Aikajanan äänitoiminnot

Aikajanan yläotsikkoalue ei pidä sisällään ainoastaan raitojen hallintatoimintoja (jotka käydään läpi sivulla Error! Bookmark not defined.) vaan myöskin lukuisia ääniohjaimia.

Master-toistotaso

Master-toistotason ilmaisin löytyy aikajanan raitojen otsikoiden yläpuolelta. Kun esikatselet projektiasi, se näyttää kaikkien raitojen kokonaisulostulon sellaisena kuin ne ovat sillä hetkellä miksattuna. Expand-kuvake ilmaisimen oikealla puolella avaa pienen kelluvan ikkunan, jossa on erilliset ilmaisimet jokaiselle ulostulokanavalle, ja master vahvistus -säädin ulostulotason trimmaamiselle ylös tai alas tasaisesti.

Avid Studio image001 Aikajanan äänitoiminnot

Napsauta master-toistotason ilmaisimen viereistä kuvaketta avataksesi Master-Äänenvoimakkuuspaneeli. Siellä voit lisätä kokonaisvaltaista äänenvoimakkuuden vahvistusta projektisi osista koostuvaan ääniulostuloon.

Audiomikseri

Äänimikserin paneeli ponnahtaa raitojen otsikoiden oikealle puolelle, kun napsautat sen käyttöpainiketta aikajanan työkalupalkissa. Paneelista löytyy kaksi häivyttäjänuppia jokaista aikajanan raitaa varten.

Raidan taso: Vasemmanpuoleinen nuppi säätää raidan ulostulotasoa kokonaisuutena. Sen numeerinen arvo näkyy pienesssä ponnahdusikkunassa, kun hiiren osoitin on nupin päällä. Oletusarvo on 0 dB (voit palauttaa oletusarvon kaksoisnapsauttamalla nuppia), joka tarkoittaa ettei mitään kokonaisvaltaista muutosta käytetä raidan leikkeiden alkuperäiseen äänenvoimakkuuteen. Pienen ikkunan napsauttaminen avaa muokkauskentän, johon voit syöttää haluamasi tason. Voit myös asettaa tason vetämällä vaakasuuntaisesti pienen ikkunan sisällä.

Leikkeen taso: Toinen nuppi säätää nykyisen leikkeen tason osoittimen sijainnin kohdalta. Jos mitään leikettä ei ole valittuna raidalta, toinen nuppi ei ole käytettävissä. Leikkeen äänenvoimakkuuden ääriviivaa voidaan hallita avainruuduilla, josta kerrotaan seuraavaksi. Kun avainruudut ovat käytössä, leikkeen taso -nuppi luo uusia avainruutuja tai uudelleensijoittaa olemassaolevat.

Avid Studio image002 Aikajanan äänitoiminnot

Kun sen aktivointipainiketta aikajanan yläpuolella (L) napsautetaan, äänimikseripaneeli ponnahtaa esiin oikealle (R). Jokaisella raidalla on kaksi nuppia. Ensimmäinen nuppi säätää raidan kokonaisvaltaista äänen ulostulotasoa, toinen hallitsee nykyisen leikkeen tasoja. Sille voidaan asettaa avainruudut tasonhallintaan hetki hetkeltä. Kolmas kuvake jokaisella raidalla avaa Panner-työkalun.

Äänenvoimakkuuden avainkehystys

Äänileikkeen tasoa voidaan muutella vapaasti käyttämällä avainruutuja. Avainruutujen asettaminen antaa sinun luoda äänenvoimakkuuden profiilin, joka kuvastaa dynaamisia muutoksia, joita haluat leikkeeseen. Profiili ilmenee leikkeessä vihreänä viivana. Avainruutuja kuvastetaan pienillä, neliönmuotoisilla “hallintakahvoilla”, jotka kulkevat pitkin viivaa. Toistettaessa leike seuraa profiilin viivaa äänenvoimakkuuden määrittämiseksi, sen liikkuessa sulavasti avainruututasosta toiseen.

