Aikajanan raidan ylätunniste

Aikajanan ylätunnistealueella on monia ohjaimia, jotka vaikuttavat aikajanan raitojen järjestelyyn ja järjestykseen. Katso Ääni aikajanalla saadaksesi tietoja äänitoiminnoista, esimerkiksi raidan äänenvoimakkuudesta, joita myös säädetään aikajanan ylätunnisteesta.

Avid Studio image001 Aikajanan raidan ylätunniste

Aikajanan vasemmassa päässä ovat raidan ylätunnisteet, joissa on useita säätimiä raitaa kohti: lukituspainike, raidan nimi, ja seurantapainikkeet raidan videota ja ääntä varten. Tässä tämänhetkinen oletusraita on “‘Pää’.

Kaikki raidat -alue raidan ylätunnisteiden yläpuolella tarjoaa samankaltaiset säätimet kuin ne, jotka löytyvät jokaisen raidan ylätunnisteesta, mutta yleisellä vaikutuksella: niitä sovelletaan kaikkiin raitoihin samanaikaisesti, kumoten yksittäiset asetukset.

Oletusraita

Oranssi pystysuuntainen viiva raidan ylätunnisteen vasemmalla puolella, yhdessä vaaleamman taustasävyn kanssa, osoittaa oletusraidan. Se tarjoaa määränpääraidan tietyille toiminnoille, mukaan lukien lähetä vastaanottajalle ja liitä. Vasta luodut otsikot ja Scorefitter-laulut lisätään myös tähän raitaan.

Jos toisesta raidasta halutaan tehdä oletusraita, napsauta vain johonkin raidan ylätunnisteen rajojen sisällä, muualle kuin painikkeeseen tai muuhun säätimeen.

Lukitseminen

Napsauta riippulukko-painikkeita suojataksesi raitaa tahattomilta muokkauksilta. Sama painike kaikki raidat -alueella ulottaa tämän suojauksen koko projektille.

Raidan nimi

Muokataksesi raidan nimeä, napsauta nimeä kerran päästäksesi paikalla olevaan muokkaajaan, tai valitse Muokkaa raidan nimeä raidan ylätunnisteen kontekstivalikosta. Vahvista muokkauksesi Enter-näppäimellä, tai peruuta se Esc-näppäimellä.

Video- ja ääniseuranta

Video- ja ääni-painikkeet raidan ylätunnisteessa säätävät, osallistuuko raita sen videoon ja ääneen projektin yhdistelmätuotoksessa. Ne tukevat monia muokkaustilanteita, joissa on hyödyllistä estää yhden tai useamman raidan tuotos esikatselun yksinkertaistamiseksi.  Samat painikkeet kaikki raidat -alueella vaihtavat ääni- ja videoseurannan koko projektille.

Raidan lisätoiminnot

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä raidan ylätunnisteen kontekstivalikossa:

Uusi raita: Voit lisätä uuden raidan olemassa olevan raidan ylä- tai alapuolelle.

Poista raita: Poista raita tai kaikki siinä olevat leikkeet.

Siirrä raitaa: Vedä raidan ylätunnistetta ylös tai alas uuteen kerrossijaintiin. Kun vedät, kirkas vaakasuuntainen viiva ilmestyy päteviin sijainteihin.

Kopioi raita: Kun pidät Ctrl-näppäimen painettuna raitaa siirtäessäsi, raita kopioituu sen liikuttamisen sijaan.

Raidan koko: Kontekstivalikko sisältää neljä määriteltyä raidan kokoa (pieni, keskikokoinen, suuri, erittäin suuri). Määrää koko mukautetusti vetämällä erottajaviivaa raidan ylätunnisteiden välillä säätääksesi korkeutta saumattomasti.

Katsele aaltomuotoja: Vaihda aaltomuotonäkymää äänileikkeitä varten.

Aikajanan raidan ylätunniste