Äänen korjaukset

Äänieditorin korjaustoiminnot ovat Tasoita (equalize), Kompressori, Ekspanderi (laajentaja), S-limitteri (sibilanttien vähennin) ja Kohinanvaimennus. Jokaista voidaan käyttää sekä Kirjaston aineistoihin että aikajanan leikkeisiin.

Tasoita

Tasaimet ovat periaatteiltaan samanlaisia kuin äänijärjestelmien bass- ja treble-säädöt, mutta niissä on paremmat mahdollisuudet hienosäätöön. Tämä tasain jakaa äänispektrin viiteen taajuuskaistaan, joista jokainen on keskitetty määrätylle taajuudelle, ja joiden vahvistusta voidaan säätää.

Esiasetusten lista: Joukko ennalta säädettyjä asetuksia on valittavissa pudotusvalikosta; voit esimerkiksi valita “puhelinääni-tehosteen”.

Vahvistus: Käyttämällä Vahvistus -parametria voit päättää, kuinka suuri kunkin taajuuskaistan osuus on kokonaisäänestä (välillä -18 ja +18 dB).

Taajuus: Käyttämällä Taajuus -parametria voit määrittää jokaisen taajuuskaistan keskitaajuuden.

Matala- ja korkea leikkaus Nämä säätimet poistavat kokonaan pois taajuudet, jotka ylittävät tai alittavat asetetut arvot. Oletusarvot sallivat kaikki taajuudet.

Avid Studio image001 Äänen korjaukset

Asetukset ja esiasetukset Tasoita ja Kompressori -äänen korjauksille. Useimmat Ekspanderin asetukset (ei näytetty) ovat samat kuin Kompressorin. Katso selostusta saadaksesi lisätietoja.

Kompressori

Kompressori tasoittaa äänisignaalin dynamiikkaa hetki hetkeltä, karsien kovaäänisiä osuuksia samalla kun se tavallisesti korostaa kokonaisääntä. Tämän saa signaalin vaikuttamaan voimakkaammalta, vaikka tason huiput eivät olekaan aiempaa korkeammalla. Kevyttä kompressiota käytetään hyvin yleisesti musiikkiraitojen äänimasteroinnissa. Kompressiota voidaan myös käyttää luovasti lukuisin tavoin riippuen materiaalista.

Esiasetusten lista: Valitse kompressiosuodattimelle lukuisten etukäteen tehtyjen parametriyhdistelmien joukosta.

Suhde: Tämä ohjain asettaa kompressiosuhteen, joka on se määrä syöttösignaalin osuuksiin käytettyä kompressiota, joka ylittää Kynnys (Threshold)-asetuksen. Esimerkiksi 2:1 kompressiosuhde tarkoittaa sitä että 2 dB:llä kynnyksen ylittävä lisäys lähdetasoon tuottaa ainoastaan 1 dB:n lisäyksen ulostulotasoon. Sallittu alue ulottuu 1:1 (ei kompressiota) jopa 100:1 (voimakas limitointi).

Kynnys: Kaikki tämän asetuksen ylittävät tasot vaimennetaan suhdeluvun mukaisesti. Voit käyttää Vahvistus -ohjainta kokonaisvaltaiseen tehon lisäämiseen tason menetyksen kompensoimiseksi.

Reagointi ja vapautus: Reagointi säätelee kuinka pian kompressori reagoi kynnyksen ylittäneeseen äänisignaaliin. Suuremmat arvot viivyttävät kompression laukaisua. Tämä sallii (esimerkiksi) pikaisen pianonuotin hyökkäyksen pysyvän selvästi huomattavana, kun taas kompressiota käytetään normaalisti yhtämittaisille äänille. Vapautus säätelee nopeutta, jolla kompresssointi otetaan pois päältä silloin kun äänisignaali palaa takaisin kynnyksen alapuolelle.

Vahvistus: Vahvistusta on parasta säätää silloin, kun se on jo kompressoitu.