Jos leikkeessä ei ole avainruutuja, äänenvoimakkuuden ääriviiva on vaakasuuntainen viiva, joka kuvastaa leikkeen oletusäänenvoimakkuutta. Avainruutu lisätään napsauttamalla leikkeen äänenvoimakkuuden ääriviivaa. Varmista, että Äänenvoimakkuuden avainruutujen muokkaus -painike työkalupalkissa on valittuna. Voit vaihtoehtoisesti asettaa osoittimen haluttuun avainruudun sijaintiin, ja yksinkertaisesti napsauttaa leikkeen tason nuppia. Tämä toinen menetelmä toimii, vaikkei avainruutujen muokkaus -painiketta olisikaan valittu. Molemmissa tapauksissa leikkeeseen tulisi ilmestyä hallintakahva. Tästä lähtien jokainen muutos leikkeen äänenvoimakkuuteen joko luo uuden avainruudun, mikäli nykyisessä sijainnissa ei ole ainuttakaan, tai päivittää jo olemassa olevan avainruudun arvon.

Äänenvoimakkuuden avainruutujen muokkaaminen hiirellä

Aktivoi äänenvoimakkuuden avainruutujen muokkaus -painike salliaksesi avainruutujen muokkaminen hiirellä. Painike löytyy aikajanan työkalupalkin oikeanpuoleisessa päädyssä olevien painikkeiden joukosta. Kun nyt asetat hiiren osoittimen äänileikkeen vihreän äänenvoimakkuuden ääriviivan päälle, näet että ääriviiva reagoi korostumalla valkoisella värillä.

Avid Studio image003 Aikajanan äänitoiminnot

Napsauta painiketta aikajanan työkalurivin oikeanpuoleisessa ryhmässä aktivoidaksesi leikkeen äänenvoimakkuuden avainruutujen muokkaaminen.

Lukuisia hiirellä käytettäviä avainruutujen muokkaustoimintoja on nyt käytettävissä. Ennen kuin päätät kokeilla mitään vaativampaa avainruutujen muokkausta, käytä muutama minuutti tutustuttaaksesi itsesi tämän ryhmän komentoihin. Niiden avulla voit manipuloida avainruutuja nopeasti, ilman että sinun täytyy toistuvasti liikkua valittuun avainruutuun ja käyttää leikeen tason nuppia.

Äänenvoimakkuuden avainruutujen toimintojen muokkaamisen oletustyyli suosii leikkeen tason osuuksien ylläpitämistä vakiona. Näin ei ole tarpeellista jatkuvasti harhailla ylös ja alas pitkin ääriviivassa olevia “ramppeja”. Tapauksissa, joissa tämä ei tuota toivomiasi editointituloksia, kokeile uudelleen samalla kun pidät Alt-nappäintä pohjassa. Tämä poistaa käytöstä kaikki automaattiset säädöt, joita saatetaan muutoin tehdä.

Syötä uusi avainruutu napsauttamalla ääriviivaa.

Luo välittömästi avainruudutettu häivytys Ctrl-napsauttamalla ääriviivaa. Tämä syöttää sekä uuden avainruudun napsauttamaasi pisteeseen että toisen, jonka äänenvoimakkuudeksi on asetettu nolla. Jos napsautit leikkeen alkupuoliskoa, toinen avainruutu lisätään alkuun alkuhäivytyksen (fade-in) luomiseksi. Jos napsautit leikkeen loppupuoliskoa, häivytys luodaan lisäämällä toinen avainruutu loppuun (fade-out).

Luo äkillisiä tasonvaihteluita vetämällä vaakasuuntaisia osuuksia vieressä olevien avainruutujen välillä ylös tai alas. Tämä tuottaa pystysuuntaisia portaita äänenvoimakkuuden ääriviivassa.

