Effekter i medieeditorer

Ligesom andre ressourcer til et projekt opbevares effekter i biblioteket. Du kan finde dem i mappetræet under Effekter i niveauet Kreative elementer. Ligesom med andre typer ressourcer i bibliotek kan du bruge alle de sædvanlige funktioner – samlinger, vurderinger, tags osv. – til holde styr på alle de mange tilgængelige effekter.

Du kan anvende en effekt fra biblioteket direkte på et klip på projektets tidslinje ved hjælp af træk-og-slip. Når en effekt er blevet tilføjet til et klip, markeres klippet med en klart farvet øvre kant.

Når du dobbeltklikker på et tidslinjeklip, åbnes dets medieeditor automatisk med fanen Effekter som forvalgt. Der er seks tilgængelige grupper af effekter. Klik på gruppens navn for at se, hvilke effekter den indeholder.

Avid Studio image001 Effekter i medieeditorer

Gruppen Kameraeffekter er åbnet i Billededitoren. Musemarkøren peger på miniaturen for effekten Spejlvend (venstre side), hvorved denne automatisk vises i previewet.

Miniaturerne for effekterne i den valgte gruppe vises i en bakke i fuld bredde øverst i arbejdsområdet. Når du holder musemarkøren stille over et ikon for en visuel effekt, viser previewet dig, hvordan det klip, du er ved at redigere, ville se ud med anvendelse af hver enkelt effekt. Klik på effektens miniature for at anvende den, når du har foretaget dit valg.

Tilpas en effekt

Når du har tilføjet en effekt til et klip ved hjælp af en af de ovennævnte metoder, kan du når som helst vende tilbage til Medieeditoren for at justere effektens indstillinger. Dobbeltklik på klippet på tidslinjen, eller vælg Åbn effektredigering, hvis du vil tilpasse effekten.

Klik på OK for at gemme dine indstillinger og vende tilbage til tidslinjen. Klik på Annullér for at annullere dine indstillinger og vende tilbage til tidslinjen.

Skift til et nyt klip

Du behøver ikke at forlade Medieeditoren for at skifte fra et tidslinjeklip til et andet, men du kan i stedet benytte Navigatøren, som er en skematisk gengivelse af dit projekt, der vises optisk lige oven over redigeringsvinduets proceslinje.

Avid Studio image002 Effekter i medieeditorerKlik på kompasrose-ikonet nederst til højre i vinduet for at slå visningen af Navigatøren til eller fra.

Hvert enkelt klip i dit projekt vises i Navigatøren med en farvet bjælke. Bjælkernes layout på en vandret tidsakse med spor, der er anbragt lodret, matcher tidslinjen helt nøjagtigt. Klippet, der lige nu redigeres, vises med en fremhævet, orangefarvet bjælke.

Avid Studio image003 Effekter i medieeditorer

Musen er placeret over kompasroseknappen for at slå Navigatøren fra. Navigatøren er området lige over rækken af knapper, hvor projektets klip gengives som vandrette bjælker.

Hvis du klikker på en anden bjælke, gemmes eventuelle ændringer, du har tilføjet til det aktuelle klip, automatisk. Klippet, der svarer til den bjælke, du klikkede på, vil blive åbnet. Hvis det nye klip er af en anden medietype, skiftes der automatisk til den relevante editor.

Solotilstand

Avid Studio image004 Effekter i medieeditorerIndimellem kan det være praktisk at kigge på andre tidslinjelag, når du redigerer en effekt – de lag, der ligger over og under det aktuelle lag, som indeholder det klip, du arbejder med. I andre tilfælde kan du gøre en kompleks situation enklere ved at slå det andet spor fra.

Du kan slå solotilstand til og fra med knappen Solo og dens tilsvarende rullemenu i det nederste højre område i Medieeditoren. Der er tre indstillinger:

·     Fra: Når Solo er slået til, kan du slå den fra ved at klikke én gang på denne knap. Dernæst vises alle tidslinjens lag i et preview. Nogle gange kan det aktuelle lag være skjult af det lag, der ligger over det på tidslinjen.

·     Vis medier og spor nedenunder: I denne indstilling vises et preview af det aktuelle lag og alle lag under det, mens klippene i lagene over det aktuelle lag gemmes.

·     Vis kun medier: I denne indstilling vises i previewet kun det lag, du arbejder i for øjeblikket..

Preview af effekter

I afsnittet Kreative elementer i biblioteket kan du se et preview af en prøve på hver enkelt effekt, enten direkte på ikonet i miniaturevisning eller i et separat afspilningsvindue. Disse prøver kan give dig en idé om, hvordan en effekt ser ud, men ofte kan de kun give dig et hint om de muligheder, der er tilgængelige, når du bruger tilpasning, keyframing og kombinationer med flere effekter.

Som tidligere nævnt kan du se et preview af effekten på dine egne medier – uden at behøve at anvende den – ved at holde musen stille over effektikonet for et tidslinjeklip i Medieeditoren. For at anvende effekten derefter skal du bare klikke på miniaturen.

Effekter i medieeditorer