Menuen Indstillinger

Menuen Indstillinger giver dig en liste over de effekter, som er blevet anvendt på det aktuelle klip (hvis navn angives øverst). Klik på et effektnavn på listen for at vælge det. Dette åbner indstillingerne for eftersyn og redigering i parameterområdet neden for listen. De fleste effekter har også en rullemenu med forudindstillede parameterkombinationer.

Selvom et klip, udover effekter, både har korrektioner og panorering-og-zoom, oplistes disse ikke i menuen Indstillinger under fanen Effekter. Brug de andre faner for at få adgang til information om indstillingerne for disse værktøjer.

Når et klip har flere effekter, anvendes de i den rækkefølge, de blev tilføjet, hvilket er den modsatte af rækkefølgen på listen (nye effekter tilføjes øverst på listen og ikke nederst). For at ændre rækkefølgen skal du trække effektens menulinje op eller ned på listen.

I højre ende af en effekts menulinje finder du fire knapper til handlinger, der er relateret til denne effekt. Fra venstre mod højre:

Papirkurv: Fjern effekten fra klippet.

Diamant: Slå keyframing for effektens parametre til/fra.

Prik: Slå effekten til/fra. Du kan slå effekten fra for at kunne sammenligne uden at slette det eller miste dine indstillinger.

Træk håndtag: Du kan enten bruge denne zone eller navneområdet til at trække effekten op eller ned på effektlisten, når der anvendes flere effekter på klippet. Som nævnt ovenfor anvendes effekter i rækkefølgen nedefra og op. I visse tilfælde kan ændringer i rækkefølgen resultere i en voldsom påvirkning på det samlede resultat.

Avid Studio image001 Menuen Indstillinger

Menuen Indstillinger: Her er tre effekter (Beskær, Median, Belysning) blevet anvendt på det aktuelle klip, som oplistet i området ovenover. Her er Median-effekten valgt (den fremhævede boks), så dens forudindstillede liste og redigérbare indstillinger er tilgængelige i parameterområdet.

Justering af parametre

Parametre er ordnet i navngivne grupper med beslægtede funktioner. Klik på trekanten Udvid/klap sammen på gruppens menulinje for at åbne gruppen og få adgang til dens parametre eller til at lukke den og bevare skærmplads. Numeriske parametre styres af vandrette skydere med en grå bjælke, hvor du kan trække vandret for at styre værdien. Dobbeltklik på bjælken for at indstille en bestemt parameter til dens standardværdi.

De fleste effekter har en rullemenu med forudindstillede parameterkombinationer til hurtigt valg af varianter. Når en forudindstilling er valgt, kan du tilpasse den ved at redigere parametrene, hvis du ønsker det.

Når du er færdig med arbejdet i Medie-editoren og klar til at vende tilbage til tidslinjen, skal du klikke OK nederst i vinduet for at godkende ændringerne eller Slet for at annullere dem.

Menuen Indstillinger