Tuonti DV- tai HDV-kameralta

Avid Studio corner top left Tuonti DV tai HDV kameralta Avid Studio border Tuonti DV tai HDV kameralta Avid Studio corner top right Tuonti DV tai HDV kameralta
Avid Studio border Tuonti DV tai HDV kameralta
Avid Studio spacer Tuonti DV tai HDV kameralta
Avid Studio spacer Tuonti DV tai HDV kameralta Avid Studio blue button Tuonti DV tai HDV kameralta Avid Studio spacer Tuonti DV tai HDV kameralta

Saadaksesi lisätietoa

Median tuonti (1): Kaappaaminen nauhalle tallentavilta kameroilta ja levyiltä

napsauta tähän katsoaksesi verkko-opastuksen
kotisivuillamme (tarvitset Internet-yhteyden)

Avid Studio spacer Tuonti DV tai HDV kameralta
Avid Studio spacer Tuonti DV tai HDV kameralta
Avid Studio border Tuonti DV tai HDV kameralta
Avid Studio corner bottom left Tuonti DV tai HDV kameralta Avid Studio border Tuonti DV tai HDV kameralta Avid Studio corner bottom right Tuonti DV tai HDV kameralta

Avid Studio image001 Tuonti DV tai HDV kameraltaDigitaalisen videon tuonnin valmistelemiseksi kytke DV- tai HDV-laitteesi päälle ja aseta se toista-tilaan.Valitse se sitten ImporterinTuo lähteestä -paneelista.

Sinun on hyvä myös varmistaa, että kohdekansiosi, pakkausasetukset ja muut valinnat ovat asetettu muissa paneeleissa haluamallasi tavalla.

Videon esikatselu

Lähdelaitteessa toistettavan videon pitäisi nyt olla näkyvissä ikkunan keskialueella. Videon esikatselun oikeassa reunassa näkyy äänentaso hetki hetkeltä.

Avid Studio image002 Tuonti DV tai HDV kameralta

Kun DV- tai HDV-lähde on valittuna, Importerin keskusalueella näkyy kontrollipainikkeet nauhoitetun materiaalin esikatseluun ja tuontiin.

Esikatselukuvan alapuolella on kaappauksen automatisointia varten kontrollirivi, johon voit syöttää aloitus- ja lopetushetken. Katso Videon ja äänen tallentaminen saadaksesi lisätietoja.

Toisella kontrollirivillä on siirtymispalkki, joka toimii navigaatiokonsolinasi lähdelaitteelle.

Avid Studio image003 Tuonti DV tai HDV kameralta

Tämä on siirtymispalkki DV:n ja HDV:n tuontiin. Vasemmalla jog-säädin sekä aikakoodin lukema, siirtymispainikkeet, nauhan nopeuden säädin ja ääni-painike, jonka esiin ponnahtavalla liukusäätimellä voi säädellä esikatselun äänenvoimakkuutta.

Avid Studio image004 Tuonti DV tai HDV kameraltaNykyisen aikakoodin näyttö näyttää mitä kohtaa mediaa toistat, siihen kuvaamishetkellä tallentuneen aikakoodin mukaan. Näytön neljä lukua esittävät vasemmalta oikealle tunteja, minuutteja, sekunteja ja ruutuja. Näytön vasemmalla puolella näkyy kaksi nuolta, joita voit käyttää liikkumiseen yksittäisten ruutujen välillä eteen- tai taaksepäin.

Avid Studio image005 Tuonti DV tai HDV kameraltaVasemmalta alkaen siirtymispainikkeet ovat toista/tauko, pysäytä, kelaa taaksepäin ja kelaa eteenpäin. Nämä painikkeet välittävät komentoja kameraasi. Niiden käyttäminen vastaa kamerasi painikkeita, mutta niiden käyttäminen on yleensä kätevämpää.

Avid Studio image006 Tuonti DV tai HDV kameraltaVedä oranssia viivaa nauhan nopeuden säätimessä vasemmalle tai oikealle vaihtaaksesi toiston suuntaa taakse- tai eteenpäin. Toisto molempiin suuntiin nopeutuu tai hidastuu mitä kauemmas vedät viivaa keskeltä. Kun vapautat viivan, se palaa takaisin keskelle pysäyttäen toiston.

Avid Studio image007 Tuonti DV tai HDV kameraltaSäädä esikatselun äänenvoimakkuutta: Muuttaaksesi äänenvoimakkuutta ääni- ja videoleikkeiden esikatseluun, vie kohdistin mediatiedostojen selaimen alapalkista löytyvän ääni/mykkä -painikkeen alueelle. Äänenvoimakkuuden liukusäädin ilmestyy painikkeen viereen. Vedä painiketta ylös ja alas säätääksesi äänenvoimakkuutta. Jos haluat mykistää äänen kokonaan, napsauta itse ääni/mykkä -painiketta.