Polvi (knee): Korkeampi polviarvo saa kompression etenemään vaiheittaisesti kun äänen kynnystasoa lähestytään ja kun siitä loitonnutaan, sen sijaan että se menee päälle kerralla. Tämä muuttaa kompressoidun äänen äänenlaatua.

Ekspanderi

Ekspanderi vähentää valitun kynnyksen alittavien signaalien vahvistusta. Ekspanderit tarjoavat hellävaraisemman tavan vähentää äänekkäitä alhaisen tason signaleja kuin äkillinen portin sulkeminen.

Suhde, Kynnys, Reagointi, Vapautus Nämä parametrit tarkoittavat samoja asioita kuin Kompressorissakin (ylempänä).

Alue Tämä säätelee maksimaalista vahvistuksen vähentämistä (vaimennusta).

Pito: Tämä määrittelee, kuinka kauan ekspanderi pysyy aktiivisena käynnistyttyään. Tämän arvon lisääminen on hyödyllistä silloin, kun äänekkäämpien signaalien väleissä on pieniä taukoja, tai pajon hiljaisempia kohtia, joita ei tulisi vahvistaa. Tällä tavoin käytettynä, ekspanderi toimii kohinaporttina.

S-limitteri

Tämä äänisuodatin poistaa huomaamattomasti häiritsevän suhinan tallennetusta puheesta. Käytettävissä olevat parametrit mahdollistavat tehosteen yksilöllisen hienosäädön.

Taajuus: Tämä nuppi asettaa taajuuden, minkä ylityttyä s-limitteriä käytetään.

Alue: Tämä nuppi säätelee maksimaalista vaimennusta, jota käytetään havaittuun suhinaan.

Avid Studio image002 Äänen korjaukset

Asetukset ja esiasetukset S-limitterille ja Kohinanvähennys -äänenkorjauksille.

Kohinanvähennys

Käyttämällä tätä kohinanvähennyssuodatinta voit vähentää tai poistaa ei-toivottua taustamelua. Suodatin reagoi dynaamisesti materiaalin muuttuviin kohinamääriin ja erilaisiin kohinan tyyppeihin.

Kohinanvaimennusta voidaan soveltaa monenlaisiin ongelmiin. Saadut tulokset voivat kuitenkin vaihdella riippuen lähdemateriaalista ja ongelman alkuperästä. Useissa tapauksissa parhaat tulokset voidaan saavuttaa Tason ja Hienosäädön parametrien kohdennetulla käytöllä.

Koska uudella asetuksella kestää yleensä hetki, ennen kuin ne toimivat, tee muutokset pienissä erissä, arvioiden tarkasti jokaista muutosta

Taso: Ulkotiloissa nauhoitetut videot, joissa kuvauskohteet ovat kaukana mikrofonista, kärsivät usein liiallisesta taustamelusta. Taustamelu saattaa olla jopa niin voimakasta että se hukuttaa alleen kiintoisia ääniä, kuten kuvauskohteiden äänet. Samoissa olosuhteissa käsivarakameran käyttöääni tai sitä käyttelevän ihmisen sanat saattavat amplifioitua epämiellyttävän voimakkaasti. Kokeile Kohinanvähennystason kanssa kunnes keksit parhaat mahdolliset tulokset lähdemateriaalia varten.

Automaattinen sopeutus: Kun tämä vaihtoehto on valittu, kohinanvaimennus mukautuu automaattisesti ja dynaamisesti muutoksiin materiaalin melun tyypissä tai määrässä. Hienosäädön vaihtoehto sivuutetaan kun Automaattinen sopeutus on valittu.

Hienosäätö: Tämä säätelee käytetyn korjauksen määrää. Sen vaikutus on merkittävä ainoastaan silloin kun matalampia Tason asetuksia käytetään, eikä sillä ole mitään vaikutusta silloin kun Automaattinen sopeutus on käytössä.

Tuulenpoisto: Valitse tämä laatikko aktivoidaksesi suodattimen, joka vähentää tuulta ja muita vastaavia taustaääniä valitussa äänessä.

Äänen korjaukset