Forudindstilling af animationer

Fanen Animationer i Forudindstillingsvælgeren indeholder de animationsrutiner, som giver Teksteditoren meget af sin styrke. Disse Animationer lægges i og opererer i enkelte lag i din titel. Animationerne deles i tre klasser baseret på den del af lagets levetid, som de har indflydelse på: Indgang, betoning og udgang.

·     En indgangsanimation kontrollerer den indledende del af laget – dets første optræden i den titel, der afspilles.

·     Betoning fastholder tilskuerens fokus på indholdet af et lag ved at tildele det en opmærksomhedskrævende handling i løbet af dets tid på skærmen.

·     En udgangsanimation tager laget ud af scenen igen og fuldender dets livscyklus.

Hvert lag kan have én animation af hver type. Alle animationer er dog valgfrie, og det er også muligt at have en titel uden animationer overhovedet..

Animationssamlingen

I hver af de tre klasser af animationer kan de fleste af animationerne grupperes i flere standardtyper baseret på deres handlingstyper:

Bogstavbaserede animationer opererer på et niveau af enkelte bogstaver i et tekststykke (andre slags lag behandles som bestående af et enkelt “bogstav”). For eksempel ses bogstaverne i tekstlaget i indgangsanimationen ”Bogstaverne roterer” først fra siden, derefter roterer de på plads ét efter ét, indtil alle er i normal position.

Ordbaserede animationer fungerer tilsvarende, men med ord som den mindste enhed for animationen. I indgangsanimationen “Ord fra bunden” flyder ordene i laget op på plads ét efter ét fra en position under rammen.

Linjebaserede animationer er beregnet på lag med flere linjers tekst, hvor hver af linjerne bearbejdes efter tur. I indgangsanimationen “Sætninger bagfra” føres hver sætning ind på skærmen langs et perspektivspor, som om de kom bag fra tilskuerens egen position.

Sidebaserede animationer påvirker hele laget samtidig. Et eksempel er indgangsanimationen “Tønderulning”, der “ruller” laget i position fra oven, som om det var malet på siden af en usynlig rullende tønde.

indgangs- og udgangsanimationer til at passe sammen

De fleste indgangsanimationer har en tilsvarende udgangsanimation, som kan bruges sammen, hvis du ønsker visuel overensstemmelse. For eksempel kunne et lag, der begynder med animationen “Ord fra uendeligheden”, konfigureres til at slutte med “Ord til uendeligheden”. Denne form for overensstemmelse er dog kun en mulighed, ikke et krav, og du kan blande og tilpasse animationer af de tre typer, som du har lyst.

Avid Studio image001 Forudindstilling af animationer

Forudindstillingsvælgeren tilbyder indgangs-, betonings- og udgangsanimationer. Hvert lag i en titel kan benytte én animation af hver type.

Vis animationspreview

For at se et preview af en bestemt animation skal du først vælge laget og derefter åbne fanen Animationer i Forudindstillingsvælgeren og holde musen stille over den miniature, du vil se. Når du holder musen stille, vil et preview af titelanimationen afspilles i loop i redigeringsvinduet, så du kan se effekten med det samme.

Tilføj animationer

Hvis du vil tilføje en bestemt animation til et bestemt lag, skal du først vælge laget og derefter gøre ét af følgende:

·     Klik på animationens miniature i Forudindstillingsvælgeren.

·     Træk animationsikonet fra Forudindstillingsvælgeren til et tilgængeligt lag (et, der ikke er maskeret af andre lag) i redigeringsvinduet.

·     Træk animationens miniature fra Forudindstillingsvælgeren, og slip den i et hvilket som helst lag eller laggruppe i menulinjen i Listen over lag.

Ved brug af en af disse metoder tilføjes animationen til laget og erstatter en eventuel eksisterende animation af samme type i dette lag. Se Listen over lag for detaljer om, hvordan du arbejder med animationer i Listen over lag.

Forudindstilling af animationer