Asetukset

Avid Studio corner top left Asetukset Avid Studio border Asetukset Avid Studio corner top right Asetukset
Avid Studio border Asetukset
Avid Studio spacer Asetukset
Avid Studio spacer Asetukset Avid Studio blue button Asetukset Avid Studio spacer Asetukset

Saadaksesi lisätietoa

Pinnacle Studiosta yleisesti

napsauta tähän nähdäksesi listan tarjolla olevista opastuksista
kotisivuillamme (tarvitset Internet-yhteyden)!

Avid Studio spacer Asetukset
Avid Studio spacer Asetukset
Avid Studio border Asetukset
Avid Studio corner bottom left Asetukset Avid Studio border Asetukset Avid Studio corner bottom right Asetukset

Avid Studion keskeinen kokoonpanonikkuna on nimeltään ohjauspaneeli. (Huomaa, että tämä on vain Avid Studion asetuksia varten. Microsoft Windowsin ohjauspaneeli ei liity tähän.)

Aloita valitsemalla Setup Ø Ohjauspaneeli Avid Studion päävalikossa. Kun ohjauspaneeli tulee esiin, valitse ikkunan vasemmalla puolella olevasta ikkunan hakemistosta sivu.

Avid Studio image001 Asetukset

Avid Studion ohjauspaneeli on sovelluksen keskeinen kokoonpanoikkuna.

Ohjauspaneeli-asetusten seitsemän sivua kuvataan tässä vuorollaan.

Haku-kansiot

Haku-kansiot ovat Avid Studion seuraamia kansioita kovalevyllä tai muulla tallennuslaitteella. Kun haku-kansion sisällöt muuttuvat, kirjasto päivitetään automaattisesti.

Voit luoda niin monta haku-kansiota kuin haluat ja asettaa ne hakemaan oletuksena vain yhtä mediatyyppiä (video, kuva tai ääni) kaikkien kolmen sijaan.

Nimeä järjestelmäsi kansio haku-kansioksi napsauttamalla Lisää kansio -painiketta haku-kansioiden luettelon alla ja navigoi kansioon, jonka haluat lisätä. Peruuta haku-kansion toiminta valitsemalla kansio luettelosta ja napsauta Poista kansio -painiketta.

Käytä muutoksia ohjaa kirjaa päivittämään luettelonsa haku-kansion muutosten mukaisesti.

Äänilaite

Täältä löydät ne parametrit, jotka ovat käytettävissä tietokoneeseen liitetyille nauhoituslaitteille (kuten mikrofonit). Napsauta laitteen nimeä päästäksesi Windowsin asetusten valintaruutuun laitetta varten.

Tapahtumien kirjaaminen

Tähän ikkunaan kirjastaan viestejä joidenkin toimintojen aikana, esimerkiksi, kun tuodaan useita tiedostoja. Voit tarkastaa täältä tiedot ongelmista, joita on saattanut ilmaantua näiden toimintojen aikana.

Tuonti

Avid Studion Importerin oletusasetukset asetetaan täällä; voit kuitenkin säätää tai korvata ne Importerissa tuontitoiminnan aikana.

Kansiovaihtoehdot: Katsele tai aseta oletustallennuspaikkoja tuodulle medialle, jotka kopioidaan fyysisesti tuonnin aikana; toisin kuin linkitetyt tuonnit ja kirjaston pikatuontiominaisuus, joka vain linkittää olemassa olevan median ilman sen uudelleensijoittamista. Kansiosijainnit ovat alkujaan asetettu käyttäjän hakemistoihin musiikkia, videota ja kuvia varten (My Music, tms.).

Avid Studio image002 Asetukset

Videon alikansion tyypin valinta Tuontiasetusten sivulta.

Kun olet sijoittanut ja valinnut kansion, joka toimii peruskansiona, voit valintasi mukaan tehdä alikansioita:

·     Ei alikansiota: Jos valitset tämän vaihtoehdon, tuomiasi tiedostoja säilytetään peruskansiossa.

·     Muokattu: Kun valitset tämän vaihtoehdon, Alikansion tekstiruutuun syötettyä tekstiä käytetään mediatyypin kansionimenä.

·     Tänään: Tuomasi tiedostot siirretään senhetkisen päivämäärän mukaan nimettyyn alikansioon muotoon ”25.10.2011”.

·     Luontipäivä: Jokainen tuotu tiedosto tallennetaan tiedoston luontipäivän mukaan nimettyyn kansioon, jonka nimi on samassa muodossa kuin yllä. Kun useita mediatiedostoja tuodaan osana samaa tuontiprosessia, se voi edellyttää lukuisten alikansioiden luomista tai päivittämistä.

·     Kuluva kuukausi: Tämä on sama kuin Tänään-vaihtoehto, mutta ilman päivämerkintää, esim. ”2011-10”.

Kohtauksen paikannus: Tämä asettaa oletuspaikannusmenetelmän kohtauksen paikannukselle.

Pysäytä liike: Tämä asettaa oletustuontimenetelmän kehyksille, joita kaappaat Pysäytä liike -ominaisuuden avulla.

Esikatselu

Nämä asetukset vaikuttavat videon toiston ulkoasuun.

Laatu: Nämä vaihtoehdot säätävät videon esikatselun laatua koko sovelluksessa.

