Äänieditori

Äänieditori tarjoaa työkaluja digitaalisen äänen esikatseluun, analysointiin ja manipulaatioon wav-, mp3-, ja muista tiedostotyypeistä. Se sisältää erityisiä ominaisuuksia alkuperäiselle tai synkronoidulle ääniraidalle, jotka on luotu videon nauhoittamisen aikana.

Lisätietoja äänieditorin ja muiden mediaeditorien yleisestä käyttöliittymästä löydät kohdasta Median editoinnin yleiskatsaus.

Avid Studio image001 Äänieditori

Videoleikkeen stereoääniraidan trimmaaminen ja editointi. Vasemmalla sijaitsevat videonseurantapaneeli ja kanavamikseri. Aaltomuodon tummennettu osuus (keskellä) kuvaa stereoäänestä aikajanassa (alaosassa) trimmaamalla poistettua materiaalia. Kompressori -korjaussuodatinta on käytetty (oikealla).

Äänieditorista löytyy kaksi työkalujoukkoa erilaisia tarkoituksia varten. Nämä ovat nimeltään Korjaukset ja Tehosteet. Korjaukset ovat saatavilla sekä Kirjaston aineistoille että projektin aikajanalla oleville leikkeille. Tehosteita voidaan käyttää ainoastaan aikajanan leikkeille.

Korjaukset

Kun äänieditori avataan joko Kirjastosta tai projektin aikajanalta, se mahdollistaa käsiksi pääsemisen yleisten vikojen päihittämiseksi suunniteltujen korjaustyökalujen kokoelmaan. Tälläisia vikoja ovat muun muassa liiallinen suhina äänitetyssä puheessa. Jos editoit Kirjaston aineistoa, kaikki tekemäsi muutokset tallennetaan myöhempää käyttöä varten projektissa. Muutokset aikajanalla olevaan leikkeeseen eivät kuitenkaan vaikuta sen projektin, johon leikkeet kuuluvat ulkopuolelle

Lisätietoja äänieditorin avaamisesta korjaustyökaluihin käsiksi pääsemiseksi, sekä tietoa mediaeditorien yleisistä toiminnoista löydät kohdasta Median editoinnin yleiskatsaus. Itse työkalut on kuvailtu kohdassa Äänen korjaukset.

Tehosteet

Kuten juuri äsken mainittiin, kun äänieditori avataan projektin aikajanalta, se tarjoaa korjaustyökalujen joukon, jonka päätarkoituksena on korjata virheitä mediassa. Näitä työkaluja voidaan soveltaa suoraan aineistoon Kirjastossa, kuten myös leikkeisiin projektissa.

Äänieditori tarjoaa joukon äänitehosteita ainoastaan aikajanan leikkeille. Nämä tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia leikkeittesi säätämiselle tai parantelulle. Katso Äänitehosteet saadaksesi lisätietoja.

Kanavamikseri

Kanavamikseri antaa sinun tehdä tasonsäätöjä ja uudelleenohjata äänisignaaleja alkuperäisistä kanavamäärittelyistään uusiin määrittelyihin. Voit käyttää mikseriä esimerkiksi erillisten stereokanavien supistamiseksi joko vasemmaksi tai oikeaksi monokanavaksi.

Mikseripaneeli avautuu alunperin vasemmanpuoleiselle säädinten pystyriville, mutta se voidaan vetää uuteen ankkoroitumispaikkaan ikkunan kummalle puolelle tahansa. Muut paneelit asettuvat tarvittaessa uusille paikoille samalla kun vedät.

Jos tarvitse toimintoja, joita kanavamikseri ei tarjoa, harkitse käyttäväsi Kanavatyökalu -tehostetta leikkeeseen.

Tasonsäätö: Napsauta liukusäädintä tasomittareiden alapuolella säätääksesi leikkeen toiston taso. Säätämääsi tasoa käytetään joka kerta, kun tätä leikettä toistetaan tai käytetään aikajanalla. Mittareiden punainen alue kuvaa äänen yliohjautumista, jota tulisi välttää kaikin mahdollisin keinoin. Napsauta normalisoi (normalize) -painiketta saadaksesi selville suurin taso, jota voidaan turvallisesti käyttää.

