Redigeringsvinduet

Redigeringsvinduet er Teksteditorens centrale område til preview og redigering. Det er her, du omarrangerer, roterer og ændrer størrelse på forgrundslagene i din titel.

Det første nødvendige skridt for de fleste redigeringer er at vælge laget eller lagene, du gerne vil bearbejde. De valgte lag tegnes inde i en ramme med otte kontrolpunkter til ændring af størrelse og et rotationshåndtag til rotation af laget med gradvis forøgelse på én grad. De fleste typer lag kan ”gribes” og trækkes til en ny placering ved at klikke direkte på kontrolrammen.

Avid Studio image001 Redigeringsvinduet

Rotér et formobjekt inde i redigeringsvinduet. Den mindste prik foroven i midten i kontrolrammen er lagets rotationshåndtag. For at rotere et lag, skal du klikke på dets rotationshåndtag og trække med musen. Når du holder markøren over et rotationshåndtag, vil den vise sig som en cirkulær pil.

I tekst- og formlag kan noget af lagets indhold ligge uden for kontrolrammen. Dette sker, når en af ‘detaljerne’ inde i udseendet er defineret med en vandret eller lodret forskydning, som flytter detaljen væk fra lagets nominelle position.

Behandling af lag i redigeringsvinduet

De handlinger, som beskrives her, gælder for et enkelt lag, men kan udvides til at gælde for flere lag samtidig. Se Arbejd med laggrupper for mere information.

For at vælge et lag i Redigeringsvinduet skal du klikke i lagets rektangel med musen. Dette vil vise lagets kontrolramme, som er klar til redigering.

Et lag reagerer på museklik overalt i det rektangel, det er indeholdt i (rektanglet vist ved deres kontrolramme, når de markeres). Dette betyder, at du muligvis ikke kan flytte rundt med et lag, der kun er synligt, fordi det ligger under et gennemsigtigt område inde i rektanglet for et andet lag. Hvis du vil redigere med musen i et sådant tilfælde, skal du først skjule de(t) øvre lag som beskrevet i “Listen over lag”.

Hvis du vil flytte et ikke-tekst-lag, skal du klikke på et vilkårligt sted og holde nede inde i rektanglet og derefter trække det til den nye placering.

Avid Studio image002 RedigeringsvinduetHvis du vil flytte et tekstlag, skal du placere musen nær kanten af lagets kontrolramme, indtil du ser træk-pilen (firevejspil), og derefter klikke og trække som normalt. Hvis du klikker inde i rammen, som du ville gøre i et ikke-tekst-lag, vil du i stedet for aktivere tilstanden Tekstredigering. Se Tekst og tekstindstillinger for detaljer om arbejde med tekstlag.

Hvis du vil ændre størrelsen på et lag, men beholde dets proportioner, skal du klikke og holde i et hjørnepunkt af kontrolrammen og trække indad eller udad, indtil den ønskede størrelse opnås.

Hvis du vil ændre størrelsen på et lag og ændre dets proportioner, skal du klikke på et punkt på siden af kontrolrammen og trække. Ved at ændre størrelse med det centrale kontrolpunkt på to tilstødende sider efter hinanden kan du opnå enhver ønsket størrelse og proportion.

Hvis du vil rotere et lag, skal du klikke på rotationshåndtaget og trække. Hvis du ønsker en finere kontrol over rotationen, skal du flytte musepilen væk fra rotationens midte, mens du trækker. Den ekstra afstand gør det muligt at definere mindre vinkler mellem én museposition og den næste.

Hvis du vil ændre stakpositionen for et lag, skal du højreklikke på laget og vælge en af kommandoerne i undermenuen Rækkefølge i pop-up menuen: Placér bagest, Flyt bagud, Placér forrest, Flyt fremad. Der findes nyttige tastaturgenveje for alle fire operationer, henholdsvis Ctrl+Minus, Alt+Minus, Ctrl+Plus og Alt+Plus.

En anden tilgang til at omarrangere lag, som kan være mere passende for titler, hvor flere lag overlapper hinanden, er at benytte Listen over lag.

For at slette et lag skal du vælge kontrolrammen eller vælge det fra Listen over lag, og derefter trykke på Delete. Du kan også bruge kommandoen Slet lag i pop-up menuen. Hvis der er tale om et tekstlag i tilstanden Tekstredigering, gælder kommandoen Slet (og tasten) Delete kun for lagets tekst og ikke for laget selv.

Redigeringsvinduet