Leikkeiden lisääminen aikajanaan

Useimmat kirjaston ominaisuustyypeistä voidaan tuoda aikajanalle itsenäisinä leikkeinä. Tyyppeihin kuuluvat video- ja äänileikkeet, valokuvat, kuvat, Scorefitter-laulut, leikkaus ja otsikot. Voit jopa lisätä muita elokuvaprojektejasi säiliöleikkeinä, jotka toimivat aivan kuten videoleikkeet projektissasi. Levyn projekteja ei kuitenkaan voida lisätä säiliöleikkeinä aikajanaan, koska ne vaativat valmiutta – käyttäjäinteraktiivisuutta – jota aikajanan leikkeillä ei ole.

Vedä-ja-pudota

Vedä-ja-pudota on yleisin ja tavallisesti mukavin menetelmä lisätä materiaalia projektiin. Napsauta mitä tahansa ominaisuutta kirjaston elokuvan muokkaajan kompaktinäkymässä ja vedä se mihin haluat aikajanalla.

Kun siirryt aikajana-alueelle vetämisen aikana ja jatkat kohderaitaan, varo pystysuuntaisen viivan ilmestymistä hiiren osoittimen alle. Viiva osoittaa, että leikkeen ensimmäinen kehys lisätään, jos pudotetaan välittömästi. Viiva piirretään vihreällä, jos pudotus olisi pätevä ja punaisella, jos ei ole mahdollista lisätä leikettä osoituksen mukaisesti (esimerkiksi raidan ollessa suojattu).

On mahdollista lisätä useita leikkeitä aikajanaan samaan aikaan. Valitse vain halutut kirjasto-ominaisuudet, ja vedä sitten mikä tahansa niistä aikajanaan. Järjestys, jossa leikkeet näkyvät raidalla, vastaa niiden järjestystä kirjastossa (ei järjestystä, jossa valitsit ne).

Magneetti-tila: Oletuksena, magneetti-tila on käännetty päälle. Tämä tekee leikkeiden lisäämisen helpommaksi niin, että niiden reunat kohtaavat täsmällisesti. Uusi leike napsahtaa tietyihin sijainteihin, leikkeen päihin tai merkkien sijainteihin, ikään kuin magneetin vetäminä, kun hiiren osoitin tulee lähelle mahdollista kohdetta.

Toisaalta, älä huolehdi onko ensimmäinen leike oikea aikajanan alussa. Kaikki elokuvat eivät ala kovalla leikkauksella ensimmäiseen kohtaukseen!

Live-muokkauksen esikatselu

Poistaaksesi monimutkaisten muokkaustilanteiden aiheuttaman hämmennyksen, Avid Studio tarjoaa muokkaustoimintojen tulosten täyden dynaamisen esikatselun, kun vedät leikkeitä aikajanalla. Jos asiat näyttävät hyppivän ympäriinsä enemmän kuin tavallisesti aikajanan muokkauksen aikana, tämä on syy siihen. Älä huolehdi: totut siihen nopeasti ja opit käyttämään hyväksesi tarjottua lisätietoa. Toimi aluksi hitaasti. Katso aikajanan muutoksia, kun leijutat vedettyjä kohteita useiden mahdollisten laskeutumispaikkojen yllä, ja viimeistele pudotus, kun näet haluamasi tuloksen.

Jos vedä-ja-pudota ei toimi niin kuin haluat, paina joko Esc-näppäintä tai liikuta hiiren osoitin pois aikajana-alueelta ja vapauta painike. Jompi kumpi näistä hylkää vedä-ja-pudota-toiminnon. Hakeaksesi vedä-ja-pudota-toiminnon takaisin sen viimeistelyn jälkeen, paina Ctrl+Z tai napsauta kumoa-painiketta.

Muista, että voit vaihdella monia aikajanan muokkaustoimintoja vaihtoehtoisella tilalla: paina ja pidä Alt-näppäintä pohjassa vetämisen tai trimmauksen aikana. Leikkeen yksittäisen vaihdon aikana, (katso ”Leikkeen vaihtaminen”, alla), Shift-näppäin on myös tärkeä.

Vedä-ja-pudota-toiminnon lisäasetukset

Kun olet kerännyt leikevalikoiman aikajanan raidalle, on vain ajan kysymys, milloin haluat alkaa muuttamaan asioita. Saatat esimerkiksi haluta:

·     Täyttää raon leikkeillä.

·     Lisätä joitain leikkeitä ennen tiettyä leikettä.

·     Vaihtaa jo aikajanalla olevan leikkeen toiseen.

Älykäs-muokkaustila auttaa sinua saavuttamaan minkä tahansa näistä päämääristä vaivattomasti.