Kanavan reititys: Tämä pudotusvalikko sisältää kaikki vaihtoehdot äänisignaalien uudelleenohjaukseen, kuten kanavan vaihto (esim. vasen ja oikea vaihtavat paikkoja) tai 2-kanavaisen stereosignaalin yhdistäminen monokanavaan. 1:1 reititysvaihtoehto reitittää äänisignaalin ilman muutoksia.

Avid Studio image002 Äänieditori

Kanavan reititysvaihtoehdon valitseminen kanavamikserissä. Aivan valikon yläpuolelta löytyy tasonsäädön liukusäädin (oletusasetuksessa 0 dB).  Valikon oikealta puoleta löytyy Normalisoi -painike.

Normalisointipainike: Normalisointipainike tutkii ladatun äänen ääninäytteet määritelläkseen kuinka paljon yhtenäistä lisäystä voidaan käyttää ilman yliohjautumista (voimakasta digitaalista leikkautumista) näytteeseen. Toisin kuin kompressio ja limitointi, jotka modifioivat äänimateriaalin dynamiikkaa, normalisaatio säilyttää dynamiikan lisäämällä (tai vähentämällä) amplitudia yhtenäisesti.

Aaltomuodon graafi ja taajuusspektri

Äänen aaltomuotograafi näytetään keskinäytössä. Se näyttää staattisesti, miten äänen amplitudi muuttuu ajan myötä. Jos lähennät ääneen niin pitkälle kuin mahdollista, graafin pystysuuntaiset viivat osoittavat yksittäisiä ääninäytteitä. Aaltomuotograafi näkyy myös kirjaston (‘lähde’) soittimessa, kun ominaisuus on valittu.

Avid Studio image003 Äänieditori

Aaltomuodon graafi näyttää äänitasojen vaihdokset ajan kuluessa. Stereonauhoitusten yhteydessä graafi on jaettu vaakasuuntaisesti, kuten kuvassa näkyy, vasen kanava ylimmäisenä.

Vaihtoehtoinen, dynaaminen näkymä samasta äänimateriaalista on nähtävissä taajuusspektri -näytössä, joka näyttää äänen spektrisen koostumuksen vaihtuvuuden samalla kun ääntä toistetaan.

Avid Studio image004 ÄänieditoriAaltomuoto ja taajuus -painikkeet äänieditorin alavasemmalla antavat sinun vaihtaa näiden toisiaan täydentävien näyttöjen välillä mielesi mukaan.

Avid Studio image005 Äänieditori

Taajuusspektri jakaa äänisignaaleja taajuusalueisiin, ja näyttää jokaisen taajuuskaistan äänentason. Matalammat taajuudet ovat vasemmalla. Huipputasot näytetään pieninä laatikoina jokaisen sellaisen päätahdin yläpuolella, jossa on havaittu huippu muutaman viimeisen sekunnin aikana.

Ohjaimet yhtäaikaiselle videolle

Jos olet editoimassa videota, jossa on yhtäaikainen ääniraita, sekä video- että äänieditointi toiminnot ovat käytettävisä Video ja Ääni -painikkeiden kautta ikkunan yläosassa. Myös videon monitorointipaneeli on käytettävissä silloin kun olet äänieditorissa.

Video- / äänivaihdin

Avid Studio image006 ÄänieditoriJos videokuvaa on saatavilla, välilehti videoeditoriin vaihtamiseksi ilmestyy ruudun ylävasemmalle.

Videomonitori

Avid Studio image007 ÄänieditoriJos sillä hetkellä valituttuna oleva ääni sisältää yhtäaikaista videota, pieni videon esikatselupaneeli avautuu äänieditorin ylävasemmalle. Kun olet esikatselemassa ääntä, videomonitori antaa sinun seurata toimintaa myöskin visuaalisesti. Jos vaihdat videoeditoriin, näet aaltomuodon näytön paneelissa samassa kohtaa ruutua.

ð Äänitehosteet

Äänieditori