Arbejde med Listen over lag

Listen over lag er en mangesporet tidslinje. Idéen bag den er stort set den samme som bag selve projektets tidslinje. Nogle handlinger kan dog kun udføres i Teksteditoren somf.eks. dem, der har med animationer at gøre.

Behandling af lag

De fremgangsmåder, der beskrives her, udføres alle i menulinjeområdet i Listen over lag.

Valg af lag

At klikke på en menulinje i Listen over lag har samme effekt som at vælge laget i redigeringsvinduet (og omvendt). Lagets navn fremhæves og dets kontrolramme vises. Det er også tilladt at foretage multivalg ved hjælp af standardkombinationerne for mus og tastatur i Windows Shift-klik (udvid dit valg), Ctrl-klik (slå valg af en enkelt komponent til/fra), og Shift+Ctrl-klik (udvid dit valg fra den sidste komponent, du klikkede på). Se At arbejde med laggrupper for information om, hvordan du kan bruge multivalg.

Lagnavne og omdøbning

Når du opretter et nyt lag, giver Teksteditoren det et standardnavn baseret på ressource- eller filnavnet. Da standardnavnene ofte ikke er så beskrivende i forhold til indholdet af lagene, kan det være en god idé for en titel med flere lag at give dem brugerdefinerede navne, der gør det lettere at se hvilket navn, der passer til hvilket lag.

Navnet for et nyt tekstlag er det samme som dets standardtekst, f.eks. (“Tekst”). Med mindre du giver laget et brugerdefineret navn, vil dets standardnavn fortsætte med at matche den tekst, som du skriver i laget. Så snart du omdøber et tekstlag, vil efterfølgende ændringer i teksten ikke påvirke lagets navn. Standardopførslen kan dog genindsættes ved at indsætte et tomt navn.

For at omdøbe et primært lag skal du klikke på dets navn Et redigeringsfelt vises med det eksisterende navn markeret. Skriv det nye navn, og tryk Enter eller klik uden for redigeringsfeltet for at afslutte.

Omarrangering lag

As described under Layer operations in the Edit Window, the position of a layer in the layer stack can be altered by means of commands on the Layer context submenu, or by keyboard shortcuts such as Ctrl+Plus (Layer Ø Bring to Front).

Avid Studio image001 Arbejde med Listen over lagListen over lag tilbyder en mere direkte tilgang: træk ganske enkelt lagets menulinje hen til den nye placering i listen. Dette er især praktisk i situationer, hvor overlappende lag gør valg med musen vanskeligt. Når du trækker laget, viser en indsættelseslinje, hvor laget vil blive placeret i listen, når det slippes.

Ved brug af multivalg (se “Valg af lag” ovenfor) kan du trække flere lag på én gang til en ny position.

Skjul og lås lag

Avid Studio image002 Arbejde med Listen over lagEn kompleks titel kan hurtigt blive overfyldt, efterhånden som du tilføjer lag til kompositionen og animationer til lagene. Knappen Synlighed i højre ende af lagets menulinje er en praktisk og enkel måde at klare dette på.

Klik på den øjeformede knap Synlighed for midlertidigt at fjerne et lag fra redigeringsvinduet. Lagets informationer og indstillinger gemmes, men du kan blive ved med at arbejde med andre lag, uden at det skjulte lag forstyrrer dit overblik eller dine musehandlinger. Klik igen for at gøre laget synligt igen.

Værktøjslinjen

Redskaberne og udlæsningerne i denne menulinje er inddelt i fire grupper. Fra venstre mod højre:

·     Avid Studio image003 Arbejde med Listen over lagKnapperne Tilføj tekst og Tilføj form giver dig mulighed for at oprette nye “vektorbaserede” lag, hvor du kan anvende udseender fra Forudindstillingsvælgeren. Hvis du klikker på Tilføj tekst, tilføjes et nyt tekstlag med standardudseende og standardtekst. Som en genvej til Tilføj tekst kan du simpelt hen dobbeltklikke på et tomt område i redigeringsvinduet. Hvis du klikker på Tilføj form, åbnes en pop-up menu, hvorfra du kan vælge en bestemt form som indhold i det nye lag.

·     Avid Studio image004 Arbejde med Listen over lagHver af knapperne Justér, Gruppér og Arrangér åbner en pop-up menu med kommandoer, som kan påvirke flere lag. Se venligst Arbejde med laggrupper for beskrivelse af disse kommandoer.

·     Transportknapperne giver dig mulighed for at se et preview af din titel uden at forlade Teksteditoren. Fra venstre mod højre er knappernes funktioner: Afspil i loop, Gå til start, Gå ét billede tilbage, Afspil/pause, Gå ét billede frem og Gå til slutning.

Avid Studio image005 Arbejde med Listen over lag

Når du klikker på knappen Afspil i loop, afspilles filen igen og igen. For at stoppe den, kan du enten klikke hvor som helst i redigeringsvinduet eller klikke igen på Afspil i loop. Som sædvanlig kan Mellemrumstasten på dit tastatur benyttes som en nem genvej til at stoppe og starte afspilningen.

·     Med knappen Computerlydstyrke kan du justere din computers højttalerlyd. Den ændrer ikke lydstyrken for nogen af dine klip på tidslinjen.

·     Avid Studio image006 Arbejde med Listen over lagTællerne viser varigheden af titlen og den aktuelle position af markøren på tidslinjen i Listen over lag i det sædvanlige format med timer, minutter, sekunder og frames. For titler, som kommer fra dit projekt i stedet for fra biblioteket, er markørens position vist i forhold til begyndelsen af projektets tidslinje og ikke i forhold til begyndelsen af klippet.

Redigering af lag og animationer

Når et lag er oprettet, sættes dets varighed til den fulde længde af den titel, som det er en del af. Hvis du vil forsinke et lags første optræden i titlen eller holde et lag tilbage, mens andre fortsætter, skal du trække lagets ender hen langs tidslinjen på samme måde som i redigering af klip på projektets tidslinje.

Avid Studio image007 Arbejde med Listen over lag

En titel er ligesom en scene, hvor lagene er skuespillere, der kommer ind til deres store scene og derefter går igen. Beskæring af lagene på tidslinjen i Listen over lag giver dig mulighed for at kontrollere den præcise timing for deres ind- og udgang.

Det er tilladt at bruge op til tre animationer – en af hver slags – i hvert lag. Disse vises også på tidslinjen, hvor du også kan redigere deres varighed. Indgangs- og udgangsanimationer er hver især bundet til deres respektive ender af lagets levetid, men slutningen af indgangsanimationen og begyndelsen af udgangsanimationen kan frit redigeres med musen. Hvis laget har en betoningsanimation, optager den al resterende tid (op til hele titlens længde).

Avid Studio image008 Arbejde med Listen over lag

Tre lag med animationer. Det øverste lag har kun en betoningsanimation (massiv linje), som derfor optager den fulde varighed. Det nederste lag har indgangs- og udgangsanimationer og et statisk interval imellem dem. Det midterste lag har animationer af alle tre typer. Indgangsanimationen beskæres (bemærk den vandrette musemarkør). Efterhånden som dens længde ændres, justerer betoningsanimationen sig selv til at optage al ubrugt tid.

Hvis du vil erstatte en af animationerne i et lag, skal du tilføje den nye animation som normalt. En eksisterende animation af samme type vil blive overskrevet.

Hvis du vil slette en animation uden at erstatte den, skal du klikke på det lille ‘x’ i midten af animationens tidslinjegraf.

Arbejde med Listen over lag