Leiketehosteet

Leiketehosteet (joita myös kutsutaan suodattimiksi tai videotehosteiksi) toimivat yhdessä leikkeessä kerrallaan. Tehosteita on monenlaisia, ja niiden tarkoitus vaihtelee laajasti. Avainkehyksen avulla tehosteparametreja voidaan vaihdella mielivaltaisesti koko leikkeen ajan.

Käyttääksesi erityistehostetta leikkeeseen, voit joko paikallistaa sen kirjaston tehosteet-osiosta tai vetää sen leikkeeseen, jota haluat parantaa, tai kaksoisnapsauttaa leikettä ja valita tehosteen leikkeen mediamuokkajan Tehosteet-välilehden alla tarjoituista.

Monitehosteita voidaan käyttää leikkeeseen käyttämällä joko toista tai molempia näistä menetelmistä. Oletuksena monitehosteet käsitellään toistoa varten siinä järjestyksessä, jossa ne lisättiin.

Aikajanalla jokaisen sellaisen leikkeen, johon tehostetta on käytetty, yläreuna on piirretty purppuranväriseksi. Tällä leiketehosteen osoittimella on oma kontekstivalikko, joka tarjoaa Leikepöytäkomennot tehosteiden leikkaamiseen ja kopioimiseen leikkeiden välillä.

Kun mitä tahansa leikettä napsautetaan, se avautuu mediamuokkaajassa, jossa tehosteita voidaan lisätä, poistaa tai konfiguroida.

Leiketehosteet