Leiketoiminnot

Projektin aikajana tarjoaa kattavan tuen leikkeiden valitsemiselle, trimmaukselle, siirtämiselle ja kopioinnille .

Valitseminen

Valitse valmisteltavat leikkeet muokkaustoimintojen suorittamista varten. Valittu leike saa oranssin kehyksen ja se näytetän oranssina Navigaattorissa.

Valitaksesi yhden leikkeen, napsauta sitä hiirellä. Kaikki aiemmat valinnat poistetaan. Nopeaa monivalintaa varten, napsauta avointa aikajana-aluetta ja vedä sitten ulos valintakehys, joka leikkaa valittujen leikkeiden yli. Valitaksesi kaikki leikkeet yhdellä komennolla, paina Ctrl+A.

Tyhjentääksesi valinnan, napsauta aikajanan raon alueelle.

Monivalinta näppäimistön ja hiiren avulla

Tehdäksesi monimutkaisempia monivalintoja, napsauta hiiren vasemmalla näppäimellä samalla, kun painat Shift, Ctrl tai molempia yhdessä.

Leikesarjan valinta: Napsauta ensimmäistä ja Shift-napsauta viimeisen kohdalla. Kaksi leikettä yhdessä määrittävät sitovan suorakulmion, tai valintakehyksen, jonka sisällä kaikki leikkeet on valittuja.

Vaihda yhden leikkeen valintaa: Käytä Ctrl-napsautusta kumoamaan yksittäisen leikkeen valintatila ilman, että se vaikuttaa muihin.

Valitse loput raidat: Paina Ctrl+Shift-napsautusta valitaksesi kaikki leikkeet, jotka alkavat napsautetun leikkeen alkamissijainnin kohdalla tai sen jälkeen. Tämä on toiminto on erityisen hyödyllinen, jos haluat nopeasti saada loput aikajanastasi ‘pois tieltä’ uuden materiaalin lisäämiseksi, tai manuaalisesti aiheuttaa väreilyn vasemmalle aikajanan rakojen sulkemiseksi.

Säätäminen

Kun liikutat hiiren osoitinta hitaasti leikkeiden yli aikajanallasi, huomaat, että se muuttuu nuolisymboliksi ylittäessään kunkin leikkeen sivut, mikä on osoitus siitä, että voit napsauttaa ja vetää säätääksesi leikkeen reunaa.

Säätäminen muuttaa yksittäisen leikkeen pituutta aikajanalla korvaus-tilassa (koska lisäys-tila aiheuttaisi synkronointiongelmia). Jos vedät leikkeen alkua oikealle, avautuu rako vasemmalle sivulle. Jos säädettävän leikkeen välittömästi vasemmalla puolella on leike, vetäminen vasemmalle korvaa sen.

Säätöosoitin ilmestyy myös, kun hiiri leijailee raon päissä – tyhjä tila aikajanan raidassa, jolla on vähintään yksi leike sen oikealla puolella.

Rakojen säätäminen korvaus-tilassa, mitä teemme leikkeille, ei ole erityisen hyödyllistä. Raot ovat kuitenkin käteviä, kun muokkaat älykäs-tilassa, jos haluat väreilyttää yksittäistä raitaa vasemmalle tai oikealle, jättäen siitä mahdollisesti seuraavat synkronointiongelmat huomiotta. Rakojen säätö tapahtuu siten lisäys-tilassa.

Vaikka rakoa ei olisi sattumalta käytettävissä, voit saada saman tuloksen pitämällä alhaalla Alt-näppäintä samalla säätäen leikkeen sivuja.

Ylitrimmaus

Ylitrimmaus tapahtuu, kun yrität laajentaa leikkeen kestoa sen lähdemateriaalia pidemmäksi, mikä on tyypillisesti tilanne, jota haluat välttää.

Huomaa, että jos olet ylitrimmannut leikettäsi, epäkelvot osat näytetään vaaleanpunaisena.

Avid Studio image001 Leiketoiminnot

Ylitrimmatut leikkeet: Ensimmäiset ja viimeiset kehykset jäädytetään ylitrimmatuissa osioissa.

Ylitrimmaus ei ole kriisitilanne. Sinun ei tarvitse heti tehdä mitään. Avid Studio yksinkertaisesti laajentaa leikettä sen ensimmäisen ja viimeisen kehyksen ‘jäädyttämisen’ määrittelemällä tavalla ylitrimmatuilla alueilla.

