Arbejde med laggrupper

Listen over lag i Teksteditoren giver dig mulighed for at gruppere lag midlertidigt eller permanent.

Hvis du vil oprette en midlertidig gruppe, kan du bruge standardteknikker til multivalg i redigeringsvinduet eller i Listen over lag. Du kan så foretage ændringer, som f.eks. at anvende et udseende, for alle medlemmerne af gruppen på samme tid. Gruppen forbliver kun hel, indtil du klikker på et andet lag eller et tomt område i redigeringsvinduet, hvorefter lagene vender tilbage til deres individuelle eksistens. I en midlertidig gruppe er kontrolrammerne for hvert medlem alle synlige på én gang.

Hvis du vil oprette en permanent gruppe, skal du først oprette en midlertidig gruppe og derefter trykke på knappen Gruppér på værktøjsbjælken i Listen over lag (eller åbne pop-up menuen fra et af de involverede lag og bruge kommandoen Gruppér i undermenuen Gruppering). Når gruppen først er oprettet, forbliver den samlet, indtil du direkte bryder den op ved hjælp af knappen Opløs gruppering eller menukommandoen eller ved at trække medlemslagene ud af gruppen i Listen over lag. Endnu en kommando, Gruppér igen, genopretter automatisk den sidste gruppe, der blev opløst.

Når en permanent gruppe er valgt, har den en fælles kontrolramme, der indeholder alle medlemmer. Kontrolrammerne for de individuelle medlemmer er ikke synlige.

Permanente grupper har deres egne menulinjer og tidslinjespor i Listen over lag. Gruppens menulinje kan udvides og lukkes sammen for at afsløre eller skjule medlemslagenes menulinjer. Når gruppen er åben, er medlemslagene indrykket i forhold til gruppens menulinje.

Avid Studio image001 Arbejde med laggrupper

Et almindeligt lag og en gruppe med tre medlemmer i Listen over lag. Tidslinjegrafikken viser, at der er tilføjet animationer til selve gruppen og til et af medlemmerne. Musemarkøren er placeret, så den er klar til at lukke gruppen sammen og derved skjule navnene på medlemslagene.

Midlertidige og permanente grupper reagerer forskelligt på mange kommandoer som beskrevet mere detaljeret nedenfor.

Bemærk: Selv når et lag tilhører en permanent gruppe, kan det stadig vælges individuelt enten i redigeringsvinduet (med mindre gruppen selv er valgt i øjeblikket) eller i Listen over lag. Et medlemslag kan endda tilføjes til en midlertidig gruppe med andre lag inde i eller uden for den permanente.

Multivalg af lag

Det første trin i at oprette en gruppe er at vælge de objekter, den skal bestå af. I redigeringsvinduet kan dette gøres på to måder:

·     Ved at klikke og trække med musen for at danne et rektangel (et “telt”), der berører alle de objekter, som du vil gruppere, eller

·     Ved at klikke på det første objekt, som du vil have i gruppen, og så holde Ctrlnede og klikke på hvert enkelt af de andre.

Ved en anden fremgangsmåde for multivalg benyttes Listen over lag som beskrevet ovenfor i Arbejde med Liste over lag.

Behandling af grupper i redigeringsvinduet

Du kan ændre position, størrelse og rotation for både midlertidige og permanente grupper:

Hvis du vil ændre position for en gruppe, skal du trække den til den nye position, som om den var et individuelt lag.

Hvis du vil rotere en permanent gruppe, skal du trække i rotationshåndtaget på den fælles kontrolramme. Alle medlemmer af gruppen vil dreje om deres fælles akse, ligesom planeter drejer rundt om Solen.

Hvis du vil rotere en midlertidig gruppe, skal du trække i rotationshåndtaget for det ønskede medlem. Alle medlemmer af gruppen roterer om deres egen akse, ligesom planeter drejer om deres akser.

Hvis du vil ændre størrelse på en permanent gruppe, skal du trække i et kontrolpunkt på den fælles ramme. Størrelsen af hele gruppen ændres, som om du trak i et stykke gummi med alle lagene malet på.

Hvis du vil ændre størrelse på en midlertidig gruppe, skal du trække i et kontrolpunkt på et medlems kontrolramme. Hvert lag påvirkes individuelt og udvides eller sammentrækkes omkring dets eget centrum.

For gruppeoperationer, hvor størrelsen ændres, gælder der ligesom for individuelle lag, at ved at trække i et hjørnekontrolpunkt bevares lagets proportioner, hvorimod de kan ændres ved at trække i et sidekontrolpunkt.

Tilføj egenskaber til en gruppe

Så snart en midlertidig gruppe er valgt, vil de indstillinger for egenskaberne, som du foretager, påvirke alle de medlemmer af gruppen, hvor egenskaben kan anvendes:

·     Hvis du tilføjer et udseende, vil alle tekst- eller form-medlemmer modtage det.

·     Hvis du tilføjer en animation ved at højreklikke på et animationsikon og vælge Tilføj til valgt(e) lag vil resultatet blive det samme, som hvis du havde tilføjet det til hvert medlem individuelt.

·     Hvis du vælger en skrifttype eller ændrer andre egenskaber for tekststil, vil hvert tekstmedlem af den midlertidige gruppe blive opdateret.

Med undtagelse af det første tilfælde har permanente grupper deres egne regler for disse operationer:

·     Hvis du tilføjer et udseende, fungerer det på samme måde som med en midlertidig gruppe: alle tekst- og formlag påvirkes.

·     Hvis du tilføjer en animation til en permanent gruppe, vil gruppen, hvad animationer angår, blive behandlet som et enkelt grafisk objekt uden hensyntagen til de bogstaver, ord eller linjer, som dens medlemmer kan indeholde. De individuelle animationer for gruppens medlemmer fortsætter dog sammen med dem, der gælder for hele gruppen.

·     Formgivning af tekst kan ikke anvendes på en permanent gruppe.

Justering af lag i midlertidige grupper

Den sidste type behandling af grupper kan kun udføres på midlertidige grupper og sættes i gang, når du klikker på knappen Gruppejustering på værktøjsbjælken i Listen over lag. Der er tre kommandoer for vandrette justeringer og tre for lodrette, og de påvirker alle medlemmer af gruppen med undtagelse af det først markerede, som bestemmer placeringen for de andre.

Arbejde med laggrupper