Oversigt over medieredigering:

Der er flere måder at åbne medieeditorer på for at få adgang til de tilgængelige værktøjer, både i biblioteket og i projektets tidslinje.

Åbn i biblioteket:

·     Dobbeltklik på ikonet eller tekstfortegnelsen for en video-, billed- eller lydfil (asset), eller

·     Vælg kommandoen Åbn i korrektioner i mediefilens (asset) pop-up menu.

Åbn i bibliotekets afspiller:

·     Klik på knappen Afspil på et emne i biblioteket for at åbne bibliotekets afspiller. Klik dernæst på ikonet Tandhjul nederst til højre.

Åbn i projektets tidslinje:

·     Dobbeltklik på klippet på tidslinjen, eller

·     Vælg kommandoen Åbn effekteditor i klippets pop-up menu, eller

·     Brug pop-up-menuen Effekt Ø Redigér på den farvede stribe, der kommer frem langs den øverste kant af et klip, hvor der er anvendt effekter.

Luk medieredigeringsvinduet:

·     Klik på knappen Annulér eller

·     Klik på knappen Luk (X) i det øverste højre hjørne. Hvis du har foretaget ændringer, bliver du spurgt, om du vil gemme dem.

·     Klik på knappen OK.

Se et preview

den midterste menu i hver af medieeditorerne er enten et visuelt preview af mediet, som viser resultatet af korrektions- eller effektanvendelse, eller et lydeksempel.

Avid Studio image001 Oversigt over medieredigering:Når du redigerer et videomedie med et integreret lydspor, er både Lydeditoren og Videoeditoren tilgængelige samtidig via faner øverst til venstre i vinduet.

Titelbjælke

Menuerne Filer og Redigér: Hvis åbner Medieeditoren i biblioteket, tilbyder menuen Filer dig at gemme en ny kopi (eller “genvej”) af den mediefil (asset), der er åben lige nu. Genveje gemmes i biblioteket under det originale navn med et rækkefølgenummer. Menuen Redigér tilbyder standardkommandoer for redigering, som f.eks. Fortryd / Gendan og Klik, Kopiér, Sæt ind.

Avid Studio image002 Oversigt over medieredigering:Fortryd/Gendan: Øverst til venstre i vinduet, ved siden af menuerne, findes ikonknapperne Fortryd og Gendan, hvor du kan gå frem og tilbage i dit redigeringsregister.

Avid Studio image003 Oversigt over medieredigering:

Arbejde med korrektionsgruppen Optimér i Videoeditoren.

Navigatøren

Navigatørstriben i bunden af alle medieeditorvinduer giver dig mulighed for at hente andre emner fra biblioteket eller andre tidslinjeklip.

Avid Studio image004 Oversigt over medieredigering:

Når du åbner Medieeditoren i biblioteket, giver Navigatøren nederst i editorvinduet dig adgang til andet medieindhold (assets), som vises i biblioteksbrowseren.

Det aktuelle emne er fremhævet. Du kan skifte til redigering af et anden emne ved at klikke på det i Navigatøren. Du kan om nødvendigt bruge højre- og venstrepilene til at gøre scrollingen nemmere. Når du gør dette, gemmes eventuelle ændringer i den åbne fil automatisk, som om du havde klikket på knappen OK.

Avid Studio image005 Oversigt over medieredigering:Du kan skjule Navigatøren ved at klikke på dens knap nederst i medieeditorvinduet.

Indstillinger for visning

En række knapper for visning deler den nederste værktøjslinje med Navigatøren.

Avid Studio image006 Oversigt over medieredigering:Solo: Denne knap er kun tilgængelig, hvis Medieeditoren er blevet åbnet fra projektets tidslinje. Når den er fremhævet, vises det aktuelle klip i Navigatøren alene i previewet uden at tage hensyn til effekten af andre klip over eller under det på tidslinjen. Når knappen ikke er fremhævet, kan alle tidslinjespor være med i previewet.

Zoom: Rullebjælken længst til højre i værktøjsbjælken giver dig en vedvarende skalering af preview-billedet.

Avid Studio image007 Oversigt over medieredigering:Indstillinger for preview-zoom: Tilpas justerer størrelsen af previewet, så højden og bredden af billedet ikke overskrider den tilgængelige plads, selv når alle værktøjer er åbne. Udfyld udnytter hele det tilgængelige arbejdsområde, også under indstillingsmenuen og skalaen. Faktiske størrelse (1:1) viser billedet i dets oprindelige kildestørrelse..

Avid Studio image008 Oversigt over medieredigering:Fuld skærm: Når denne knap er aktiv, forstørres preview-billedet, så det fylder hele skærmen, og alle andre værktøjer fjernes fra visningen. Hvis du vil væk fra fuld skærm, skal du trykke på Esc eller klikke på knappen Luk (X) øverst til højre i vinduet.

Avid Studio image009 Oversigt over medieredigering:Før-og-efter-visning: Denne knap vises kun for billedmedier. Se Før og efter for detaljeret information.

Zoom med forstørrelsesglas:

Medmindre et effekt- eller korrektionsværktøj er aktivt, vises ikonet for musemarkøren som et forstørrelsesglas.. Med denne markør kan du forstørre med et enkelt klik og formindske ved at holde Altnede og klikke. Dobbeltklik skifter mellem Tilpas (se “Indstillinger for preview-zoom” ovenfor) og den aktuelle skalering.

Flyt previewet i vinduet

Preview-billedet kan trækkes rundt alle steder i arbejdsområdet med musen. Dette er praktisk, når du vil søge i et billede, mens der er zoomet ind. Bølgevisualiseringen i Lydeditoren kan dog ikke trækkes.

Informationer og billedtekster

Knappen Info nederst til venstre i alle medieeditorerne åbner et vindue med information om den aktuelle fil.

Avid Studio image010 Oversigt over medieredigering:

Tekstfeltet, som kun er tilgængeligt, når Medieeditoren åbnes fra biblioteket, giver dig mulighed for at omdøbe den aktuelle mediefil (asset).

Menuen Indstillinger

Når du vælger en effekt eller et værktøj med justérbare indstillinger, kommer en menu frem i den øverste højre del af vinduet.

Avid Studio image011 Oversigt over medieredigering:

Indstillingsmenuen giver dig mulighed for at justere de tilgængelige indstillinger for en korrektion eller en effekt. Her vises indstillingerne for billedkorrektionerne i gruppen Optimér.

Indstilling af numeriske værdier: Felter for numeriske indstillinger har en grå skyder i et mørkegråt felt. Klik én gang inden for dette felt for at skifte til tilstanden Numerisk indtastning, hvor du kan indtaste den ønskede værdi for parameteren. Alternativt kan du trække skyderen til venstre eller højre med musen. Dobbeltklik for at vende tilbage til standardindstillingen.

Sammenligning af parametersæt: En fremhævet (orange) prik kommer frem til højre for feltet, når værdien af en indstilling ændres fra standard. Derefter kan du klikke på prikken for at skifte mellem den senest angivne værdi og standardværdien. Hvis du klikker på prikken til højre for navnet på en effekt eller en korrektion, skifter du imellem de tilpassede værdier og standardværdierne for alle parametre.

Linkede parametre: Nogle parametre er konfigurerede til at ændre sig i samtidigt. Dette vises med et låsesymbol. Klik på symbolet for slå linket til/fra.

Oversigt over medieredigering: