Valg af filer til importering

Opgaven at vælge filerne, der skal importeres, ligger hos mappe- og mediefilbrowseren i det centrale område af displayet, når du vælger Computer i menuen Importer Fra.

Avid Studio image001 Valg af filer til importering

Når du importerer fra fil-baserede medier, stiller Importøren en mappe- og filbrowser til rådighed i det centrale område. På venstre side af denne findes menuerne Importer Fra og Importer Til og på højre side menuerne Tilstand, Metadata og Filnavn. Knappen Start Importering nederst til højre starter processen, når de ønskede mediefiler er blevet valgt.

En enkelt importproces kan håndtere flere medietyper fra flere kildemapper. Hver valgt fil vil blive kopieret til den for denne medietype korrekte mappe (som specificeret i menuen Importer Til).

Mappe- og mediefilbrowseren

Avid Studio image002 Valg af filer til importeringVenstre kolonne i browseren er en hierarkisk opbygget visning af alle mapper på alle fillagringsenheder forbundet til din computer. Disse enheder inkluderer harddiske, optiske diskdrev, hukommelseskort og USB-nøgler.

Navigation i dette ”mappetræ” foregår ligesom i Windows Explorer og andre programmer. Mapper, der indeholder andre mapper, er markeret med et plus-ikon til venstre for navnet, når de er lukkede, og med et minus-ikon, når de er åbne. Klik på ikonet for at åbne (“udvide”) eller lukke (“klappe sammen”) en mappes liste over undermapper.

Der kan kun markeres et element ad gangen i mappetræet. Enhver mediefil i denne mappe vil straks blive vist i den større, højre halvdel af browseren. Du kan se preview af filer på stedet og bogmærke dem, som du vil importere, ved at afkrydse boksen i øverste højre hjørne af hvert fil-ikon.

Avid Studio image003 Valg af filer til importering

Her er mappen “”‘BillederVinter’ åben og viser et sæt billedfiler. For at vælge (eller fravælge) filer til importering skal du klikke på afkrydsningsboksen i øverste højre hjørne på ét eller flere ikoner. På billedet er der blevet valgt fire filer.

Preview af mediefiler

Avid Studio image004 Valg af filer til importeringPreview af lyd og video: Mediefil-browseren inkluderer et indbygget preview for alle understøttede medietyper. Klik på knappen afspil i midten af video- og lydikonerne for at se et preview af de medier, som de repræsenterer. For en hurtig visning afspilles videofiler inde i selve ikonrammen. Klik et hvilket som helst sted på ikonet for at stoppe afspilningen; ellers vises et preview af hele filen.

Fuldskærmsvisning af billedpreview: For at se et digitalt billede eller en anden billedfil i fuldskærmsopløsning skal du enten dobbeltklikke på dets ikon, klikke på knappen fuldskærm i værktøjsbjælken neden for browseren eller trykke på tasten F11.

Avid Studio image005 Valg af filer til importeringPreview med tidslinjemarkør: Lyd- og videoklip har begge en tidslinjefunktion placeret lige under fil-ikonet. Klik og træk i tidslinjemarkøren for at gennemse dele af filen manuelt. Musemarkøren skifter til en todelt horisontal pil, når den placeres korrekt til denne slags preview.

Valg af mediefiler til import

Hvis du vil vælge mediefiler enkeltvis til import, skal du klikke i afkrydsningsboksen i øverste højre hjørne af fil-ikonet. Boksen afkrydses automatisk, når du går til en ny mappe for alle de viste filer.

Avid Studio image006 Valg af filer til importering

Klik i afkrydsningsboksen for at vælge eller fravælge filen.

Valg af flere filer: Browseren giver også mulighed for at vælge (eller fravælge) en gruppe af fremhævede filer på samme tid. Hvis du vil fremhæve en enkelt fil, skal du klikke på dens navn eller dens ikon. Den fremhævede status indikeres med en orange kant. Hvis du vil fremhæve yderligere filer, skal du klikke på deres ikoner mens du holder en af tasterne Shift eller Ctrl nede som følger:

·     Klik mens du holder Ctrl nede for at tilføje eller fjerne fremhævningen af en fil uden at påvirke de andre i gruppen.

·     Klik mens du holder Shift nede for at fremhæve det valgte ikon og alle ikoner imellem det og det forrige markerede ikon inklusive ikonet selv. Fremhævning fjernes fra alle andre ikoner uden for dette område.

