Lydeffekter

Lydeffekter findes ligesom videoeffekter i Biblioteket under Kreative Elementer. En måde at tilføje en effekt til dit projekt på er at trække den fra Biblioteket og hen på et lydklip (eller et videoklip med synkron lyd).

Avid Studio image001 Lydeffekter

Tilføjelse af lydeffekten Grungelizer til det aktuelle klip.

Sædvanligvis tilføjes effekter dog ved hjælp af menuen Effekter i Lydeditoren. Dette giver dig mulighed for let at se et preview af dem og tilpasse dem. Menuen er altid tilgængelig, når du arbejder på tidslinjeklip med lyd. Menuen er ikke tilgængelig, når du åbner Lydeditoren i Biblioteket. (Derimod er værktøjerne i Lydeditorens menu Korrektioner altid tilgængelige.)

Den generelle brugerflade for lydeffekter er præcis den samme som den for videoeffekter. De almindelige effekter beskrives ikke her. Nogle få lydeffekter, som f.eks. Equalizeren og De-Esseren, findes også som korrektionsværktøjer. Lad os nu kigge på de andre lydeffekter.

Kanalværktøj: Den grundlæggende virkning af denne effekt er at dirigere dit stereolydsignal. Den giver dig mulighed for at forbinde venstre eller højre indgangskanal eller dem begge to med den ene eller begge udgangskanaler. Derudover tilbyder kanalmikseren forudindstillinger til specielle formål, herunder baglæns fase og fjernelse af stemme – “karaoke”-effekten.

Kor: Koreffekten skaber et rigere og dybere lydbillede ved løbende at lægge “ekkoer” ind i lydstrømmen. Ved at kontrollere egenskaber, som f.eks. frekvensen, hvormed ekkoerne gentages, og lydstyrkens svækkelse fra en gentagelse til den næste, kan man skabe en lang række resultater, herunder flanger-agtige lyde og andre specialeffekter.

Grungelizer: Grungelizeren føjer støj og “knas” til dine optagelser. Den kan få dit klip til at lyde som om, det blev hørt på en radio med dårlig modtagelse eller på en slidt og ridset vinylplade.

Udligner: Denne effekt hjælper med at kompensere for et almindeligt problem ved lydindspilning til videoproduktioner, nemlig ubalancen i den optagede lydstyrke mellem forskellige elementer i den oprindelige lyd. For eksempel kan dine kommentar fra optagelsen af videoen blive optaget i så høj styrke, at de overdøver andre lyde på stedet.

Når du anvender Udligneren, er løsningen at finde en mållydstyrke et sted mellem den høje og den lave lyd i det oprindelige klip. Under dette lydniveau øger Udligneren det oprindelige niveau med en bestemt faktor. Over mållydstyrken fungerer Udligneren som en kompressor, der reducerer det oprindelige niveau. Med nøjagtig justering af parametrene kan balancen mellem lydene forbedres betragteligt.

Rumklang: Rumklangseffekten efterligner den effekt, der opnås ved at afspille kilden i et rum med en given størrelse og reflektion af lyden. Intervallet mellem tidspunkterne, hvor den originale lyd og de første ekkoer når frem til lytterens ører, er større i stort rum end i et lille. Tempoet, hvormed ekkoet dør ud, afhænger både af rummets størrelse og væggenes reflektion.

Forudindstillingerne for rumklang er navngivet efter den slags rum, de efterligner – fra en bil til en kæmpestor, underjordisk hule.

Stereo-ekko: Denne effekt gør det muligt for dig at indstille forskellige udskydelser på den venstre og højre kanal med feedback- og balancekontrol, der kan skabe en række interessante lyde.

Stereospredning: Denne effekt gør det muligt for dig at formindske eller forstørre bredden af stereolyttefeltet i lydklippet. Den bruges primært til at lave et miks, som lyder mere åbent og rummeligt.

Lydeffekter