Teksteditoren

Avid Studio corner top left Teksteditoren Avid Studio border Teksteditoren Avid Studio corner top right Teksteditoren
Avid Studio border Teksteditoren
Avid Studio spacer Teksteditoren
Avid Studio spacer Teksteditoren Avid Studio blue button Teksteditoren Avid Studio spacer Teksteditoren

Hvis du ønsker at lære mere om

Avanceret redigering (overgange, tekster, montage, DVD-menuer)

klik her for at se online-vejledningen
på vores hjemmeside (kærver internetforbindelse)

Avid Studio spacer Teksteditoren
Avid Studio spacer Teksteditoren
Avid Studio border Teksteditoren
Avid Studio corner bottom left Teksteditoren Avid Studio border Teksteditoren Avid Studio corner bottom right Teksteditoren
Avid Studio corner top left Teksteditoren Avid Studio border Teksteditoren Avid Studio corner top right Teksteditoren
Avid Studio border Teksteditoren
Avid Studio spacer Teksteditoren
Avid Studio spacer Teksteditoren Avid Studio blue button Teksteditoren Avid Studio spacer Teksteditoren

Hvis du ønsker at lære mere om

Redigering – SmartMovie-værktøjet

klik her for at se online-vejledningen
på vores hjemmeside (kærver internetforbindelse)

Avid Studio spacer Teksteditoren
Avid Studio spacer Teksteditoren
Avid Studio border Teksteditoren
Avid Studio corner bottom left Teksteditoren Avid Studio border Teksteditoren Avid Studio corner bottom right Teksteditoren

Studios Teksteditor er et kraftfuldt værktøj til at skabe og redigere animerede titler og grafik. Det omfattende galleri bestående af tekst- og billedeffekter og værktøjer giver utallige muligheder for at designe din film visuelt.

Avid Studio image001 Teksteditoren

Områder i Teksteditorens display: Œ Forudindstillingsvælgeren;  Biblioteket; Ž Redigeringsvinduet;  Indstillinger;  Værktøjsbjælken; og Liste over lag.

Dette er hovedområderne i Teksteditorens display, nummereret som i illustrationen ovenfor:

1.      Forudinstillingsvælgeren giver dig faner til forudindstilling af udseende og animation. Inden for hver fane er forudindstillingerne ordnet efter stil. Et udseende er en visuel formgivning af et tekst- eller formlag i din titel. En animation er en animationsrutine, som kan anvendes på alle slags lag, men som oftest anvendes på tekst.

Hold musen stille over en forudindstilling for at se, hvordan den vil påvirke din titel. Med et enkelt klik anvender du forudindstillingen på det aktuelle lag. Når du har anvendt et udseende, kan du tilpasse det i menuen Indstillinger.

2.      Biblioteket giver dig materialer til at opbygge dine titler. Fanerne i toppen giver dig adgang til alle tilgængelige medier og alt indhold. Denne kompakte udgave af biblioteket har præcis de samme funktioner som det primære bibliotek.

3.      Redigeringsvinduet er dit hovedarbejdsområde, når du bruger authoring eller redigering af en titel. Det viser et kontrollerbart preview af din titel med direkte redigering.

4.      Menuen Indstillinger har en separat sammenklappelig undermenu for hver af følgende tre indstillingskategorier: Tekstindstillinger styrer stil og størrelse på billedteksterne, Indstillinger for udseende styrer konfigurering af forside, kanter og skygger, og Baggrundsindstillinger fungerer på titlens baggrundslag.

5.      Værktøjsbjælken har fire grupper af kontrolknapper. Fra venstre mod højre findes værktøjerne Tilføj tekst og Tilføj form, et sæt kontrolknapper til håndtering af lag, et komplet sæt transportknapper inklusive en loop-knap og et par tællere, som viser titlens varighed og den nuværende afspilningsposition.

6.      Listen over lag Hvert grafisk eller tekstuelt element udgør et lag i teksten, som er en stak af sådanne lag. De uigennemsigtige dele af hvert lag tilslører lagene nedenfor; det nederste lag kan kun tilsløre baggrunden.

Ud over at liste hvert lag ved navn omfatter Listen over lag en animationstidslinje, der viser det tidsrum, hvert lag er aktivt i og hvilke animationer, der er forbundet med det. Disse egenskaber kan justeres ved at trække.

Processen, hvor et billede bygges op i lag, kaldes ‘sammensætning’. Da informationen i hvert lag holdes adskilt og først sættes sammen, når billedet færdiggøres, kan man altid vende tilbage til sammensætningen og tilføje nye lag og justere, sortere på ny, fjerne eller erstatte eksisterende lag.

Avid Studio image002 Teksteditoren

Byg et billede op i lag ved at starte med en tom frame (øverst til venstre). Det skakternede mønster angiver gennemsigtighed. Selvom baggrunde kan have gennemsigtige eller gennemskinnelige områder, tilføjer vi her en uigennemsigtig baggrund (0) for klarhedens skyld, efterfulgt af fortløbende lag med et delvist uigennemsigtigt indhold (1, 2, 3). I den sidste sammensætning (nederst til højre), tilslører øvre lag dem nedenunder.

ð Menuen Filer

ð Biblioteket

ð  Forudindstillingsvælgeren

ð Opret og redigér titler

ð Listen over lag

Teksteditoren