Du kan også fremhæve en række ikoner direkte med musen ved at trække en firkant omkring de ikoner, som du vil inkludere. Klik på det første ikon og flyt musen til det sidste, før du slipper museknappen.

Når du har fremhævet nogle ikoner, som du vil importere, kan du klikke på afkrydsningsboksen for hvilken som helst af dem for at vælge eller fravælge hele gruppen på en gang.

Avid Studio image007 Valg af filer til importering

En gruppe af fire fremhævede billedfil-ikoner. Hvis du vælger eller fravælger en hvilken som helst af dem, vil det påvirke hele gruppen.

Vælg alle og Fravælg alle: Klik på disse knapper langs bunden af mediefilbrowseren for at vælge enten alle eller ingen af mediefilerne i den aktuelle mappe til import. Det påvirker ikke valgte filer i andre mapper.

Avid Studio image008 Valg af filer til importering

Benyt knappen Vælg alle for at vælge alle mediefiler i den aktuelle mappe.

Hver gang en fil føjes til eller fjernes fra listen over de filer, der skal importeres, opdaterer mediebrowseren tallet i valgstatusindikatoren nederst til højre i displayet.

Tilpasning af browseren

Adskillige funktioner giver dig mulighed for at konfigurere mediefilbrowseren, så den passer til dit display-hardware og dine behov.

Luk mappetræet: Hvis du vil maksimere pladsen til filvisning, skal du klikke på det venstrepegende dobbeltpil-ikon øverst i mappetræets scrollbjælke. Dette vil minimere mappetræet til en lodret bjælke langs den venstre side. I toppen af bjælken er der en højrepegende dobbeltpil, der kan genåbne træet. Navnet for den aktuelle mappe er også vist.

Filtrer fil-listen: En anden metode til at optimere brugen af filområdet er at begrænse de viste filer til kun en enkelt medietype. Denne funktion findes i mediefilter-rullemenuen nederst til venstre i browseren. Som standard vises alle understøttede mediefiltyper i browseren, men du kan begrænse visningen ved at vælge billed-, lyd- eller videofiler her. Hvis du vil se præcis hvilke filer, der er inkluderet i et valg, kan du holde musen hen over elementet i et sekund eller to, hvorefter listen vises.

Avid Studio image009 Valg af filer til importering

Ved at holde musen hen over indstillingen Lydfiler vises en liste med filtyper, der er understøttet af lydimport.

Avid Studio image010 Valg af filer til importeringIndstil størrelse af preview: Et sidste værktøj til at håndtere skærmpladsen er skyderen for previewstørrelsen nederst til højre i browseren. Flyt skyderen mod venstre for at formindske eller mod højre for at forstørre previewbillederne i filbrowseren. Der er tre måder at flytte skyderen på med musen:

·     Klik på skydermarkøren og træk den til højre eller venstre.

·     Klik ved siden af skydermarkøren for at puffe den i den rette retning.

·     Klik på minus/plus-knapperne i enderne af skyderen for at flytte markøren et større stykke.

Fuldskærmsbillede: Klik på knappen længst til højre for at se et preview af et valgt billede i fuld skærm.

Avid Studio image011 Valg af filer til importeringIndstil previewlydstyrke: Hvis du vil indstille lydstyrken for lyd- og videoklip i previewet, skal du flytte musen hen over knappen lyd/mute på den nederste bjælke i mediefilbrowseren. En lydstyrkeskyder kommer frem ved siden af knappen. Træk markøren op og ned for at kontrollere lydstyrken. Klik på selve knappen lyd/mute for at slå lyden til og fra.

Justering af dato og tid for importfil

De indbyggede ure i optageenheder er ofte indstillet forkert, hvilket resulterer i forkerte tidsstempler på mediefiler. Importøren kan rette dette problem ved at indstille dato og tid for de importerede filer i henhold til dine specifikationer.

Ret filtid eller -dato:

Benyt knappen mere Avid Studio image012 Valg af filer til importering på valgstatusindikatoren for at åbne et vindue, der har to indstillinger til justering af tidsstemplerne:

·     Ret tidszone: Denne skyder ændrer tidsstemplet for en hvilken som helst mediefil, du importerer, med op til 12 timer i hver retning. Du kan bruge denne justering til at kompensere for tidsforskelle, når du tager en video med hjem fra dine rejser.

·     Indstil dato og tidspunkt: Disse felter giver dig mulighed for at indtaste en valgfri dato og tid. Tidsstemplet på en hvilken som helst mediefil, du importerer, vil blive ændret til dette.

Valg af filer til importering