Nopeus

Nopeussäädön ikkuna käynnistyy valitsemalla Nopeus Ø Lisää tai Nopeus Ø Muokkaa video- tai äänileikkeen aikajanan kontekstivalikosta. Voit säätää asetuksia tuottaaksesi minkä tahansa asteisen hidastuksen tai nopeutuksen laajalle alueelle.

Avid Studio image001 Nopeus

Nopeussäädön ikkuna

Projektisi todellinen toistonopeus pysyy aina samana. Se on asetettu kerran pysyvästi ruutua sekunnissa -nopeudella projektiasetuksissasi. Hidastaaksesi, uudet kehykset interpoloidaan alkuperäisten väliin; nopeutusta varten jotkut lähdekehykset peitetään.

Valintaikkunassa annetut vaihtoehdot on jaettu useaan ryhmään.

Jatkuva

Valitse leikkeen toistonopeudeksi arvo 10-500 prosentin väliltä suhteessa alkuperäiseen materiaaliin. Kaikki alle 100 prosentin on hidastusta.

Ankkuri: Kun Jatkuva on valittu, leike on ankkuroitu aikajanaan trimmaustoiminnon aikana määritellyllä kehyksellä.  Voit valita ankkuriksi leikkeen ensimmäisen tai viimeisen kehyksen, tai toistoviivan tämänhetkisen sijainnin osoittavan kehyksen. Tämä voi olla hyödyllistä koordinointitoiminnalle nopeuskäsitellyn leikkeen ja materiaalin, kuten taustamusiikin, välilllä muilla raidoilla.

Venytys

Tämän vaihtoehdon kanssa leikkeen ensimmäinen ja viimeinen kehys tämänhetkisellä trimmauksella pysyvät lukittuina, kun leikettä trimmataan aikajanalla. Leikkeen lyhentäminen materiaalin loppupään trimmauksen sijaan nopeuttaa sitä juuri tarpeeksi, jotta sen loppuu samaan kehykseen kuin aikaisemmin. Leikkeen pidentäminen trimmaamalla sen loppua oikealle hidastaa sitä trimmatun materiaalin altistamisen sijaan.

Video

Käännä kääntää toistosuunnan ilman nopeuden muutosta. Synkroninen ääni, jos sitä on, peitetään tällä vaihtoehdolla, koska on yleensä epäsuotavaa toistaa ääntä takaperin.

Pehmeä liike: Tätä vaihtoehtoa käytetään erityisessä siirtymätekniikassa, jotta saavutettaisiin liikkeen maksimisujuvuus kehyksestä kehykseen.

Ääni

Säilytä sävelkorkeus: Tämä vaihtoehto säilyttää tallennetun äänen alkuperäisen sävelkorkeuden, jopa silloin, kun sitä toistetaan nopeutettuna tai hidastettuna. Tästä toiminnosta tulee tehottomampi mitä enemmän nopeutta muutetaan. Kun tietyt rajat on ylitetty, se käännetään kokonaan pois.

Nopeus