Forudindstillingsvælgeren

Det er let hurtigt at oprette en attraktiv titel med Teksteditorens forudindstillingsvælger. Når du har skrevet din tekst og stadig markerer et tekstlag, kan du tilføje et af de forudindstillede udseender til det med et enkelt museklik. Når du holder musen stille over et udseende-ikon, vil redigeringsvinduet vise dig et preview af den effekt, det vil have på din titel, at anvende det valgte udseende i det aktuelle lag.

Selvom du ikke kan finde præcis det udseende, du leder efter blandt forudindstillingerne, kan du ofte spare tid ved at begynde med et, der næsten er, som du vil have det, og derefter justere det i undermenuen Indstillinger for udseende.

Avid Studio image001 Forudindstillingsvælgeren

Forudindstillingsvælgeren, hvor fanen Udseender er valgt. Ved at klikke på navnet på en af de forudindstillede familier på listen åbner du en pop-ned menu med ikoner.

Der er intet som en smule animation til at give dine titler en visuel virkning. Klik på fanen Animationer i Forhåndsindstillingsvælgeren. De tre grupper af tilgængelige forhåndsindstillinger svarer til faser i et lags levetid.

Avid Studio image002 Forudindstillingsvælgeren

Forhåndsindstillingerne for animationer ordnes efter den rolle, de spiller i præsentationen af laget, visning eller fjernelse af det fra visning.

Når du holder musen over et af forudindstillingsikonerne, kan du, ligesom med udseender, se et preview af animationer, som de vil se ud i din titel. Når du har besluttet dig, kan du tilføje den valgte animation med et enkelt klik.

ð Forudindstilling af animationer

Forudindstillingsvælgeren