Raon täyttäminen

Älykäs-tila yksinkertaistaa tietyn aikajanan raon täyttämisen esimerkiksi uudella materiaalilla. Sen sijaan, että sinun tarvitsee esi-trimmata uutta materiaalia vaivan kanssa uuteen käytettävissä olevaan tilaan, voit yksinkertaisesti vetää kohteet rakoon. Kaikki leikkeet, joita ei tarvita raon täyttämiseen pudotetaan, viimeistä käytettyä leikettä trimmataan automaattisesti asiaankuuluvan pituiseksi. Jo aikajanalla olevat leikkeet eivät muutu, joten seurauksena ei ole synkronointiongelmia.

Leikkeiden lisääminen

Oletetaan, että tavoitteenasi on lisätä uutta materiaalia aikajanalle kohtaan, jossa jo on leike. Et kuitenkaan halua korvata paikalla olevaa leikettä; haluat sen vain (ja kaikkien sen oikealla puolella olevien leikkeiden) siirtyvän oikealle tarpeeksi pitkälle, jotta se tekee tilaa uudelle materiaalille.

Älykäs-muokkaus tarjoaa taas vaivattoman vastauksen. Vedä vain uusi materiaali tiellä olevan leikkeen alkuun raon sijaan. Leike siirtyy sivuun täsmälleen tarpeeksi kauas.

Lisäys halkaisun kanssa

Jos pudotat kohteen olemassa olevan leikkeen keskelle leikkauksen sijaan, leike halkeaa kahtia. Uusi materiaali lisätään määrittelemääsi kohtaan, ja sitä seuraa välittömästi alkuperäisen leikkeen siirretty osa.

Älykäs-tilassa, kohderaidan synkronointia kaikkien muiden raitojen kanssa ylläpidetään lisäämällä jokaiseen niistä uuden leikkeen kanssa samanpituinen rako. Jotta vältettäisiin vaikuttamasta muihin raitoihin tällä tavalla, käytä lisäys-tilaa älykäs-tilan sijaan. Vaihtoehtoisesti, Alt-näppäimen painaminen uutta materiaalia pudotettaessa aiheuttaa olemassa olevan leikkeen osan korvaamisen. Kolmas lähestymistapa on lukita kaikki ne raidat, joita ei haluta muokata, vaikka tämä vaikuttaa lukittujen raitojen leikkeiden synkronointiin lukitsemattomien raitojen leikkeiden kanssa.

Leikkeen vaihtaminen

Vaihda leike vetämällä yksittäinen kirjasto-ominaisuus vaihdettavan leikkeen päälle samalla pitäen alhaalla Shift -painiketta. Vaihdettu leike perii kaikki tehosteet ja siirtymät, joita oli käytetty alkuperäiseen leikkeeseen. Korjaukset eivät kuitenkaan periydy, koska niitä tavallisesti käytetään korjaamaan tietyn mediakohteen ongelmia.

Älykäs -tilassa vaihto onnistuu vain, jos kirjaston leike on tarpeeksi pitkä kattamaan vaihdettavan leikkeen koko pituuden. Muissa tiloissa liian lyhyt kirjastoleike pidennetään ylitrimmausta käyttämällä. Laajennuksen suunta ja määrä perustuvat hiiren asentoon, kun vedät sitä.

Jos kirjasto-ominaisuus on liian pitkä, se lyhennetään samanpituiseksi kuin leike, jonka se korvaa.

Lähettäminen aikajanalle

Sen lisäksi, että voit vetää leikkeen aikajanaan, voit ‘lähettää’ sen oletusraitaan toistoviivan sijainnissa. Tämä toiminto vastaa vedä-ja-pudota-toimintoa, joten älykäs-tilaa käytetään sen mukaisesti, kun päätetään, miten muihin leikkeisiin vaikutetaan.

Lähetä aikajanalle -komento löytyy yksittäisen ominaisuuden kontekstivalikosta kirjaston kompaktinäkymän monivalinnasta.

Lähettäminen soittimesta

On olemassa myös toinen ‘lähetys’-menetelmä, joka tarjoaa paremman säätömahdollisuuden.

Jos napsautat kirjasto-ominaisuutta, kun työskentelet elokuvan muokkaajan kanssa, soitin vaihtaa Lähde-tilaan esikatselua varten. Trimmattavia medioita varten (video ja ääni), soitin tarjoaa myös trimmaustulkkeja ominaisuuden alku- tai loppuosan pois leikkaamiseksi.

Avid Studio image001 Leikkeiden lisääminen aikajanaan

Lähetä aikajanalle -painikkeen napsauttaminen soittimessa kirjaston video-ominaisuuden trimmauksen jälkeen.

Ominaisuuden esikatselun ja mahdollisen trimmauksen jälkeen, käytä lähetä aikajanalle -painiketta soittimen vasemmasta alakulmasta. Tavalliseen tapaan, ominaisuus lisätään projektiin oletusraidalle ja toistoviivalle. Hyödyllinen muunnos on vetää itse lähetä aikajanalle -painike aikajanan raidalle. Tämä ominaisuus lisätään sitten pudotuskohtaan toistoviivan sijaan.

Leikkeiden lisääminen aikajanaan