Importer fra DVD- eller Blu-ray-diske

Avid Studio corner top left Importer fra DVD eller Blu ray diske Avid Studio border Importer fra DVD eller Blu ray diske Avid Studio corner top right Importer fra DVD eller Blu ray diske
Avid Studio border Importer fra DVD eller Blu ray diske
Avid Studio spacer Importer fra DVD eller Blu ray diske
Avid Studio spacer Importer fra DVD eller Blu ray diske Avid Studio blue button Importer fra DVD eller Blu ray diske Avid Studio spacer Importer fra DVD eller Blu ray diske

Hvis du ønsker at lære mere om

Import af videomateriale (1): Optagelse fra båndbaserede kameraer og diske

klik her for at se online-vejledningen
på vores hjemmeside (kærver internetforbindelse)

Avid Studio spacer Importer fra DVD eller Blu ray diske
Avid Studio spacer Importer fra DVD eller Blu ray diske
Avid Studio border Importer fra DVD eller Blu ray diske
Avid Studio corner bottom left Importer fra DVD eller Blu ray diske Avid Studio border Importer fra DVD eller Blu ray diske Avid Studio corner bottom right Importer fra DVD eller Blu ray diske

Avid Studio image001 Importer fra DVD eller Blu ray diskeImportøren kan importere video- og lyddata fra DVD’er og BD’er (Blu-ray-diske). For at starte skal du indsætte kildedisken i dens drev og vælge den i menuen Importer Fra i Importøren. Hvis du har mere end et optisk drev, skal du vælge den korrekte enhed blandt de viste.

NB: Kopibeskyttede medier kan ikke importeres.

Før du starter optagelsen, skal du sørge for, at din destinationsmappe og dit filnavn er justeret, som du vil have dem, i de andre menuer.

Da det kan dreje sig om store filer, når man importerer fra optiske diske, er det vigtigt at vælge den korrekte importsti. Sørg især for, at den udpegede lagringsplacering har nok ledig plads.

Preview af diskfilerne

Mediefiler på optiske diske kan ses gennem computerens filsystem. Derfor er previewknapperne i det centrale område, metoderne til at vælge filer samt importproceduren de samme som for almindelige fil-baserede medier (undtagen at den unødvendige mappevisning begynder i den lukkede position).

Importer fra DVD- eller Blu-ray-diske