Indstillinger for udseende

Menuen Indstillinger giver adgang til Indstillinger for udseende, hvor du kan undersøge, ændre, tilføje eller slette de individuelle detaljelag, som er lagt over for at give et bestemt udseende.

Avid Studio image001 Indstillinger for udseende

Klik på pilen ‘Indstillinger for Udseender’ i menuindstillinger for at åbne en undermenu, hvor udseendet for et lag kan redigeres. Ved siden af navnet for det aktuelle udseende (‘Blå skråkant’) findes der tre knapper til at oprette nye detaljelag. Redigeringsmenuen for Overfladedetaljer er åben. Under den er menuerne for Kant 1 og Skygge 1 lukket.

Der er tre slags detaljelag: Overflade, Kant og Skygge. De tre typer er ikke forskellige i de indstillinger, de understøtter, men de er forskellige i den standardposition, de vil blive indsat i i lagstakken. Med mindre de direkte bliver flyttet fra deres position, vil overfladedetaljer altid ligge i toppen af stakken, efterfulgt af kanter og til sidst skygger. Når en detalje er oprettet, kan den dog flyttes op eller ned i lagstakken efter behov.

Avid Studio image002 Indstillinger for udseende

Overflade, Kant og Skygge: En ny overfladedetalje (øverst til venstre) tilføjes over det øverste eksisterende overfladelag, mens nye kant- og skyggedetaljer tilføjes under de nederste lag af deres respektive typer.

Egenskaberne for individuelle detaljelag kan ændres via redskaberne i sammenklappelige redigeringsmenuer i Udseende-editoren.

Følgende detaljeparametre kan anvendes:

·     Forskyd X og Forskyd Y: Disse skydere sætter positionen for detaljelaget i forhold til den nominelle position for den tekst eller grafik, som udseendet anvendes på. Rækkevidden for forskydningen går fra -1,0 (venstre eller nederst) til +1,0 (højre eller øverst). De maksimale forskydninger repræsenterer en ottendedel af bredden og en ottendedel af højden af redigeringsvinduets arbejdsområde.

Avid Studio image003 Indstillinger for udseende

I dette eksempel er et udseende med tre detaljelag anvendt på et enkelt tekstlag. Detaljelagene er konfigureret ens bortset fra deres forskydningsværdier, som er følgende: øverst til venstre (-1,0; 1,0), centrum (0, 0), nederst til højre (1,0; -1,0)

·     Størrelse: Denne skyder indstiller tykkelsen af de segmenter, som er brugt til at tegne teksten eller grafikken, fra 0 til 2, hvor 1 repræsenterer standardtykkelsen.

Avid Studio image004 Indstillinger for udseende

Dette eksempel indeholder tre detaljelag med varierende størrelsesværdier. Fra venstre mod højre: 0,90; 1,0; 1,20. Den visuelle effekt af at variere størrelsen afhænger af standardtykkelsen af strøgene i laget. I et tekstlag afhænger dette af den valgte skriftfamilie og -størrelse.

·     Sløring: Efterhånden som denne skyder stiger i værdi fra 0 til 1, bliver det valgte detaljelag mere og mere sløret og utydeligt.

Avid Studio image005 Indstillinger for udseende

Detaljelagene i dette eksempel afviger kun fra hinanden ved deres sløringsindstillinger. Fra venstre mod højre: 0,15; 0; 0,40.

·     Uigennemsigtighed: Denne skyder indstiller uigennemsigtigheden for detaljelaget fra 0 (gennemsigtig) til 1 (uigennemsigtig).

·     Udfyldning: Klik på farveskiftknappen for at åbne en farvevælger, hvor udfyldningsfarven for detaljelaget kan vælges. Farvevælgeren indeholder en pipette, som giver dig mulighed for at opsamle en farve hvor som helst i Teksteditoren.

For at vælge en gradientbaggrund skal du klikke på knappen Gradienter øverst i farvepaletten. Du kan indstille ekstra gradientmarkører ved at klikke en gang neden under bjælken for gradientangivelsen. Du kan fjerne gradientmarkører ved at trække dem lodret ud af bjælkeområdet.

Arbejd med detaljelag

Udover at indstille egenskaberne for eksisterende detaljelag kan du tilføje detaljer fra de tre typer, slette detaljer og ændre detaljelagenes rækkefølge.

Avid Studio image006 Indstillinger for udseendeHvis du vil tilføje et detaljelag, skal du klikke på en af de tre små knapper øverst til højre i Indstillinger for udseende. Fra venstre mod højre opretter disse henholdsvis et nyt overflade-, kant- og skyggelag. Placeringen af det nye detaljelag i lagstakken bestemmes af dets type, som beskrevet ovenfor.

Hvis du vil slette et detaljelag, skal du klikke på knappen Papirkurv i højre side af menulinjen i redigeringspanelet for detaljer.

Hvis du vil omdøbe et detaljelag, skal du dobbeltklikke på dets navn, skrive det nye navn og trykke Enter.

Hvis du vil gemme et detaljelag midlertidigt, skal du klikke på det prikformede ikon for Vis/skjul i detaljens menulinje

Hvis du vil lukke eller åbne redigeringspanelet for et detaljelag, skal du klikke på pileknappen i venstre side af menulinjen.

Hvis du vil ændre detaljelagenes rækkefølge, skal du trække redigeringsmenuens menulinje til dens nye position. Hvis det udseende, som du redigerer, indeholder mere end to eller tre lag, kan det være lettere at følge processen, hvis du lukker menuerne ned først, så hele stakken er synlig på én gang.

Gem et brugerdefineret udseende

Så snart du har afsluttet redigeringen af et brugerdefineret udseende, kan du gemme det i gruppen af forhåndsindstillinger, som hedder “Mine udseender” ved at klikke på knappen Gem udseende Avid Studio image007 Indstillinger for udseende i menulinjen i Indstillinger for udseende. Før du gemmer, er det en god idé at omdøbe udseendet. Dette gøres ved at dobbeltklikke på det nuværende navn i indstillingerne, indtaste et beskrivende navn til udseendet og trykke Enter.

Når først Udseendet er gemt, kan du efter ønske hente det igen med Valg af forudindstilling under ‘Mine udseender’.

Indstillinger for udseende