Tuo kohteeseen -paneeli

Tuomisprosessin jälkeen tietokoneesi ulkoisilta laitteilta mediasi on valmis käsiteltäväksi tiedostomuodossa koneellasi. Tuo kohteeseen -paneeliImporterissa mahdollistaa näiden tiedostojen tallennussijainnin määrittelemisen. Videolle, äänelle ja kuvatiedostoille löytyy omat kansiot, mutta Tuo kohteeseen -paneeli listaa vain ne, jotka ovat olennaisia senhetkisen tuontilähteen kannalta, kuten Tuo lähteestä -paneelissa on asetettu.

Kun mediatiedostojen määrä tietokoneellasi kasvaa, on käytännöllisyyden kannalta hyvä pohtia, kuinka voisit parhaiten organisoida materiaalin kansioihin sekä alikansioihin, jotta voisit tulevaisuudessa parhaiten löytää halutun tiedoston. Kontrollipainikkeet Tuo kohteeseen -paneelissa on suunniteltu toteuttamaan tämä prosessi automaattisesti niin pitkälle, kuin haluat.

Työskentely tuontikansioiden kanssa

Avid Studio image001 Tuo kohteeseen  paneeliImporter käyttää ennaltamääritettyjä standardikansioita videolle, musiikille ja kuville Windowsin käyttäjätilisi sisällä, kunnes määrität toisin. Kuvassa näkyy tyypillinen valintatilanne Windows 7:ssä. Vaihtaaksesi tuontikansiota, napsauta joko pientä kansiokuvaketta tai nykyistä kansion polkua. (Katso ”Tuontikansion valinta” alta.)

Jokaiselle mediatyypille valitsemasi kansiot, olivatpa ne oletusarvoisia tai mukautettuja kansioita, toimivat perussijainteina tuomillesi tiedostoille. Hallitaksesi mediakokoelmaasi tehokkaasti voit joko itse valita alikansiolle nimen tai käyttää metodia, jossa sille annetaan nimi senhetkisen päivämäärän tai tuodun materiaalin luontipäivämäärän mukaan. Napsauta joko ”määritä alikansio” tai lisää-painiketta Avid Studio image002 Tuo kohteeseen  paneeli mediatyypissä päästäksesi alikansion asetuksiin. (Katso ”Alikansion asettaminen” alla.)

Esimerkiksi jos asetat pääasialliseksi videokansioksesi ”c:vid” ja alikansioiden nimeämisasetuksiin ”Kuluva kuukausi”, jokainen tuomasi video siirretään kansioon, jolle annetaan nimi kuten ”c:vid2011-10”.

Täyttöasteen mittari: Tämä palkki näyttää kuinka paljon vapaata tilaa muistilaitteessa on jäljellä kullekin tuomisen kohdekansiolle. Ensimmäinen osa palkissa näyttää kuinka paljon tilaa on jo käytössä. Värillinen osa näyttää kuinka paljon tilaa sillä hetkellä valitut tuomista odottavat mediatiedostot vaativat.

Avid Studio image003 Tuo kohteeseen  paneeli

Käytettävissä oleva varastotila

Huomaa: Jos kohdelaite täyttyy 98 prosenttisesti tuomisen aikana, pysähtyy operaatio tässä vaiheessa.

Tuontikansion valitseminen

Avid Studio image004 Tuo kohteeseen  paneeliValitaksesi eri oletuskohdekansion jollekin mediatyypille, napsauta asiaankuuluvan kansion painiketta tai kansion nimeä Tuo kohteeseen -paneelissa. Tämä avaa ikkunan, jossa voit navigoida haluamaasi kansioon tai, jos se on tarpeellista, luoda sen.

Alikansioita sisältäviä kansioita merkitään plus-merkillä, joka löytyy kansioiden vasemmalta puolelta niiden ollessa kiinni. Avattujen kansioiden vieressä on miinus-merkki. Kansion napsauttaminen muuttaa sen tilan.

Avid Studio image005 Tuo kohteeseen  paneeli

Napsauta plus-merkkiä tarkastellaksesi kansion sisältöä.

Alikansion asettaminen

Jotta voit määrittää oletuskansion alikansion varsinaiseksi tuontikohteeksi mediatyypille, napsauta joko ”määritä alikansio” tai lisää-painiketta Avid Studio image002 Tuo kohteeseen  paneeli. Nämä painikket avaavat ruudun, joka edustaa Tuo kohteeseen -paneelin laajennettua versiota. Nyt näkyviin tulee painikkeita, joiden avulla voidaan määrittää alikansion nimi tai nimeämistapa kullekin valitun tuontilähteen tukemalle mediatyypille.

Avid Studio image006 Tuo kohteeseen  paneeli

Laajennettu Tuo kohteeseen -ikkuna tiedostopohjaiselle medialle. Koska tiedostot voivat olla mitä tahansa mediatyyppiä, on kaikille kolmelle tyypille annettuna painikkeet. Muut lähteet eivät yleensä tuo videon lisäksi muuta mediaa, eivätkä siksi näytä Ääni- ja Valokuva-painikkeita.

Kontrollipainikkeiden pudotusvalikot jokaiselle tietotyypille pitävät sisällään listan nimeämisvaihtoehtoja:

Ei alikansiota: Jos valitset tämän vaihtoehdon, tuomiasi tiedostoja säilytetään peruskansiossa.

Muokattu: Jos valitset tämän vaihtoehdon, muokkausruutu ilmestyy. Anna alikansiolle nimi; valitsemasi mediatyypin tiedosto tai tiedostot tuodaan tähän kansioon kyseisellä tuontikerralla.

Tänään: Tuomasi tiedostot siirretään senhetkisen päivämäärän mukaan nimettyyn alikansioon muotoon ”2009-10-25”.

Luontipäivä: Jokainen tuotu tiedosto tallenetaan tiedoston luontipäivän mukaan nimettyyn kansioon, jonka nimi on samassa muodossa kuin yllä. Kun useita mediatiedostoja tuodaan osana samaa tuontiprosessia, se voi edellyttää lukuisten alikansioiden luomista tai päivittämistä.

Kuluva kuukausi: Tämä on sama kuin Tänään-vaihtoehto, mutta ilman päivämerkintää, esim. ”2009-10”.

Kun olet tehnyt valintasi, napsauta ‘x’-painiketta ikkunan oikeassa ylälaidassa palataksesi takaisin Importeriin.

Tuo kohteeseen -paneeli