Riippuen ylitrimmauksen kestosta ja kontekstista, tämä yksinkertainen menetelmä voi olla kaikki mitä tarvitset. Lyhyt jäädytyskehys voi olla jopa visuaalisesti tehokas itsessään.

Jäätyneen kehyksen menetelmä ei kuitenkaan luultavasti anna tyydyttäviä tuloksia, jos se tapahtuu nopeaa liikettä sisältävän jakson aikana. Tällaisissa vaativissa tapauksissa voit harkita leikkeen täydentämistä tai vaihtoa, tai sen pidentämistä Nopeus-toiminnolla.

Trimmaus

Leikkeiden tai rakojen pituuden muuttamista aikajanalla kutsutaan ‘trimmaukseksi’.

Moniraitatrimmaus on hyödyllinen muokkaustaito. Kun trimmaat useaa raitaa yhdellä kertaa, voit varmistaa, että myöhemmin projektin aikajanalla tulevat leikkeet säilyttävät niiden suhteellisen synkronoinnin.

Leikkeiden trimmaaminen ilman aikajanan myöhemmän sisällön huomioimista voi keskeyttää projektisi synkronoinnin. Ääniraidat, jotka eivät vastaa toimintaa, tai huonosti ajoitetut otsikot ovat sellaisia ongelmia, joita saattaa seurata.

Avid Studio image002 Leiketoiminnot

Moniraitatrimmaus

Sääntö synkassa pysymiseen

Avid Studiolla on tehokkaita trimmaustyökaluja, joiden avulla voit suorittaa moniraitatrimmauksen riskittömästi. Onneksi synkronoinnin turvaamiseen on olemassa yksinkertainen sääntö myös monimutkaisilla aikajanoilla: avaa täsmälleen yksi trimmauskohta jokaisella raidalla. Olipa trimmauskohta liitetty leikkeeseen tai rakoon, tai kummassa tahansa päässä, voit itse päättää sen.

Trimmauskohtien avaaminen

Siirrä hiiren osoitin leikkeen alkuun tai loppuun. Huomaa, että trimmaus-osoitin on vasemmalle leikkeen alusta ja oikealle lopusta.

Sillä aikaa kun trimmaus-osoitin näkyy, napsauta kerran kohtaa, jota haluat trimmata. Jatka trimmauskohtien avaamista muihin leikkeisiin tarpeen mukaan.

Voit avata kaksi trimmauskohtaa raitaa kohti pitämällä alhaalla Ctrl-näppäintä luodaksesi toisen kohdan. Tämä ominaisuus on hyödyllinen toiminnoille trimmaa molemmat, luistorimmaus, ja liukutrimmaus, jotka on kaikki kuvattu alla.

Avid Studio image003 LeiketoiminnotVoit myös avata trimmauskohdan asettamalla aikajanan ryömijän lähelle leikkausta, jota haluat trimmata, sitten napsauttamalla vaihda trimmaustilaa -painiketta aikajanan työkalupalkissa.

Kun trimmauskohta on avattu, tapahtuu useita asioita:

·     Leikkeen vasen tai oikea reuna korostetaan oranssilla palkilla.

·     Vaihda trimmaustilaa -painike tulee aktiiviseksi.

·     Siirtymäpainikkeista soittimen alta tulee trimmauksen säätötyökaluja.

·     Näet oranssin ääriviivan esikatselusi ympärillä, mikä ilmoittaa sinulle trimmaus-tilassa olemisesta.

Avid Studio image004 Leiketoiminnot

Trimmaustila trimmauksen säätöpainikkeilla

Trimmaustilan sulkeminen

Trimmaus-tila voidaan sulkea joko napsauttamalla harmaata aluetta pois päin trimmauskohdista, tai napsauttamalla vaihtele trimmaustilaa -painiketta.

Muokkaustilat

Avid Studio image005 LeiketoiminnotTämänhetkinen muokkaustila – älykäs, korvaus tai lisäys – määrittää, kuinka trimmaus vaikuttaa muihin leikkeisiin aikajanalla. Valitse tila alasvetoluettelosta, joka on aikajanan työkalupalkin oikeassa päässä.

