Montage-editoren

Montageeditoren giver dig mulighed for at tilpasse et montageklip ved at vælge dine egne underklip og andre tilpasninger. Editoren kan åbnes fra et montageklip, når det er placeret på projektets tidslinje, ved at dobbeltklikke på klippet eller vælge Rediger montage i klippets pop-up menu.

Brug Montageeditoren

Hver enkelt montageskabelon har sine egne felter til billed- og videoindhold, som repræsenteres af dropzoner i Montageeditoren. De fleste skabeloner har mindst én af disse; hvoraf der maksimalt er seks. Nogle giver også mulighed for tekstoverskrifter og andre parametre, som er nødvendige for at kunne tilpasse specielle funktioner.

Montageeditoren er delt i fem dele. Til venstre giver den kompakte udgave af biblioteket adgang til dine videoer og billeder. Til højre er en tilpasningsmenu, som indeholder tekstområder eller andre kontroller, som skabelonens parametre kræver. Afspilleren viser resultatet af dine ændringer. Neden under previewet er der dropzoner til dine videoer og billeder.

Indvendig beskæring af montageklip

Når en montageskabelon, som det ofte er tilfældet, begynder eller slutter med et kvantum full-frame-video, der kan indstilles af brugeren, findes der i Montage-editoren nogle håndtag til tilpasning af tiderne for lead-in og lead-out – varigheden af full-frame-delene. Klik på et håndtag og træk det mod venstre eller højre for at justere hver varighed separat. Varigheden af den midterste del af klippet – den animerede del – vil blive tilsvarende kortere eller længere. Hvis du vil afstemme lead-in og lead-out uden at påvirke varigheden af den midterste del, skal du klikke mellem håndtagene og trække.

Avid Studio image001 Montage editoren

Et udsnit af Montageeditorens vindue med tidslinjen (nederst) og dropzoner til videoer og billeder ( i midten). De nederste dele af biblioteket og afspilleren findes henholdsvis til venstre og øverst i midten. Klik på og træk i justeringshåndtagene eller den stiplede del af linjen for at beskære “indgangs- og udgangsdelene af klippet. Klik mellem håndtagene (på den ubrudte del af linjen) for at trække begge på én gang og dermed flytte midten af klippet uden at ændre dets varighed.

For en detaljeret forklaring af skabelonstrukturen, se En skabelons opbygning.

Arbejde med dropzoner

Ryd dropzoner: Højreklik på en dropzone og vælg Fjern medier i pop-up menuen for at slette et underklip fra zonen.

Dæmp lyden på et underklip: Nogle dropzoner er markeret med et lydsymbol, hvilket angiver, at lyddelen i alle videoer inden for denne zone vil blive lagt ind i lyden på montageklippet. Hvis du ikke ønsker at gøre brug af denne lyd, så klik på lydsymbolet for at slå lyden fra i underklippet.

Avid Studio image002 Montage editorenVælg begyndelsen på dit underklip: Video i en dropzone kan justeres til at begynde fra et vilkårligt sted i underklippet. Du justerer begyndelsesframen ved at klikke på og trække i Skyderen for klipstart. Du kan bruge venstre og højre piletast til at lave finjusteringer.

Hvis den dropzone, du arbejder på, er aktiv i det tidsindeks, så vil previewet vise alle ændringer, der foretages i begyndelsesframen. Når du finindstiller begyndelsesframen for et underklip, er det en god idé at sætte markøren det sted, hvor afspillerens preview vil hjælpe dig mest muligt.

Brug af Skyderen for klipstart vil hverken ændre på underklippets position i skabelonen eller dets varighed. Du vælger derimod blot den del af underklippet, du ønsker at benytte. Hvis du indstiller underklippet til at starte så sent, at videoen løber ud, mens zonen stadig er aktiv, vil den sidste frame i underklippet blive frosset fast for at fylde den tildelte tid ud.

Tilføj effekter inde i dropzoner: Det er ikke muligt at anvende video-eller lydeffekter direkte på et montageunderklip. I stedet skal du fremstille videosegmentet med alle de ønskede effekter som et separat filmprojekt og derefter trække dette projekt ind i dropzonen. Vær opmærksom på, at når du slipper komplekse filmprojekter i dropzonerne i Montageeditoren, kan du komme til at øge belastningen på ydeevnen og hukommelsen betydeligt i det projekt, der bruger dem.

Montage-editoren