Uudelleensijoita kohoamia ja häivytyksiä vetämällä “ramppeja” (kohoavia tai laskevia osuuksia ääriviivassa) sivusuuntaisesti leikkeessä.

Uudellensijoita hallintakahvoja kahdessa ulottuvuudessa mihin tahansa sallittuun pisteeseen niiden välittömässä läheisyydessä olevien naapureiden välillä (tai leikkeen loppuihin) Voit yhtäaikaisesti vaihtaa sekä avainruudun aikaindeksiä että leikkeen äänenvoimakkuutta, jota käytetään kun toistaminen osuu sen kohdalle.

Avid Studio image004 Aikajanan äänitoiminnot

Tässä kuvassa olevat nuolet näyttävät hiiren käyttötavat avainruutujen editoinnissa. Yksittäistä hallintapistettä voidaan vetää kaikkiin suuntiin. Rampit ovat rajoittuneita ainoastaan vaakasuuntaisiin liikkeisiin, ja tasaiset osuudet pystysuuntaisiin liikkeisiin.

Poista avainruutu vetämällä se toisiin avainruutuihin, tai vetämällä se pystysuuntaisesti pois ääriviivalta.

Aseta lineaarinen alku- tai loppuhäivytys vetämällä leikeen kumpaa tahansa ylänurkkaa vaakasuunnassa kohti keskusta. Ennen kuin aloitat, huomaa että leikkeen taivuttamaton nurkka menee hieman hiirenkorvalle kun käytät hiiren osoitinta sen päällä. Nurkka voidaan nyt vetää kauemmaksi leikkeen sisälle häivytyksen luomiseksi. Mitä leveämmän “taitoksen” teet, sitä kauemmin häivytys kestää.

Avid Studio image005 Aikajanan äänitoiminnot

Häivytysten kestoa voidaan muokata hiirellä, kuten tässä näkyy. Voit myös napsauttaa taitetun alueen kohdalta avataksesi pienen viestiruudun, jossa häivytyksen kestoa voidaan muokata numeerisesti.

Muokkaa olemassaolevaa häivytystä asettamalla hiiri “taitoksen” sisäänpäin osoittavasta nurkasta lähtevän pystysuuntaisen viivan päälle. Varmista että kaksisuuntaista nuolta kuvaava osoitin näkyy, ja vedä sitten reunaa kuten haluat.

Hallintapisteiden pikavalikko äänenvoimakkuuden ääriviivalla sisältää komennot Lisää avainruutu, Poista avainruutu ja Poista kaikki avainruudut. (Joko ensimmäinen tai toinen näistä komennoista on harmaana, koska ainoastaan yhtä niistä voidaan käyttää kerrallaan.)

Panner (panorointityökalu)

Tämän työkalun avulla voit säädellä äänilähteen ilmeistä sijaintia suhteessa kuuntelijaan “surround” -kuuntelukentän sisällä. Kuten leikkeen äänenvoimakkustyökalu, sekin toimii leikkeeseen asetettujen avainruutujen kanssa. Siten se on toiminnassa ainoastaan silloin, kun aikajanan osoitin on sijoitettuna äänileikkeelle tai yhtäaikaista ääntä sisältävälle videoleikkeelle. Ääriviivat panoroinnilla tehtyihin muutoksiin näkyvät sinisinä.

Avid Studio image006 Aikajanan äänitoiminnot

Kolmas kuvake joka raidassa ottaa panorointityökalun käyttöön Äänimikserissä. Täältä käsin voit hallita raidan äänen ulostulon lähdettä kaksiuloitteisessa ”s”urround” -kuuntelutilassa.

Aikajanan muokkaamisen tarkoitusperiä varten kaikki panorointi tapahtuu surround-tilassa, joten sinun tarvitsee käyttää ainoastaan yhtä versiota panoroinin säätimistä. Surround-panoroituja leikkeitä voidaan miksata muihin ulostulomääritelmiin kun projektin editointi on suoritettu loppuun. Näin voit yhdellä panorointipäätösten yhdistelmällä työstää kaikkia mahdollisesti joskus tuottamiasi formaatteja.

