Panorering-og-zoom

Værktøjet panorering-og-zoom er tilgængeligt for alle billeder, når de åbnes i Billededitoren fra projektets tidslinje. Du får adgang til værktøjet ved at klikke på fanen Panorering-og-zoom øverst på skærmen.

Med panorering-og-zoom får du et udsnit af billedet til at fylde hele videoframen. Dette udsnit kan have alle former og størrelser. Under afspilning forstørres det så tilpas meget, at det fylder hele videoframen uden at efterlade tomme områder.

Hvis du definerer to eller flere områder, vil panorering-og-zoom animere din præsentation af billedet ved at zoome ind og ud, mens den gennemkrydser den med simulerede kamerabevægelser, mens den jævnt bevæger sig fra et område til et andet.

Værktøjet Panorering-og-zoom anvender den fuldt tilgængelige opløsning af dit originale billede, så hvis billedet er stort nok, vil du ikke miste detaljer ved at zoome ind.

Tilføj panorering-og-zoom

For at tilføje panorering-og-zoom til et billedklip på tidslinjen skal du dobbeltklikke på det og åbne det i Billededitoren.

Da du åbner det fra tidslinjen, vil fanen Effekter være valgt i Billededitoren. Skift i stedet til fanen Panorering-og-zoom.

Avid Studio image001 Panorering og zoom

I illustrationen er fanen Panorering-og-zoom valgt og forbliver indstillet i statisk standardtilstand. Udvælgelsesrammen, som vi ser får ændret størrelse med musen, definerer det område i billedet, som skal forstørres til at fylde hele framen, som vist i den flytbare preview-menu (nederst til højre).

Panorering-og-zoom har to alternative handlingstilstande, som vælges med knapperne lige over previewet. I den statiske tilstand vises et enkelt uforanderligt billedområde i hele klippets længde. I tilstanden Animeret defineres separate områder for den første og den sidste frame i klippet. Under afspilningen vises en jævn “kamerabevægelse” fra den ene til den anden. Tilstanden Animeret tillader også keyframing, hvor et antal ekstra definerede områder kan tilføjes til kamerastien Panorering-og-zoom.

Statisk tilstand

I statisk tilstand vises en grå udvælgelsesramme med runde kontrolpunkter oven over billedet. Du kan forstørre, formindske og flytte denne ramme, men du kan ikke ændre på proportionerne. (dimensionsforhold). Et lille flytbart preview-vindue viser det aktuelt definerede valg.

Zoom og placering kan også styres numerisk ved hjælp af skydere i menuen Egenskaber. Dobbeltklik på skyderne for at nulstille værdierne, eller klik en enkelt gang for at skrive en numerisk værdi.

Avid Studio image002 Panorering og zoom

Indstillinger af egenskaber for værktøjet Panorering-og-zoom.

Tilstanden Animeret

Når tilstanden Animeret er slået til, analyseres billedet automatisk, og der laves automatisk en førsteindstilling for størrelse og position både for start og slutning. Den oprettede animation begynder med at være zoomet lidt ind på billedets emne og zoomer derefter ud til den tilgængelige fulde størrelse. Hvis billedet har et andet dimensionsforhold end videorammen, zoomes der så meget ind, at tilstedeværelsen af tomme områder undgås.

For at understøtte den ekstra funktion, der findes i tilstanden Animeret, bruges farven i markeringsrammen til at markere dens plads i den animerede sekvens. Begyndelsesrammen er grøn, og slutrammen er rød. Alle rammer derimellem er hvide.

Når flere rammer er synlige, kan du trække de rammer, du skal bruge, ved enten at placere musen over rammens kant eller over prikken i midten. Når du flytter en hvid ramme, tilføjes en keyframe automatisk til den aktuelle placering.

Keyframing for Pan-og-zoom

Med keyframing kan du lave tilpassede panorering-og-zoom-animationer af vilkårlig kompleksitet, selvom du måske ikke har brug for mere end en simpel sekvens med nogle få trin.

Skift til tilstanden Animeret som beskrevet ovenfor, og bemærk, at der er tilføjet to keyframes til previewet. Disse særlige begyndelses-og slutkeyframes er henholdsvis grønne og røde, som nævnt ovenfor. De kan trækkes i placering, men ikke i tid.

Hvis du ikke skal bruge mellemliggende keyframes, er din session færdig, når du har placeret begyndelses-og slutframen.

For en mere kompleks animation skal du dog placere tidslinjemarkøren der, hvor du vil have en ændring i kamerabevægelsen. For at oprette en ny keyframe skal du indstille størrelsen på den hvide markeringsramme og placere den på et udvalgt sted. Den nye keyframe repræsenteres af et rombeformet, gråt ikon i keyframelinjen under tidslinjen for klip.

Tilføj så mange keyframes som nødvendigt Klik på OK for at vende tilbage til tidslinjen, når du er færdig.

Avid Studio image003 Panorering og zoomTilføj en keyframe manuelt: Hvis du klikker på knappen Keyframe til/fra længst til venstre i transportværktøjsbjælken, kan du tilføje en bestemt keyframe ved afspilningslinjens placering uden at ændre nogen af de aktuelle animationsstier.

Flyt en keyframe: Du kan trække en keyframe langs med tidslinjen for at flytte den i tid.

Gå til en keyframe: Ved at benytte pileknapperne til venstre og højre for knappen Keyframe eller klikke direkte på keyframen i keyframelinjen kan du gå til en keyframe for at justere eller slette den. En keyframe fremhæves, når afspilningslinjen er direkte over den.

Slet en keyframe: For at slette en keyframe skal du klikke på dens ikon på keyframelinjen for at navigere til den rigtige keyframe. Klik derefter på knappen Slet keyframe længst til venstre på transportværktøjslinjen.

Menuen Indstillinger

Menuen Indstillinger giver dig en række funktioner til indstilling af værktøjet Panorering-og-zoom.

·     Jævn giver en blid opbremsning, når du nærmer dig en retningsændring i keyframe-animationsstien.

·     Vælg forudsindstilling: Vælg fra en række statiske og animerede forudindstillinger.

·     Zoom, Vandret og Lodret viser de numeriske værdier for den aktuelle ramme. Dobbeltklik på skyderne for at nulstille værdierne.

·     Low pass filtrerer små bevægelser fra for at opnå en jævn, optimeret animation.

Panorering-og-zoom