Video- og billedeffekter

Effekter til anvendelse for video kan også bruges til billeder, og omvendt. I dette afsnit beskrives kun Avid-effekter. Se producentens dokumentation for information om tredjeparts plug-in-effekter.

Sløring: Ved at føje sløring til din video opnår du et resultat, der minder om at filme uden fokus. Effekten Sløring kan lægge en større eller mindre sløring i det vandrette eller lodrette plan på hele framen eller enhver rektangulær del af den. Du kan let sløre et begrænset udsnit, for eksempel en persons ansigt, ligesom du kender det fra TV-nyhederne.

Prægning: Denne specialiserede effekt simulerer udseendet af en præget skulptur eller en i basrelief. Effektens styrke styres med skyderen Mængde.

Gammel film: Gamle film indeholder en række træk, som normalt opfattes som uønskede: grynet billede, som skyldes tidlige fotografiske fremkaldelsesprocesser, pletter og streger fra støv og fnuller, der hænger fast på filmen, samt tilbagevendende lodrette linjer der, hvor filmen er blevet ridset under fremvisning. Denne effekt giver dig mulighed for at simulere disse “skønhedsfejl” og derved give din film et antikt udseende.

Blødgør: Blødgøringseffekten tilfører din video en blid sløring. Dette kan være nyttigt til alt lige fra at tilføje en romantisk dis til at reducere rynker. En skyder kontrollerer styrken af denne effekt.

Krystalmosaik: Denne effekt simulerer, at man kigger gennem en rude med glasstykker af forskellig størrelse og facon arrangeret i en mosaik. Med skydejusteringerne kan du kontrollere den gennemsnitlige størrelse på de mangeformede ‘felter’ i billedet samt justere bredden på de mørke kanter mellem to felter fra nul (ingen kant) til den maksimale værdi.

2D Editor: Denne effekt kan bruges til at forstørre billedet og definere hvilken del, der skal vises, eller til at formindske billedet og eventuelt tilføje en ramme med skyggekant rundt om.

Jordskælv: Avid Studios jordskælvs-effekt ryster videobilledet for at simulere en seismisk begivenhed, hvis styrke du kan kontrollere med skydere for hastighed og intensitet.

Lysglimt i linsen: Denne effekt simulerer det lysglimt, som man kan se, når direkte, kraftigt lys skaber ringe eller overeksponerede områder i et videobillede. Du kan indstille retning, størrelse og type for lyset.

Forstør: Med denne effekt kan du føre et virtuelt forstørrelsesglas hen over et udvalgt udsnit af videobilledet. Du kan flytte forstørrelsesglasset i tre dimensioner, dvs. vandret og lodret inden for videobilledet, og tættere på eller længere væk.

Animeret sløring: Denne effekt simulerer den sløring, der forekommer, når et kamera bevæges hurtigt under optagelse. Både vinklen og mængden af sløring kan indstilles.

Vanddråbe: Denne effekt simulerer en vanddråbe, som falder ned på en vandoverflade og derved skaber en række koncentriske cirkler, der bevæger sig udad.

Vandbølge: Denne effekt tilføjer en forvrængning, så det kommer til at virke, som om en række bølger glider hen over skærmen i takt med, at klippet afspilles. Parametre gør det muligt for dig at tilpasse bølgernes antal, afstand, retning og dybde.

Sort/hvid: Denne effekt fjerner nogle eller alle farveinformationer fra det oprindelige videomateriale, hvor resultatet går fra at være lettere farveløst (forudindstillingen “Afbleget”) til helt monokromt (“Sort/hvid”). En skyder kontrollerer effektens styrke.

Farvekorrigering: De fire skydere i parametervinduet for denne effekt kontrollerer farvelægningen af det pågældende klip, hvad angår:

• Lysstyrke: Lysintensitet

• Kontrast: Lyse og mørke værdiers rækkevidde.

• Farvetone: Lysets placering på spektret.

• Farvemætning: Kvantiteten af ren farve, fra grå til fuldt mættet.

Farvekort: Denne effekt farver et billede ved at bruge farvepaletter eller farvekort. Stilisér dine optagelser med tydelig farvebehandling, tilføj duoton og triton stilfarvelægning eller lav redigerede overgange, der fanger øjet. Funktionen Farvekort kan bruges til alt lige fra finjustering af ensfarvede billeder til psykedeliske farveforvandlinger.

Inverter: På trods af navnet vender inverter-effekten ikke visningen på hovedet. Det er snarere billedets farveværdier end selve billedet, der inverteres: hver pixel genskabes i sin komplementære lysintensitet og/eller farve, hvilket skaber et let genkendeligt, men omfarvet billede.

Denne effekt bruger YCrCb-modellen, som har en kanal til lystæthed (lysstyrkeinformation) og to kanaler til farvetæthed (farveinformation). YCrCb-modellen anvendes ofte i digitale videoapplikationer.

Belysning: Belysningsværktøjet gør det muligt at korrigere og forbedre video, som er optaget under dårlige eller svage lysforhold. Det er især beregnet til at ordne udendørssekvenser med baggrundsbelysning, hvor emnets karakteristiske træk er i skygge.

Posterisér: Med denne Avid Studio-effekt kan du kontrollere antallet af farver, som bliver anvendt til at opbygge hvert enkelt billede, lige fra den komplette palet og ned til to farver (sort og hvid) ved at trække skydejusteringen Mængde fra venstre mod højre. Områder med lignende farver løber sammen på større fladeområder i takt med, at farvepaletten indskrænkes.

RGB farvebalance: RGB farvebalance har en dobbeltfunktion i Avid Studio. For det første kan du bruge den til at justere videoklip, som har en uønsket farvetone. For det andet giver den dig mulighed for at anvende en farveskævhed til at opnå en bestemt effekt. For eksempel kan en natscene ofte højnes ved at tilsætte blåt og reducere den generelle lysstyrke en smule. Du kan endda få en scene optaget i dagslys til at ligne en natoptagelse.

Sepia: Denne Avid Studio-effekt skaber et indtryk af et gammelt fotografi ved at gengive billedet i sepiatoner i stedet for i alle farver. Styrken af effekten kontrolleres af Mængde-skyderen.

Hvidbalance: De fleste videokameraer har en ”hvidbalance”-indstilling, der automatisk kan justere farveindstillingerne i forhold til lysforholdene i omgivelserne. Hvis der er slukket for denne valgmulighed, eller hvis den ikke er fuldt effektiv, vil det have en negativ effekt på farvningen af videobilledet.

Med Studio’s Hvidbalance-effekt kan dette problem rettes ved at give dig mulighed for at vælge hvilken farve, der skal antages at være ”hvid” i billedet. Derefter bliver alle pixels i billedet justeret, så de stemmer overens med den hvide referencefarve. Når referencefarven hvid er korrekt valgt, kan det få farverne til at se mere naturlige ud.

Video- og billedeffekter