Arbejde med keyframes

Den almindelige anvendelse af visse typer effekter er at ændre kildematerialet på en ensartet måde fra begyndelse til slut. Stemningseffekter som f.eks.Gammel film og effekter, som kun ændrer klippets farve, hører til denne kategori. Deres parametre indstilles normalt én gang for alle i begyndelsen af klippet. Dette er den statiske anvendelse af en effekt.

Med andre effekter, som f.eks. Vanddråbe, er det vigtigt at have en fornemmelse af bevægelse. De vil sandsynligvis kun være effektive, hvis deres parametre får lov til at variere gennem hele klippet. Den letteste måde at bruge sådan en animeret effekt på er at anvende en forudindstilling med indbygget animation, som f.eks. de fleste af dem for Vanddråbe. Ved denne form for keyframe-animation har et eller flere af effektens parametre en anden værdi i slutningen af klippet, end den havde i begyndelsen. Ved afspilning bliver parametrene opdateret efter hver frame, så de flytter sig glat fra startværdien til slutværdien.

Keyframing er ikke kun begrænset til et klips begyndelses- og slutframe. Keyframes kan defineres med særlige værdier for effektparametre på ethvert punkt i klippet for at skabe effektanimationer af vilkårlig kompleksitet. Hvis du f.eks. vil reducere et billede til halv størrelse midt i klippet og give det fuld størrelse igen i slutningen, skal du mindst tilføje en tredje keyframe.

Grundlæggende keyframing

Her er en sammenfatning af, hvordan du bruger keyframing til at programmere ændringerne i et effektparameter under afspilningen af et klip.

1.      Dobbeltklik på et klip i tidslinjen for at åbne det i dets medieeditor.

2.      Tilføj en effekt, og aktivér derefter keyframing ved at klikke på diamant-ikonet på effektens menulinje, hvis det ikke allerede er fremhævet.

3.      En keyframelinje kommer frem under tidsskalaen. Alle de keyframes for den aktuelle effekt, som indtil nu er blevet tilføjet til klippet, vises som grå diamanter.

Der tilføjes automatisk en keyframe ved begyndelsen af klippet. Denne keyframe kan ikke flyttes eller slettes. Hvis den effekt eller forudindstillede kombination, du har valgt, er animeret i stedet for statisk, oprettes der også en keyframe i slutningen. Du kan slette eller flytte den sidste keyframe. Hvis du gør det, bliver alle parameterværdier bibeholdt fra den sidste tilbageværende keyframe til slutningen af klippet.

4.      Sæt afspilningslinjen på den placering i klippet, hvor du ønsker at ændre en effektparameter som f.eks. størrelse, placering eller gennemsigtighed.

5.      Justér parameteren ved at bruge menuen Indstllinger. Hvis keyframe-redigeringen er slået til, tilføjes en ny keyframe automatisk ved afspilningslinjens placering. Hvis der allerede er en keyframe, ændres de parameterdata, som den repræsenterer.

Keyframe-handlinger

Der kan kun tilføjes én keyframe pr.effekt til hver enkelt frame i klippet. Keyframen definerer de øjeblikkelige værdier for hver klipparameter for den frame, som den føjes til.

Avid Studio image001 Arbejde med keyframesTilføj eller slet en keyframe: Hvis du klikker på knappen Keyframe til/fra længst til venstre i transportværktøjsbjælken, kan du tilføje en keyframe ved afspilningslinjens placering uden at ændre nogen parametre eller slette en eksisterende keyframe på placeringen.

Flyt en keyframe: For at flytte en keyframe på keyframelinjen (og dermed på tidslinjen) skal du klikke på den og trække.

Gå til en keyframe: Brug pileknapperne til højre og venstre for knappen Keyframe, eller klik direkte på keyframen i keyframelinjen for at flytte afspilningslinjen til den placering. Nu bør keyframen være fremhævet for at indikere, at den er mål-keyframen for sletning eller redigering af parametre.

Keyframing af flere parametre

Nogle gange kan du have brug for at keyframe flere parametre for samme effekt i separate tidsplaner.

Lad os f.eks. gå ud fra, at du ønsker at ændre Størrelsesparameteren for en effekt, så den fordeles jævnt over hele klippet, og at dette ændrer en anden paramter, f.eks. rotationsparameteren, flere steder i klippet. Der er to måder at klare dette på:

Metode 1: Indstil først Størrelses-keyframen, og tilføj dernæst de mere talrige Rotationsframes, hvor de er nødvendige. En korrekt Størrelsesværdi vil blive beregnet for hver af disse.

Metode 2: Tilføj effekten to gange: én gang for at justere keyframen for generelle ændringer (Størrelse i dette eksempel), og én gang for at lave flere keyframe-ændringer (Rotation).

Arbejde med keyframes