Merkki sisään, Merkki ulos: Merkki sisään, merkki ulos -aikakoodikenttä siirtopalkin päiden yllä osoittaa videokaappauksen suunnitellut aloitus- ja lopetuskohdat.

Huomaa: Myös DV- ja HDV-lähteet sopivat tilannekuvien ottamiseen.

Videon ja äänen nauhoittaminen

Importer tukee kahta eri tapaa, joilla valita tuotavat osat videosta.

Manuaalista tapaa käytettäessä voit yksinkertaisesti esikatsella videota ja painaa Aloita kaappaus -painiketta, kun haluamasi kuvamateriaali alkaa.  Paina Lopeta kaappaus -painiketta, kun haluamasi osa videosta tulee päätökseensä. Jos lähdemateriaalissa on katkeamaton ja yhtenäinen aikakoodi ja olet valinnut Tilapaneelissa ”Kyllä”-vaihtoehdon Pysäytä nauhan lopussa -asetukseen, voit poistua koneeltasi – Importer sulkeutuu, kun sisääntulo loppuu.

Automaattinen tapa kaappaamiseen on käytännöllinen, jos haluat asettaa kaappaukselle alku- ja loppupisteen (”merkki sisään” ja ”merkki ulos”) ruudun tarkkuudella. Se soveltuu myös hyvin sellaiseen valvomattomaan tuontiin, jossa päätöspiste sijaitsee ennen nauhoitetun materiaalin loppua.

Halutessasi voit asettaa merkki sisään -ajankohdan ja jättää merkki ulos -kohdan tyhjäksi. Kun napsautat Aloita kaappaus -painiketta, Importer paikantaa aloituskohdan nauhalta ja kaappaa kunnes käsket sen lopettaa (tai kun nauha loppuu).

Voit myös asettaa ajan merkki ulos -pisteelle jättäen merkki sisään -asetuksen tyhjäksi. Kun valitset Aloita kaappaus, niin tuontiprosessi alkaa välittömästi ja loppuu automaattisesti merkki ulos -pisteessä. Nauhan keston ja merkki ulos -pisteen syöttäminen ovat käytössä sama asia. Kumman tahansa syötätkin, Importer laskee ja näyttää toisenkin automaattisesti.

Huomaa: Ennen kuin aloitat tuontioperaation, varmista, että asetukset Tuo kohteeseen -paneelissa ja muissa paneeleissa) ovat oikein.

Manuaalinen kaappaus Aloita kaappaus ja Lopeta kaappaus -painikkeita käyttäen

1.      Varmista, että merkki sisään ja merkki ulos -pisteitä ei ole asetettu. Tarpeen mukaan voit tyhjentää pisteet napsauttamalla Avid Studio image008 Tuonti DV tai HDV kameralta painiketta kentän vieressä.

2.      Aloita manuaalisesti lähdenauhan toistaminen kohdasta ennen haluttua kaappauspistettä.

3.      Napsauta Aloita kaappaus -painiketta, kun aloituspiste on saavutettu.

Painike muuttuu nyt Lopeta kaappaus -painikkeeksi.

4.      Haluamasi osuuden lopussa napsauta painiketta uudestaan. Kaapattu materiaali tallennetaan kirjastoon.

5.      Toisto pysäytetään manuaalisesti (mikäli automaattinen sammuttaminen on päällä, kuten huomautettu yllä).

Automaattinen kaappaus Merkki sisään ja Merkki ulos -pisteitä käyttäen:

1.      Käytä ajan kontrollointipainikkeita asettaaksesi arvot merkki ulos ja merkki sisään -pisteille eli halutun kuvamateriaalin alkamis- ja loppumispisteille.

Avid Studio image009 Tuonti DV tai HDV kameraltaMäärittääksesi merkki sisään -pisteen syötä sen arvo suoraan aloituskenttään tai etsi haluamasi kohta ja napsauta Aloita-painiketta. Merkki ulos -pisteen voit määrittää samalla tavoin.

2.      Napsauta Aloita kaappaus -painiketta. Studio asettaa lähdelaitteen merkki sisään -pisteeseen ja aloittaa nauhoittamisen automaattisesti.

3.      Kun merkki ulos -piste on saavutettu, tuontiprosessi lopetetaan ja lähdelaitteen toisto pysäytetään.

4.      Kaapattu materiaali tallennetaan kirjastoon.

Tuonti DV- tai HDV-kameralta