Lyd og musik

Avid Studio corner top left Lyd og musik Avid Studio border Lyd og musik Avid Studio corner top right Lyd og musik
Avid Studio border Lyd og musik
Avid Studio spacer Lyd og musik
Avid Studio spacer Lyd og musik Avid Studio blue button Lyd og musik Avid Studio spacer Lyd og musik

Hvis du ønsker at lære mere om

Redigering – video-/lydeffekter

klik her for at se online-vejledningen
på vores hjemmeside (kærver internetforbindelse)

Avid Studio spacer Lyd og musik
Avid Studio spacer Lyd og musik
Avid Studio border Lyd og musik
Avid Studio corner bottom left Lyd og musik Avid Studio border Lyd og musik Avid Studio corner bottom right Lyd og musik

Man betragter tit video som et overvejende visuelt medie, men lydens rolle i dine film kan ofte være lige så vigtig som billederne på skærmen.

Spillefilm og fjernsynsproduktioner indeholder adskillige typer lyd, som f.eks. dialog og andre lyde, der opstår under optagelsen. I dine film importeres det rå lydspor – den originale eller samtidige lyd – sammen med videoen og forbliver knyttet til den, medmindre du selv går ind og skiller dem ad.

De fleste professionelle produktioner kræver også lydeffekter – døre, der bliver smækket, bilsammenstød, gøende hunde – og nogle gange musik, som kan være lavet specielt til produktionen, taget fra cd’er eller begge dele. Med værktøjet ScoreFitter kan du endda lave et spor med baggrundsmusik til hele videoen ved at trykke på en knap. Voice-overs og andre former for specialfremstillet lyd er også ofte nødvendige.

Lydfunktioner i Avid Studio

projektets tidslinje opfører lydklip sig næsten på samme måde som andre typer klip, men tidslinjen har også nogle særlige lydfunktioner.

F.eks. indeholder tidslinjens menulinjeområde et pop-up-mikserpanel, og tidslinjens værktøjsbjælke har en knap til kontrol af klipdynamik med keyframes.

Nogle af de andre knapper på tidslinjens værktøjsbjælke tilbyder også lydfunktioner. En af dem giver dig mulighed for at oprette et ScoreFitter baggrundsmusikklip, mens en anden i samme gruppe giver dig mulighed for at optage en voice-over. Et andet sted på værktøjsbjælken er der en knap til at slå en lydmarkør til/fra, hvilket giver dig mulighed for at overvåge lyden i korte sekvenser, når du trækker markøren langs tidslinjen.

Biblioteket

Lyd- og musikklip kommer ind i din produktion via Biblioteket, som kan håndtere lydfiler i wav, mp3 og andre standardformater. Når du ønsker at tilføje lydfiler til din produktion, kan du gøre det ved at trække den ønskede mediefil fra Bibliotekets Browser og direkte hen på projektets tidslinje.

Korrektioner og effekter

Korrektionsværktøjet i Lydeditoren giver dig mulighed for at anvende forskellige reparationer og brugertilpasninger, blandt andet støjfjernelse, komprimering og regulering, på lydklip i dit projekt. I modsætning til effekter (næste afsnit) kan disse værktøjer også anvendes på lydfiler i Biblioteket. Når du senere anvender mediefilen i et projekt, følger rettelserne med. Du kan justere dem yderligere i tidslinjen, hvis du ønsker det. Korrektioner er ikke-destruktive, hvilket betyder, at de korrigerede lydfiler ikke ændres på nogen måde.

Effekterne i Lydeditoren tilbyder dig forskellige metoder til at forbedre, ændre eller more dig med lydklip på projektets tidslinje. I modsætning til de netop beskrevne korrektionsværktøjer kan effekter ikke anvendes dirkekte på medieindhold i Biblioteket, men kun i et projekt. Effekterne har forudindstillede parameterkombinationer, som du kan redigere yderligere alt efter behov.

ð Lyd på tidslinjen

ð Lydskabelsesværktøj

Lyd og musik