksia, valitse yksi tai useampi kohtaus ja paina sitten Delete.

Videokohtausten paikannus