Tastaturgenveje

Avid Studio corner top left Tastaturgenveje Avid Studio border Tastaturgenveje Avid Studio corner top right Tastaturgenveje
Avid Studio border Tastaturgenveje
Avid Studio spacer Tastaturgenveje
Avid Studio spacer Tastaturgenveje Avid Studio blue button Tastaturgenveje Avid Studio spacer Tastaturgenveje

Hvis du ønsker at lære mere om

Pinnacle Studio i almindelighed

Klik her for at få en liste over tilgængelige vejledninger
på vores hjemmeside (kærver internetforbindelse)

Avid Studio spacer Tastaturgenveje
Avid Studio spacer Tastaturgenveje
Avid Studio border Tastaturgenveje
Avid Studio corner bottom left Tastaturgenveje Avid Studio border Tastaturgenveje Avid Studio corner bottom right Tastaturgenveje

Termerne Venstre, Højre, Op og Ned i disse tabeller henviser til piletasterne.

Almindelige genveje

Ctrl+1

Åbn det primære biblioteks fane

Ctrl+2

Åbn filmfane

Ctrl+3

Åbn diskfane

Ctrl+4

Luk det aktive vindue

Ctrl+5

Åbn Titel-editoren (fra Film-editoren)

Ctrl+6

Åbn Eksportøren

Ctrl+I

Åbn Importøren

Ctrl+S

Gem projekt, titel eller menu

Alt+F4

Luk program

Shift+F10

Åbn pop-up menu

Ctrl+Z

Fortryd

Ctrl+Y

Gentag

Ctrl+A

Vælg alt

Shift+Ctrl+A

Fravælg alt

Ctrl+C

Kopiér til udklipsholder

Ctrl+V

Indsæt fra udklipsholder

Ctrl+X

Klip til udklipsholder

Slut

Gå til slut

Home

Gå til begyndelse

Alt+Enter

Afspilning i fuld skærm

Esc

Forlad visning i fuld skærm eller luk menuen

Delete

Slet uden at kopiere til udklipsholder

Dobbeltklik

Åbn en passende editor (Medie,Titel, Projekt, Montage o.s.v.)

F1

Åbn relevant hjælp

Bibliotek

Ctrl+N

Ny samling

Alt+Click

Afspil i miniature

Tallene 1-5

Vurdér valgte klip

Tallet 0

Fjern vurdering fra valgte klip

Page Up

Scroll en side op

Page Down

Scroll en side ned

Højre

Udvid mappe i træ

Venstre

Sammenklap mappe i træ

Piletaster

Navigér op, ned, venstre, højre

Delete

Slet valgte klip og/eller medier

F7

Vis/skjul tagging-brugerflade

Afspilning og transport

Mellemrum

Afspilning og pause

Shift+mellemrum

Afspil i loop

Alt+Enter

Afspilning i fuld skærm

Esc

Forlad visning i fuld skærm

Alt+Click

Afspil i miniature

J

Hurtig tilbagespoling (tryk flere gange for hurtigere tilbagespoling)

K
(eller Shift K)

Pause i afspilning

L

Hurtig fremadspoling (tryk flere gange for hurtigere spoling)

Shift+L

Langsom fremadspoling (tryk flere gange for langsommere spoling)

Shift+J

Langsom tilbagespoling (tryk flere gange for langsommere spoling

Højre (eller X)

Gå 1 frame fremad

Venstre
(eller Z)

Gå 1 frame bagud

Shift+Højre
(eller Shift+X)

Gå 10 frames fremad

Shift+Venstre
(eller Shift+Z)

Gå 10 frames tilbage

D
(eller Page up)
(eller Ctrl+Venstre)

Gå tilbage til cut

F
(eller Page down)
(eller Ctrl+Højre)

Gå frem til cut

Ctrl+I

Gå til markér-ind

Ctrl+O

Gå til markér-ud

. (punktum)

Gå til næste markør

, (komma)

Gå til forrige markør

Importør

Enter

Stop motion: Optag frame (når optag frame er åben)

Højre

Udvid mappe i træ

Venstre

Sammenklap mappe i træ

Piletaster

Navigér op, ned, venstre, højre

Ctrl+A

Markér alle

Ctrl+Shift+A

Fjern markering af alle

F4

Start importering

Filmbrugerflade

A
(eller I)

Markér ind

S
(eller O)

Markér ud

Shift+I

Ryd markér ind

Shift+O

Ryd markér ud

Shift+U

Ryd markér ind og ud

Scroll Lock

Tidslinjemarkør for lyd til/fra

E
(eller Home)

Gå til start

R
(eller End)

Gå til slut

P

Slå magnetisk indfangning til/fra

; (semikolon)

Opdel klip ved tidslinjemarkør

M

Tilføj/slet markør

. (punktum)

Gå til næste markør

, (komma)

Gå til forrige markør

Ctrl+. (punktum)

Åbn markørlistemenu

Delete

Slet valgte klip fra tidslinjen

Dobbeltklik på klip på tidslinjen.

Åbn Medieeditor til klip

B

Send previewklip til det første spor på tidslinjen (ved markørens placering)

H

Skift preview mellem tidslinje og kilde

Ctrl+5

Åbn Titel-editoren

F5

Vis/skjul lydmikser

F7

Opret sang

Numerisk tast +

Zoom ind på tidslinjen

Numerisk tast -

Zoom ud på tidslinjen

[ (venstre klamme)

Zoom ud på tidslinjen

] (højre klamme)

Zoom ind på tidslinjen

Ctrl+[

Tilpas tidslinje til vindue

Ctrl+]

Vis alle frames (zoom ind)

Alt

Skifter i funktionsmåde ved redigering på tidslinjen (indsæt/overskriv)

T

Beskæringstilstand til/fra

Højre

Beskær 1 frame til højre (når beskæring er åben)

Venstre

Beskær 1 frame til venstre (når beskæring er åben)

Shift+Højre

Beskær 10 frames til højre (når beskæring er åben)

Shift+Venstre

Beskær 10 frames til venstre (når beskæring er åben)

Crtl+Klik på beskæring

Tilføj 2. beskæringspunkt til samme spor

Shift+Klik på beskæring

Åbn lignende beskæringspunkt på alle spor

Tab

Skift fokus mellem åbne beskæringspunkter

Medieeditorer

Tallene 1-8

Vælg en kategori af korrektioner eller effekter

Dobbeltklik på skyder

Vend tilbage til standardskyder

Ctrl+L

Rotér billede til venstre

Ctrl+R

Rotér billede til højre

Alt+Enter

Afspilning i fuld skærm

Esc

Forlad visning i fuld skærm

Titeleditor

Shift+Venstre

Udvid tegnmarkering venstre

Shift+Højre

Udvid tegnmarkering højre

Shift+Ctrl+Venstre

Det samme som Shift+venstre (udvid pr. ord)

Shift+Ctrl+Højre

Det samme som Shift+højre (udvid pr. ord)

Ctrl+B

Slå Fed til/fra

Ctrl+I

Slå Kursiv til/fra

Ctrl+U

Slå Understreget til/fra

Ctrl+A

Vælg alt

Ctrl+D

Fravælg alt

Mellemrum

Når et tidslinjeområde er valgt: Start og stop afspilning

Tastaturgenveje