·     Paras tarjoaa esikatselun täydellä resoluutiolla – resoluutiolla, jolla projekti loppujen lopuksi viedään. Tätä vaihtoehtoa käytettäessä hitaammilla järjestelmillä toiston aikana voidaan pudottaa kehyksiä.

·     Tasapainotettu: Tätä asetusta suositellaan tavalliseen käyttöön ja sen avulla laatuoptimoinnit ohitetaan nopeamman esikatselun vuoksi. Useimmissa tapauksissa eroa tuskin huomaa.

·     Nopein toisto: Esikatselu optimoidaan käsittelytehokkuuden parantamiseksi, mikä voi olla hyödyllistä hitaampien järjestelmien kanssa.

Taustatoiston optimointi: Jos tämä vaihtoehto on aktiivinen (oletus), Avid Studio muuntaa kaikki tosiajalliset tehosteet ja siirtymät. Toiston edistyminen näytetään aikaviivaimella keltaisella (‘tullaan muuntamaan’) ja vihreällä (‘muunnetaan nyt’) varjostuksella. Varjostus poistetaan heti, kun muuntaminen on valmis.

Jos valinta ei ole aktivoituna, keltaista ja vihreää merkintää ei näy ja kaikki tehosteet toistetaan reaaliaikaisena. Tämä voi kuitenkin johtaa huonompaan toistolaatuun (menetettyjä kehyksiä, ‘nykivä’ toisto), jos tehosteiden määrä ja monimutkaisuus ylittää järjestelmän käytettävissä olevan käsittelykapasiteetin.

Muunna toiston aikana: Kun Automaattinen-asetusta käytetään, sovellus päättää järjestelmätietojen perusteella, voidaanko tosiajallinen muuntaminen suorittaa toiston aikana. Jos Pois päältä -asetuksia käytetään, tosiajallinen muuntaminen on pois käytöstä toiston aikana, mutta jatkuu toiston loputtua.

Näytä koko näytön esikatselu päällä: Valitse tietokoneen näyttö (jos käytettävissä on enemmän kuin yksi), jolla haluat katsoa koko ruudun alueella.

·     Näytä ulkoinen esikatselu päällä: Valitse käytettävissä olevien laitteiden ja signaalien ulostulojen luettelosta.

·     Ulkoinen esikatselustandardi: Valitse tietokoneeseen liitetyn videomonitorin TV-standardi.

Projektiasetukset

Tällä Avid Studion ohjauspaneelin sivulla voit valita uusien projektiesi, otsikoidesi ja siirtymiesi oletusasetukset.

Uuden elokuvaprojektin formaatti: Valitse resoluutio (kuten PAL tai HD 1920x1080i) oletusasetukseksi kaikille uusille aikajanoille. Vaihtoehtoisesti, ensimmäinen aikajanalle asetettu leike voi määrittää projektin formaatin vaihtoehdolla Tunnista formaatti ensimmäisestä aikajanalle lisätystä leikkeestä. Tämänhetkisen aikajanan formaattia voidaan vaihtaa milloin vain muokkauksen aikana käyttämällä aikajanan asetuksia, jotka sijatsevat aikajanan työkalupalkin vasemmassa yläkulmassa.

Oletuskestot: Aseta aikajanalle tuotaville otsikoille, kuville ja siirtymille oletuskestot. (Kun olet siellä, leikkeen pituutta voidaan trimmata tarpeen mukaan.)

Viivaimen zoomaus: Kun tämä vaihtoehto valitaan, aikaviivaimen vetäminen vaakasuuntaisesti lähentää ja loitontaa aikajanaa. Tässä tilassa sinun tulee vetää suoraan ryömintäkädellä ryömittääksesi tai uudelleensijoittaaksesi toistoviivaa. Kun viivaimen zoomaus on pois päältä, voit napsauttaa missä tahansa viivaimella liikuttaaksesi toistoviivaa. Kummassakin tapauksessa zoomaus voidaan myös suorittaa käyttämällä yhtä seuraavista:

·     Plus- ja Miinus-näppäimet numeronäppäimistöltä;

·     Navigaattori aikajanan alareunasta; tai,

·     Esikatseluiden vierintäpalkit.

Tallennuspaikat

Tältä sivulta voit asetttaa Avid Studiolla luomiesi median ja projektien tallennuspaikan. Voit erikseen määrittää sijainnit jokaiselle seuraavista:

·     Elokuvaprojektit

·     Levyn projektit

·     Otsikot

·     Valikot

·     Muunnostiedostot (väliaikaiset tiedostot, jotka syntyvät, kun voimakasta suorituskykyä, kuten videotehosteita, vaativia kohteita muunnetaan).

Tekemäsi muutokset koskevat vain tiedostoja, jotka on luotu tallennuspaikkaan tehtyjen muutosten jälkeen; aiemmin tallennetut tiedostot pysyvät vanhoissa sijainneissaan.

Poista muunnostiedostot: Voit poistaa muunnostiedostot säästääksesi tilaa ilman, että menettäisit tietoja pysyvästi. Nämä tiedostot kuitenkin luodaan uudelleen seuraavan kerran, kun projektisi tarvitsee muuntamista.

Asetukset