Billedkorrektioner

Korrektionerne i Billededitoren er Optimér, Beskær, Ret op og Røde øjne.

Optimér billeder

Dette område indeholder værktøjer til løsning af problemer med farve og belysning.

Kontrast

Denne funktion øger forskellen mellem lyse og mørke områder i et billede. Hvis du øger kontrasten, kan du sætte liv i et kedeligt billede. Dog er det med risiko for at miste skarphed i områder, som allerede er meget lyse eller meget mørke.

Temperatur

Med funktionen Farvetemperatur kan du ændre billedets farvesammensætning for at få det til at se “varmere” eller “køligere” ud. Indendørslys som f.eks.glødepærer eller levende lys opfattes som varmt, mens dagslys, især skygge, opfattes som koldt. Temperaturfunktionen ændrer primært på den gule og blå farve i et billede og har kun en lille effekt på grøn og magenta.

Lysstyrke:

Denne funktion virker ligesom lysstyrkeknappen på et fjernsyn. Den påvirker billedets lyse og mørke områder lige meget. Hvis du ønsker differentieret lysstyrkeredigering, skal du vælge funktionen Selektiv lysstyrke i stedet.

Farvemætning

Denne funktion regulerer farveintensiteten i et billede. Hvis du øger værdien, bliver farverne mere livlige, eller endda skrigende. Hvis du mindsker værdien, dræner du billedet for farver, indtil der kun ved nul er grå nuancer tilbage. Hvis du ønsker en mere differentieret farvemætning, skal du vælge funktionen Selektiv farvemætning i stedet.

Hvidbalance

Dårlig hvidbalance opdages, når områder, der burde være hvide, har en svag nuance eller farvetoning. For at rette op på dette kan du justere billedspektret ved hjælp af to funktioner.

Gråtonevælger: Aktivér vælgeren, og klik i et nominelt hvidt eller gråt område af billedet, hvor der ikke bør være nogen farvning.

Farvecirkel: Skub kontrolpunktet fra midten af farvefeltet, indtil den uønskede nuance er fjernet fra billedet.

Selektiv lysstyrke

For at gøre det muligt at redigere særlige lysstyrkeområder i et billede, uden at det får indvirkning på andre områder, har du fem separate lysstyrkeskydere til rådighed.

Sort: Denne skyder påvirker kun de mørkeste områder i billedet. For at opnå det bedste resultat skal du vente med at redigere både Sort og Hvid til sidst.

Fyld lys: Hvis du øger værdien for denne skyder, kan du få bedre detaljer i skyggefulde (men ikke sorte) områder i et fotografi med fuld kontrast.

Middelspektrum: Denne skyder påvirker alle de områder, der har middel belysning

Lyspunkter: Denne skyder påvirker kun de lyse områder i billedet. Den kan bruges til at dæmpe områder, som er overeksponeret pga. blitzlys, refleksioner eller stærkt sollys.

Hvid: Denne skyder påvirker de dele af billedet, der betragtes som “hvide”. Redigér Sort og Hvid til sidst.

Selektiv farvemætning

Mens standardkorrektionen farvemætning øger farvemætningen lige meget over hele spektret, tillader Selektiv farvemætning dig at styrke eller svække primær- og sekundærfarver hver for sig. Hvis eksempelvis den blå farve fremstår for kraftig, kan dens styrke dæmpes, mens de øvrige farver bevarer deres intensitet.

Avanceret

Denne menu med ekstra kontrolknapper giver dig forskellige nyttige funktioner.

Eksponering: Denne funktion simulerer den effekt, som en øget eller formindsket billedeksponering (den totale mængde lys, der bruges til at skabe et fotografi) ville have haft.

Blød klipning: Blød klipning forsøger at genskabe tabte detaljer i begge ender af lystæthedsskalaen og øverst i farvemætningsskalaen ved at reducere kraftigt lys, sorte områder og farvemætning.

