Lydeditoren

Lydeditoren giver dig værktøjer til preview, analyse og håndtering af digital lyd fra wav, mp3 og andre filtyper. Den indeholder særlige funktioner for det originale eller samtidige lydspor, som skabes under optagelse af videoen.

Se Oversigt over medieredigering for information om den almindelige brugerflade for Lydeditoren og andre medieeditorer.

Avid Studio image001 Lydeditoren

Beskæring og redigering af et videoklips stereolydspor. Til venstre er der en videoovervågningsmenu og kanalmikseren. Den formørkede del af bølgeformen (i midten) repræsenterer det materiale, som er fjernet fra denne stereolyd ved beskæring på tidslinjen forneden. Korrektionsfilteret for komprimering er blevet anvendt (til højre).

Lydeditoren giver dig to sæt værktøj til forskellige formål. Disse er Korrektioner og Effekter. Korrektioner er både tilgængelige for medieindhold i Biblioteket og for klip på dit projekts tidslinje. Effekter er kun tilgængelige for klip på tidslinjen.

Korrektioner

Hvad enten du åbner den i Biblioteket eller på projektets tidslinje, giver Lydeditoren dig adgang til en vifte af korrektionsværktøjer til at klare almindelige fejl, som f.eks. overdreven hvislen på optaget tale. Hvis du redigerer en mediefil fra Biblioteket, bevares alle de ændringer, du foretager, når den senere anvendes i et projekt. Derimod har ændringer, som foretages på et klip på tidslinjen, ingen indvirkning uden for det projekt, de er en del af.

Du kan finde information om åbning af Lydeditoren for at få adgang til korrektionsværktøjerne samt om medieeditorernes almindelige funktioner i Oversigt over medieredigering. Se Lydkorrektioner for beskrivelser af selve værktøjerne.

Effekter

Som netop nævnt giver Lydeditoren, når den åbnes fra projektets tidslinje, dig et sæt værktøjer, hvis hovedformål er at reparere fejl i medier. Disse værktøjer kan anvendes direkte på medieindhold i Biblioteket samt på klip i projektet.

Lydeditoren tilbyder også et sæt lydeffekter, men disse kan kun bruges på tidslinjeklip. Disse giver dig en bred vifte af metoder til at justere eller forbedre dine klip. Se Lydeffekter for detaljeret information.

Kanalmikser

Kanalmikseren giver dig mulighed for at lave niveaujusteringer og omdirigere lydsignaler fra deres oprindelige kanaler til nye kanaler. Du kan f.eks. bruge mikseren til at komprimere separate stereokanaler til en venstre eller højre monokanal.

Miksermenuen åbner først i den venstre kolonne af kontrolknapper, men den kan trækkes til en ny fastlåst position på begge sider af vinduet. De andre menuer genplacerer om nødvendigt sig selv, mens du trækker.

Hvis du skal bruge funktioner, som ikke findes i kanalmikseren, bør du overveje at anvende Kanalværktøjseffekten på klippet.

Niveaujusteringer: Klik på skyderen under niveaumåleren for at indstille klippets afspilningsniveau. Det niveau, du indstiller, vil blive brugt, hver gang klippet afspilles eller anvendes på en tidslinje. Det røde område på måleren repræsenterer overmodulation af lyden og bør undgås, hvis det er muligt. Klik på knappen normaliser for at bestemme det maksimale niveau, som det er sikkert at benytte.

Kanal-routing Denne rullemenu indeholder alle valgmuligheder til omdirigering af lydsignaler, som f.eks. en kanalomskifter (f.eks. venstre udskiftes med højre) eller en kombination af et to-kanals stereosignal på en monokanal. Indstillingen 1:1-routing betyder, at lydsignalet routes uden ændringer.

Avid Studio image002 Lydeditoren

Vælg en kanal-routing-indstilling i Kanalmikseren. Lige over listen findes Niveaujusterings-skyderen (med standardindstillingen 0dB) Til højre for listen findes knappen Normaliser.

Knappen Normaliser: Knappen normaliser undersøger lydeksemplerne i den indlæste lyd for at bestemme, hvor meget amplituden kan forøges ensartet uden overmodulation (skinger digital klipning) af nogen af lydeksemplerne. I modsætning til komprimering og begrænsning, som justerer lydmaterialets dynamik, bevarer normalisering dynamikken ved at forøge (eller formindske) amplituden ensartet.

Bølgeformet graf og frekvensspektrum

Bølgediagrammet for lyden vises i det midterste display. Det giver et statisk billede af, hvordan udsvinget for lyden ændrer sig med tiden. Hvis du zoomer ind på lyden så meget som muligt, angiver de lodrette linjer i diagrammet de enkelte lydprøver. Bølgediagrammet ses også i afspilleren i biblioteket (‘kilde’), når en fil er valgt.

Avid Studio image003 Lydeditoren

Den bølgeformede graf viser, hvordan lydniveauet ændrer sig over tid. Ved stereooptagelser er grafen horisontalt opdelt med den venstre kanal øverst som vist her.

Frekvensspektervisningen giver en alternativ, dynamisk visning af det samme lydmateriale. Den viser, hvordan lydens spektrum ændres, mens den afspilles.

Avid Studio image004 LydeditorenKnapperne bølgeform og frekvens nederst til højre i Lydeditoren giver dig mulighed for at skifte mellem disse komplementære visninger efter behag.

Avid Studio image005 Lydeditoren

Frekvensspektret deler lydsignalerne op efter frekvensbånd og viser lydniveauet i hvert bånd. De laveste frekvenser er til venstre. Topniveauerne angives med en lille boks oven over hver af de hovedbjælker, hvor et topniveau er blevet registreret inden for de sidste få sekunder.

Kontrolknapper for synkron video

Hvis du redigerer en video, som har et synkront lydspor, er værktøjerne til redigering af både video og lyd tilgængelige via knapperne Video og Lyd øverst i vinduet. Mens du er i Lydeditoren, er der også en tilgængelig videomonitormenu.

Skift mellem video og lyd

Avid Studio image006 LydeditorenHvis video er tilgængelig, findes der en fane, som skifter til Videoeditoren, i det øverste ventre hjørne af skærmen.

Videomonitor

Avid Studio image007 LydeditorenHvis der findes en synkron video til den lydfil, du har valgt, åbnes en lille menu til video-preview øverst til venstre i Lydeditoren. Mens du hører et lyd-preview, giver videomonitoren dig mulighed for samtidigt at følge med i handlingen visuelt. Hvis du skifter til Videoeditor, vil du se en menu for visning af bølgeform det samme sted på skærmen.

ð Lydeffekter

Lydeditoren