En skabelons opbygning

Lad os undersøge det medfølgende tema “Moderne 50’ere”, der indholder fem skabeloner som eksempler på, hvordan temaer virker.

Alle skabelonerne i dette specifikke tema benytter samme baggrundsdesign – et abstrakt, rullende mønster. Det er synligt hele tiden undtagen ved videosegmenter.i fuldframe. Farveskemaet for mønsteret vælges ved hjælp af parameterkontrollen, der er tilgængelig for hver af disse skabeloner i Montageeditoren.

Lad os nu se på hver skabelon for sig for at se, hvordan den er konstrueret ud af elementerne klip og overskrifter, som du kan tilføje fra Montageeditoren.

Avid Studio image001 En skabelons opbygningÅbning: En åbningsskabelon starter som regel med en eller anden animation, herunder titler, og slutter af med et billede i fuldskærm. Vores eksempel “Moderne 50’ere” følger dette mønster.

Den rullende baggrundsanimation løber gennem det meste af denne sekvens. Inde i animationen vises to overskrifter, der kan tilpasses. De repræsenteres i diagrammet nedenfor med linjer på bjælken ”Animation”. Begge overskrifter kommer flyvende ind og ud af framen (den mørke linje) med halvandet sekunds pause, hvor der vises noget stillestående på skærmen (den hvide linje).

Avid Studio image002 En skabelons opbygning

Skematisk fremstilling af Åbningsskabelonen for temaet ’Moderne 50’ere’ i dets standardlængde på 14 sekunder.

I samme øjeblik, som overskrift nr. to forlader framen, kommer en animeret menu med det aktive undervideoklip frem. Videoen zoomer til fuldframe ved tiden 11:18 i skabelonklippet og bliver der til slutningen (den hvide del af ”Video”-bjælken i diagrammet).

Standardindstillingen af klippets længde er 14:00. Det indsatte videoklip starter på et fastlåst tidpunkt ved 7.03 og løber til slutningen. Dets længde er derfor 06:27. Hvis dit videounderklip er langt nok, kan du forlænge det overordnede klip og derved forlænge den del af videoen, der vises i fuldframe. Denne mulighed er angivet i diagrammet ovenfor med pilen for enden af ”Video”-bjælken.

Avid Studio image003 En skabelons opbygningOvergang A: Overgangsskabeloner forbinder to videosekvenser i fuldskærm ved brug af en form for animation. Dette første eksempel på en overgang begynder med et billede i fuldskærm i to sekunder, dernæst zoomes der ud, hvorved man kan se en formation af flere videoflader, der kører samtidig. Zoomes der ind på det sidste underliggende klip, får man et fuldskærmsbillede, som det er muligt at strække.

Avid Studio image004 En skabelons opbygning

Overgang A integrerer flere videokilder.

Avid Studio image005 En skabelons opbygningOvergang B: Denne Overgang, der benyttes til at samle to videoklip, er lidt simplere end Overgang A. Det første underliggende klip starter i fuldskærm og zoomer derpå ud, mens det roterer væk fra seeren. Når den roterende flades bagside kommer til syne, har det andet underliggende klip erstattet det første. Der zoomes derpå ind på fladen, som til sidst fylder hele billedet.

Avid Studio image006 En skabelons opbygning

Overgang B skaber en mere simpel overgang.

Igen bemærkes det, at fuldskærmsdelen af det andet underklip kan udvides ved at udvide skabelonklippet på tidslinjen.

Avid Studio image007 En skabelons opbygningOvergang C: Denne ligner Overgang B, bortset fra at den flyvende videoflade foretager en ekstra drejning i midten for at tilføje endnu et underklip til sekvensen.

Avid Studio image008 En skabelons opbygning

Overgang C indeholder et sammenkædende videounderklip.

Det sidste underklip kan fortsat udvides.

Avid Studio image009 En skabelons opbygningSlutning: Hensigten med en slutningsskabelon modsvarer åbningsskabelonen, og i dette eksempel er også den indre struktur afspejlet næsten nøjagtigt. Fuldskærmsbilledet giver plads for en flyvende flade, hvor der er mulighed for at indsætte forskellige animerede tekststykker – præcis det modsatte af åbningssekvensen beskrevet ovenfor. Forskellen er, at videoen i fuldskærm ikke kan forstørres.

Avid Studio image010 En skabelons opbygning

Afslutningsskabelonen er i bund og grund et spejlbillede af åbningsskabelonen.

En skabelons opbygning