Montageklip på projektets tidslinje

Montageklip opfører sig som almindelige videoklip, når det gælder handlinger på projektets tidslinje, som f.eks. tilføjelse af overgange, beskæring og placering.

Du kan tilføje en montageskabelon, der er sat på tidslinjen, ved hjælp af én af følgende tre metoder: Indsæt, Overskriv og Erstat. Når knappen på værktøjslinjen for tilstanden Redigér er indstillet på Smart, vælges metoden Erstat automatisk. Standardlængden af et klip varierer mellem de forskellige skabeloner.

Sådan indsættes en montageskabelon før eller efter et eksisterende klip: Du skal først sikre dig, at knappen Magnet på tidslinjens værktøjsbjælke er slået til. Dette vil sikre, at klippene placeres nøjagtigt ved siden af hinanden, når du slipper et klip lige ved begyndelsen eller slutningen af et eksisterende klip. Indstil dernæst knappen Redigér til tilstanden Indsæt. Dette sikrer, at eksisterende materiale flyttes til højre for at give plads, når du slipper klippet, så du undgår, at en del af klippet bliver overskrevet.

Det ikke nødvendigt at slippe montageklippet præcis på skæringsstedet, som lige beskrevet. Det kan indsættes i en hvilket som helst frame i din produktion.

Erstat en eksisterende montageskabelon: For at erstatte en eksisterende montageskabelon på projektets tidslinje skal du holde Shift-tasten nede og derefter slippe den nye skabelon oven på den gamle. Det nye klip overtager ikke blot det gamles placering, men også alle andre eksisterende tilpasninger. Placeringslinjerne, som er vist med blåt, angiver grænserne for klippet, der skal erstattes, og det nye klip overtager disse grænser uafhængigt af klippets standardlængde.

Overskrivning af klip med en montageskabelon: Hvis du ønsker at sætte en montageskabelon på et tidslinjespor og simpelthen lade den overskrive andre klip på sporet uden at foretage nogen ændringer på resten af tidslinjen, kan du gøre det ved at indstillle knappen for tilstanden Redigér til Erstat. Længden af montageklippet vil afgøre, hvor meget af sporet der bliver overskrevet.

Beskæring af montageklip

Selvom beskæringshandlinger på tidslinjen er de samme for montageklip som for videoklip, så afhænger beskæringens faktiske resultat af skabelonens egenskaber.

I en fuldt animeret skabelon, som f.eks. en rulletekst, kører animationen altid, til den er færdig. Hastigheden af animationen afhænger derfor af klippets varighed. Ved at afkorte klippet vil animationen blive afspillet hurtigere uden at afkorte sekvensen.

Klip, der indeholder video, kan derimod trimmes som normalt. Mange temaer indeholder et videounderklip af variabel længde. Når et af disse forefindes, kan klippet udvides så langt som underklippet tillader – uendeligt, hvis underklippet er et stillbillede.

Overgange og effekter

Overgange kan benyttes i begyndelsen og slutningen af montageklip på samme måde som med andre typer af klip.

Video- og lydeffekter kan som sædvanligt også tilføjes til montageklippene og anvendes på alt indhold i klippet. Der er dog nogle få effekter, som f.eks. Hastighed, der ikke kan benyttes sammen med montageklip.

Tilføj en effekt til et montageklip ved at højreklikke på montageklippet på tidslinjen og vælge Åbn effekteditor i pop-up menuen. Alternativt kan du trække en effekt fra biblioteket og slippe den på klippet. Effekterne er placeret i sektionen Kreative elementer i biblioteket.

For at redigere, kopiere eller slette en effekt på et montageklip skal du højreklikke på den magentafarvede linje langs den øverste del af klippet og vælge det, du vil gøre, i undermenuen Effekt.

Montageklip på projektets tidslinje