Montageafsnittet i biblioteket

Montageskabeloner lagres i deres eget afsnit af biblioteket. For at finde det skal du klikke på pil-ned på en hvilken som helst biblioteksfane og derefter vælge “Montage” på listen i afsnittet “Kreative elementer”.

Afspilningsknappen på ethvert Montageikon åbner skabelonen i afspilleren, hvor du kan se et preview med standardtransportknapper.

Avid Studio image001 Montageafsnittet i biblioteket

Klik på afspilningsknappen på ikonet for at se et preview af skabelonen.

Træk skabelonens ikon fra det kompakte bibliotek i Filmeditoren eller Diskeditoren hen på projektets tidslinje for at bruge skabelonen i dit projekt.

Montageafsnittet i biblioteket