Bland med original: Denne skyder blander det originale billede (på dets originale placering) med det ændrede billede (0 til 100%).

CCIR-grænser: Denne indstilling begrænser farveværdierne i billedet til det interval for TV/video-signaler, som er tilladt af CCIR (Comité Consultatif International des Radiocommunication).

Vis info: Markér denne boks for at vise forskellige histogramfremstillinger af billeddataene.

Beskær

Brug dette værktøj til at fremhæve en specifik del af et billede eller til at slette uønskede komponenter.

Avid Studio image001 Billedkorrektioner

Beskæring af et billede.

Afgrænsningsboks (beskæringsramme): Når du har valgt beskæringsværktøjet, placeres en justérbar ramme over billedet. Træk i billedets sider og hjørner for at beskære billedet, eller træk i midten af afgrænsningsboksen efter beskæring for at justere dens placering.

Dimensionsforhold: Rullemenuen Dimensionsforhold på kontrolbjælken kan anvendes til at sikre, at beskæringsrektanglet beholder en ønsket standardstørrelse under beskæringen. Dimensionsforholdene standard (4:3) og bredformat (16:9) understøttes.

Preview: Denne funktion viser det beskårne billede uden det omgivende materiale. Tryk på Esc, eller klik på billedet for at vende tilbage til redigeringsvisningen.

Nulstil, Annullér og Anvend: Nulstil fører afgrænsningsboksen tilbage til dens oprindelige dimensioner, Annullér afslutter og fjerner alle de ændringer, der er foretaget, Anvend gemmer det ændrede billede uden at forlade editoren.

Ret op

Dette korrektionsværktøj giver dig mulighed for at rette et skævt billede op, hvis dets indhold skal være nøjagtig vandret eller lodret. Medmindre du har beskåret billedet, ændrer det løbende størrelse, mens du foretager roteringen, for at forhindre hjørnerne i at blive synligt skåret af. Der finder ingen størrelsesændring sted for beskårne billeder, medmindre der er overskudsmateriale nok til at udfylde de tomme hjørner.

Avid Studio image002 Billedkorrektioner

Klar til at rette et billede op (med sigtekryds).

På værktøjsbjælken neden for previewet finder du flere funktioner, der er knyttet til Ret op.

Indstillinger af retningslinjer: De to knapper længst til venstre på værktøjsbjælken indstiller tilstanden for de linjer, der ligger oven på previewet som retningslinjer for opretningen. Når du vælger den ene knap, fravælges den anden. Knappen Sigtekryds (længst til venstre) tilføjer et sæt krydsede linjer, som kan trækkes med musen og bruges som reference ved lodret og vandret justering overalt i billedet. Knappen Gitter fremkalder et fastlagt, gentagende gittermønster over hele billedet.

Indstil vinkel: For at indstille vinklen for rotationen kan du enten bruge skyderen på værktøjslinjen neden for billedet eller klikke med den venstre museknap og holde den nede, mens du trækker på billedet. Rotationer på op til 20 grader i alle retninger understøttes.

Nulstil, Annullér og Anvend: Nulstil fører billedet tilbage til dets oprindelige tilstand, Annullér afslutter og fjerner alle de ændringer, der er foretaget, Anvend gemmer det ændrede billede uden at forlade editoren.

Røde øjne

Dette værktøj korrigerer effekten af røde øjne, som ofte opstår ved fotografering med blitz, når personen kigger mod kameraet. Markér området rundt om begge de røde øjne med musen. Det er ikke nødvendigt at være helt præcis, men du kan eksperimentere med at ændre området lidt, hvis du ikke er tilfreds med din korrektion.

Nulstil, Annullér og Anvend: Nulstil fører billedet tilbage til dets oprindelige tilstand, Annullér afslutter og fjerner alle de ændringer, der er foretaget, Anvend gemmer det ændrede billede uden at forlade editoren.

Billedkorrektioner