Lisäys-tila: Trimmatun leikkeen oikealla puolella ja samalla raidalla olevat leikkeet siirtyvät vasemmalle tai oikealle sopiakseen leikkeen uuteen pituuteen. Synkronointi muiden raitojen kanssa voidaan menettää, mutta leikkeitä ei korvata.

Korvaus-tila: Vain leikkeet, joita trimmaat, tai niiden vieressä olevat leikkeet, joita ne sattuvat korvaamaan, muuttuvat tässä tilassa. Synkronointi raitojen läpi ei muutu.

Älykäs-tila: Trimmauksen aikana älykäs-tila vastaa lisäys-tilaa.

Trimmaus leikkeen alussa

Valmistaudu trimmaamaan leikkeen alkua (‘sisämerkin’ kohta) napsauttamalla leikkeen vasemmanpuoleista reunaa, kun trimmausosoitin on näkyvissä. Kun trimmauskohta on siten perustettu, voit lisätä tai poistaa kehyksiä leikkeen alusta.

Trimmataksesi leikkeessä vedä trimmauskohtaa vasemmalle tai oikealle.

Trimmataksesi soittimessa käytä trimmauspainiketta trimmataksesi yhtä tai kymmentä kehystä eteen- tai taaksepäin. Napsauta silmukkatoisto-painiketta trimmausalueen silmukkamaista esikatselua varten.

Avid Studio image006 Leiketoiminnot

Sisään-kohdan trimmaus valittu

Trimmaus leikkeen lopussa

Trimmataksesi leikkeen loppua (tai ‘ulkomerkin’ kohtaa), avaa trimmauskohta napsauttamalla leikkeen oikeanpuoleista reunaa, kun hiiren osoitin muuttuu oikealle osoittavaksi nuoleksi. Voit nyt lisätä tai poistaa kehyksiä leikkeen lopusta.

Voit taas trimmata suoraan leikkeessä vetämällä trimmauskohtaa tai soittimessa, kun se pysyy trimmaus-tilassa.

Avid Studio image007 Leiketoiminnot

Ulos-kohdan trimmaus valittu

Rakojen trimmaaminen

Projektin aikajanan avulla voit trimmata sillä olevien leikkeiden lisäksi niiden välissä olevia rakoja. Rakojen trimmaus ei saata heti kuulostaa kovin hyödylliseltä, mutta se on itse asiassa kätevää. Esimerkiksi, helpoin tapa lisätä tai poistaa tila yksittäiseltä aikajanan raidalta on trimmata raon oikeanpuoleista reunaa. Kaikki leikkeet raon oikealla puolella siirtyvät blokkina, kun tämä tehdään.

Myös silloin, kun sinun tarvitsee avata trimmauskohta jokaisella raidalla säilyttääksesi synkronoinnin trimmauksen aikana, voit usein valita raon keston trimmauksen leikkeen keston sijaan. (Muista sääntö: synkan säilyttämiseksi vaaditaan yksi trimmauskohta jokaisella raidalla.)

Raon trimmaus, joko alussa tai lopussa, suoritetaan täsmälleen samalla tavalla kuin yllä kuvattu leikkeen trimmaus.

Avid Studio image008 Leiketoiminnot

Kaksi rakoa valittu ja äänen ulos-kohdan trimmaus

Trimmaa molemmat

Tässä toiminnossa kaksi vierekkäistä leikettä (tai leike ja sen vieressä oleva rako) trimmataan samanaikaisesti. Kaikki vasemmanpuoleiseen kohteeseen lisätyt kehykset viedään pois yhdestä oikealta, ja päin vastoin, niin kauan kuin tilaa ja materiaalia on käytettävissä. Sinä siirrät vain leikkauskohtaa, jossa kohteet tapaavat. Yksi tämän tekniikan sovelluksista on visuaalisten leikkausten säätäminen musiikin ääniraidan tahtiin.

Aloittaaksesi, napsauta vasemmanpuoleisen leikkeen lopussa avataksesi ensimmäisen trimmauskohdan, sitten Ctrl-napsauta oikeanpuoleisen leikkeen alkua avataksesi toisen.

Kun hiiren osoitin on sijoitettu juuri avattujen trimmauskohtien yli, sen tulisi olla vaakasuuntainen kaksipäinen nuoli. Vedä vasemmalle tai oikealla siirtääksesi leikkeen rajaa, tai käytä soitinta trimmaus-tilassa.

Avid Studio image009 Leiketoiminnot

Trimmaa molemmat: Vierekkäiset sisään- ja ulos-trimmauskohdat on valittu

Luistotrimmaus

Muuttaaksesi leikkeen kehyksen alkua lähdemateriaalissa, mutta jättääksesi sen keston muuttumattomaksi, avaa yksi trimmauskohta leikkeen alkuun, ja toinen joko saman tai aikajanan raidalla heti seuraavaksi tulevan leikkeen loppuun.

Vedä joko trimmauskohtaa vaakasuuntaisesti tai käytä soittimen trimmausohjaimia sijoittaaksesi leikkeen uudestaan lähteen sisällä.

Avid Studio image010 Leiketoiminnots

Luistotrimmaus: Leikkeen sisään- ja ulos-kohdat valittu

Liukutrimmaus

Liukutrimmaus on yllä kuvatun trimmaa molemmat -tekniikan laajennettu versio. Tässä tapauksessa avaat trimmauskohdat yhden leikkeen loppuun ja toisen myöhemmin aikajanalla tulevan leikkeen alkuun. Yksittäisen leikkeen rajan liu’uttamisen sijaan aikajanalla, niin kuin trimmaa molemmat -tilassa, olet liu’uttamassa kahta, jotka liikkuvat yhteen. Kaikki leikkeet kahden trimmauskohdan välillä sijoitetaan uudelleen aikaisemmaksi tai myöhemmäksi aikajanalla.

Sekä luistotrimmaus että liukutrimmaus voivat olla hyödyllisiä leikkeen sisällön synkronoinnissa muiden raitojen materiaaliin.

Avid Studio image011 Leiketoiminnot

Liukutrimmaus: Ulos-trimmauskohta on avattu ensimmäisessä leikkeessä ja sisään-kohta kolmannessa

Trimmauskohtien seuranta

Kun trimmaat monien trimmauskohtien avulla, on hyödyllistä vaihtaa esikatselu yhdestä paikasta toiseen ja varmistaa, että jokainen on asianmukaisesti asetettu. Trimmauskohdan valitseminen seurantaa varten tekee siitä ääni- ja videolähteen esikatselun aikana.

Trimmauskohdan avaaminen tekee siitä seurattavan. Kun käytetään monia trimmauskohtia, voit siten tarkastaa jokaisen niistä, kun niitä luodaan. Valitaksesi suoran trimmauskohdan seurantaa varten, Ctrl-napsauta sitä. Kun trimmaus-tila on aktiivinen, Tab-näppäimen painaminen kierrättää avointen kohtien läpi.

Siirtäminen ja kopioiminen

Siirtääksesi yhden tai useamman leikkeen valintaa, aseta hiiren osoitin jollekin valituista leikkeistä ja katso, että se muuttuu käsi-symboliksi. Kun niin tapahtuu, aloita leikkeen vetäminen haluttuun sijaintiin.

Siirtoa voidaan pitää kaksivaiheisena prosessina. Ensiksi, valinta poistetaan tämänhetkisestä aikajanasta, tämänhetkisen muokkaustilan sääntöjen mukaisesti. Toiseksi, valinta siirretään haluttuun loppusijaintiin, jossa se lisätään vasemmalta-oikealle-tavalla raitaa kohti. Kaikkien valittujen leikkeiden suhteellinen sijainti kaikilla raidoilla säilytetään.

‘Valikoivan valikoiman’ (valinta, jossa jotkut raidan leikkeet on valittu, kun taas muita samalta alueelta ei ole) siirtäminen on mahdollista, mutta se voi olla hämmentävä, mikäli sitä ei suoriteta korvaus-tilassa. Joko yksittäisten leikkeiden tai kokonaisen aikajanan poikkileikkauksen siirtäminen on suoraviivaisempaa ja sitä tulee käyttää ensimmäisenä vaihtoehtona aina kun mahdollista.

Pitämällä alhaalla Alt näppäintä leikkeiden siirtämisen aikana, voit vaihtaa lisäys- ja korvaus-tilojen välillä. Vakio älykäs-toiminto on sama kuin lisäys, koska vaakasuuntaisten siirtojen kaikkein yleisin käyttö on toistojaksojen uudelleen järjestäminen.

Kopioi

Pitämällä alhaalla Ctrl-näppäintä leikkeiden valinnan siirtämisen aikana, voit kopioida leikkeet niiden siirtämisen sijaan.

Leiketoiminnot