Listen over lag

Listen over lag, som optager det meste af den nederste del af Teksteditoren, har to kolonner: en med menulinjer for lag og en med tidslinjespor. I hver række indeholder menulinjen navnet på laget og en knap for Synlighed. Til højre for menulinjen fungerer tidslinjesporet som en grafisk editor til at kontrollere lagets levetid, deriblandt titlen som helhed og varighederne af eventuelle animationer, der er tildelt laget.

Avid Studio image001 Listen over lag

Venstre side af Liste over lag indeholder menulinjerne til lag. Til højre findes en animationstidslinje, hvor timingen for hvert lag og for anvendte animationer vises og redigeres. (Kun den yderste venstre del af tidslinjen er vist her).

Hvis den titel, du arbejder med, blev åbnet i Filmeditoren eller Diskeditoren, vil Listen over lag repræsentere den aktuelle længde af klippet. For at ændre den skal du vende tilbage til projektets tidslinje og beskære titlen her.

Hvis titlen blev åbnet i biblioteket og derfor ikke er bundet til et af projektets klip, kan dets længde redigeres i Teksteditoren. Indstil den ønskede længde ved at indtaste værdien direkte i varighedstælleren på højre side af tidslinjens værktøjsbjælke. Alle lag tilpasses i forhold til den nye varighed.

Ud over lagenes menulinjer og tidslinjen har Listen over lag en værktøjsbjælke, hvor du kan finde flere vigtige grupper af redskaber.

ð Arbejde med laggrupper

Listen over lag