Tällä työkalulla tehdyt muutokset vaikuttavat ainoastaan nykyiseen leikkeeseen. Muutokset säilyvät leikkeessä vaikka siirrät tai kopioit sen toiseen raitaan.

Avaa Panorointityökalu napsauttamalla sen avaamispainiketta raidan otsikon miksaupaneelissa. Jos raidalla ei kyseisessä osoittimen sijainnissa ole leikettä, painike on harmaa. Äänenlähdettä merkitään sinisellä pisteellä kaksiuloitteisessa ruudukossa. Kuuntelija sijoittuu keskelle, katse suoraan etenpäin.

Valikoimalista

Panorointityökalun ikkunan yläpuolella oleva pudotusvalikko tarjoaa kolme tapaa äänen jakamiselle kuuden surround-kaiuttimen poikki.

5.1 on paras yleiskäyttöasetus luonnollisten äänien toistamiseen. Käytä sitä yleisten taustaäänien, kuten haukkuvien koirien ja ohiajavien autojen kanssa. Viittä pääkaiutinta kuvataan kuvakkeilla työskentelyalueella. Kuudes, LFE (low-frequency effects) -kaiutin on sävelkorkeudeltaan liian matalalla, ettei sille anneta sijoitusvinkkejä. Seen tasoa surround-miksauksessa säädellään liukusäätimellä, joka löytyy työskentelyalueen alapuolelta.

Keskimmäinen kanava pois päältä on suositeltava asetus mukaansa tempaavalle musiikkiraidalle.

Vuoropuhelutila yhdistää keskimmäisen kaiuttimen kahden takana olevan kanssa. Tämä yhdistelä sopii useimmille vuoropuhelutilanteille, joissa on useita puhujia osallisena.

Avid Studio image007 Aikajanan äänitoiminnot

Leikkeen äänen sijoittelu käyttäen panorointityökalua Vuoropuhelutilassa. Huomaa, että kuvakkeet etunurkassa oleville kaiuttimille ovat läpikuultavia, mikä tarkoittaa sitä, etteiniitä käytetä tässä tilassa. Näillä säädöksillä kuuntelija kokee raidan äänen kuuluvan hänen oikealta puoleltaan.

Työskentelyalue

Panner-ikkunan runko kuvaa kaavamaisesti kuuntelualuetta, jossa kaiuttimet on järjestelty tyypillisesti. Kuuntelijan sijainti on osoitettu keskellä olevalla ristin kuvakkeella.

Sininen hallintapiste asettaa äänenlähteen sijainnin. Kaiutinsymbolit työskentelyalueen reunoilla kuvaavat tyypillistä surround 5.1 -kaiutinten järjestelyä, ruutu ylhäällä.

Jos haluat hallita äänilähteen sijaintia yhdessä ulottuvuudessa, vaaka- tai pystysuunnassa, käytä työskentelyalueen alaosassa tai oikealla olevia liukusäätimiä, siinä järjestyksessä.

LFE-kanava: Surround tukee erityistä subwoofer-kanavaa (joka on “5.1″:n “.1″), jolla on mahdollista korostaa tai leikata erityistehosteiden matalimpia taajuuksia. Hallitse LFE-parantelua työskentelyalueen alla olevalla liukusäätimellä. Koska ihmiskorva ei kykene erottamaan mistä suunnasta nämä matalataajuuksiset äänet tulevat, LFE:tä ei ole asetettu tiettyyn paikkaan tilassa.

Avainruudun näppäimet: Paneelin alaosassa sijaitsevat avainruutujen painikkeet antavat sinun lisätä, poistaa ja navigoida avainruutujen välillä. Lisää-symboli vaihtuu automaattisesti Poista-symboliksi, mikäli olet sijoittunnut olemassa olevan avainruudun kohdalle.

Aikajanan äänitoiminnot