Stop-motion

Avid Studio corner top left Stop motion Avid Studio border Stop motion Avid Studio corner top right Stop motion
Avid Studio border Stop motion
Avid Studio spacer Stop motion
Avid Studio spacer Stop motion Avid Studio blue button Stop motion Avid Studio spacer Stop motion

Hvis du ønsker at lære mere om

Import af videomateriale (2): Import fra fil-baserede enheder og fotografiappater

klik her for at se online-vejledningen
på vores hjemmeside (kærver internetforbindelse)

Avid Studio spacer Stop motion
Avid Studio spacer Stop motion
Avid Studio border Stop motion
Avid Studio corner bottom left Stop motion Avid Studio border Stop motion Avid Studio corner bottom right Stop motion

Stop-motion-funktionen i Importøren giver dig mulighed for at skabe animerede film ved at sammensætte enkelte frames fra en live videokilde som f.eks. et analogt videokamera eller webkamera. Resultatet af din Stop-motion-import bliver enten en film med 8 eller 12 frames i sekundet, samlingen af de valgte stillbilleder eller begge dele afhængig af dine indstillinger i Tilstandsmenuen.

Avid Studio image001 Stop motionSørg for, at kildeenheden er tændt, og vælg den derefter ud fra dens navn under overskriften Stop-motion i menuen Importer Fra i Importøren for at klargøre til stop-motion-import.

Før du starter optagelsen, skal du sørge for, at destinationsmappen, indstillingerne og filnavnet er justerede, som du vil have dem, i de andre menuer.

Hvis dit kildeudstyr virker korrekt, bør der være et live preview i det centrale område af Importørvinduet. Klik på knappen fuldskærm i den højre ende af transportbjælken for et se et preview, der fylder hele skærmen.

Når du er klar til at optage et billede, skal du klikke på knappen Optag frame. En miniature af den valgte frame føjes til Billedbakken nederst i vinduet.

Da dette er en stop-motion-sekvens, vil du som regel foretage små ændringer i scenen, efter hvert billede er optaget, for at skabe en illusionen om bevægelse fra billede til billede.

For at gøre det nemmere at visualisere opgaven, indeholder previewet til stop-motion en “løgskind”-effekt, hvor fortløbende frames vises på samme tid i transparente lag, så forskellene tydeligt kan ses. Denne funktion kan indstilles på kontrolbjælken.

Antallet af billeder, der er taget indtil videre, og filmens varighed (baseret på det afrundede antal billeder) vises til højre under kontrolbjælken.

Kontrolbjælken for Stop-motion

Denne bjælke indeholder transport og andre funktioner til import af stop-motion. Fra venstre mod højre:

·     Video- og frameindikatorer: Disse giver dig mulighed for at skifte imellem preview af den live videoforbindelse og preview af de optagne frames i Billedbakken. Du kan gennemse – og om nødvendigt erstatte – bestemte frames uden at skulle slette andre opgaver.

·     Tæller: Denne udlæsning viser din aktuelle position i selve animationen i timer, minutter, sekunder og billeder. Tællerværdien afhænger af antallet af frames, som du har hentet eller optaget, og animationshastigheden i frames per sekund. Op- og ned-pileknapperne til venstre for tælleren giver mulighed for at gå et enkelt trin op eller ned, når du ser et preview af din animation.

·     Navigationsknapper: Disse knapper er til preview af din animation. En loop-knap giver mulighed for at gentage animationen igen og igen for en let gennemgang.

·     Framehastighed: Denne hastighed, i frames per sekund, bestemmer, hvor mange frames du skal lave for at opnå et sekunds filmlængde. Denne hastighed har indflydelse på den tilsyneladende hastighed af animationen.

·     Indstillinger for løgskind: Klik på knappen mere Avid Studio image002 Stop motion for at åbne et lille vindue, hvor løgskind-funktionen kan indstilles. Den første skyder viser forskellen i gennemsigtighed mellem fortløbende billeder, mens den anden kontrollerer antallet af billeder, inklusive det aktuelle billede, der vil blive inkluderet i effekten. Eksperimentér med begge indstillinger indtil du finder de niveauer, der fungerer bedst for din film.

Avid Studio image003 Stop motion

Import af animationen

Når du har tilføjet alle de billeder, som du vil have i animationen, klik da på knappen Start Import. Importøren tilføjer din animerede film og/eller de individuelle frames, du har optaget, til de passende sektioner i Biblioteket.

Stop-motion