Importer fra DV- eller HDV-kamera

Avid Studio corner top left Importer fra DV eller HDV kamera Avid Studio border Importer fra DV eller HDV kamera Avid Studio corner top right Importer fra DV eller HDV kamera
Avid Studio border Importer fra DV eller HDV kamera
Avid Studio spacer Importer fra DV eller HDV kamera
Avid Studio spacer Importer fra DV eller HDV kamera Avid Studio blue button Importer fra DV eller HDV kamera Avid Studio spacer Importer fra DV eller HDV kamera

Hvis du ønsker at lære mere om

Import af videomateriale (1): Optagelse fra båndbaserede kameraer og diske

klik her for at se online-vejledningen
på vores hjemmeside (kærver internetforbindelse)

Avid Studio spacer Importer fra DV eller HDV kamera
Avid Studio spacer Importer fra DV eller HDV kamera
Avid Studio border Importer fra DV eller HDV kamera
Avid Studio corner bottom left Importer fra DV eller HDV kamera Avid Studio border Importer fra DV eller HDV kamera Avid Studio corner bottom right Importer fra DV eller HDV kamera

Avid Studio image001 Importer fra DV eller HDV kameraTænd din DV- eller HDV-enhed i tilstanden afspil og vælg den i menuen Importer Fra i Importøren for at forberede import af digital video.

Du må også sørge for, at din destinationsmappe, forudindstillinger for komprimering og andre indstillinger er justeret, som du vil have dem, i de andre menuer.

Preview af video

Videoen, der afspilles på kildeenheden, burde nu være synlig i previewområdet i det centrale område af displayet. Langs den højre kant af videoens preview viser en bjælke det øjeblikkelige lydniveau.

Avid Studio image002 Importer fra DV eller HDV kamera

Når en DV- eller HDV-kilde er valgt, giver det centrale område i Importøren dig nogle kontrolknapper til at kontrollere previewet og importere det optagne materiale.

Under previewbilledet er der en række indstillinger til automatisk optagelse ved hjælp af indstilling af markér-ind- og markér-ud-punkter. Se Optagelse af video og lyd for mere information.

En anden række indstillinger, transportbjælken, er dit navigationskonsol til kildeenheden.

Avid Studio image003 Importer fra DV eller HDV kamera

Transportbjælken til DV- og HDV-import med (fra venstre) jog-kontrol og tidskodeudlæsning, transportknapper, en shuttle-kontrol og en lydknap med en pop-ud-skyder til at kontrollere previewets lydstyrke.

Avid Studio image004 Importer fra DV eller HDV kameraDen aktuelle tidskodeindikator viser din afspilningsposition i forhold til den tidskode, som blev registreret på båndet under optagelsen. De fire felter repræsenterer henholdsvis timer, minutter, sekunder og frames. Til venstre for indikatoren er der to pileknapper. Brug disse til at skubbe positionen én frame frem eller tilbage ad gangen.

Avid Studio image005 Importer fra DV eller HDV kameraFra venstre mod højre findes transportknapperne: afspil/pause, stop, tilbagespoling og fremadspoling. Disse knapper videresender kommandoer til dit kamera. Brugen af dem svarer til at bruge kameraets indbyggede knapper, men er ofte mere bekvem.

Avid Studio image006 Importer fra DV eller HDV kameraTræk den orange nål på shuttle-kontrollen til venstre eller højre for at ændre afspilningspositionen i henholdsvis bagud- og fremadrettet retning. Hastigheden stiger, jo længere væk fra midten du trækker nålen. Når du slipper nålen, vender den tilbage til midten og sætter afspilningen på pause.

Avid Studio image007 Importer fra DV eller HDV kameraIndstil previewlydstyrke: Hvis du vil indstille lydstyrken for afspilning i previewet, skal du flytte musen hen over knappen lyd/mute på den nederste bjælke i mediefilbrowseren. En lydstyrkeskyder kommer frem ved siden af knappen. Træk markøren op og ned for at kontrollere lydstyrken. Klik på selve knappen lyd/mute for at slå lyddæmpning til og fra.

Markér-ind, Markér-ud: Tidskodefelterne markér-in og markér-ud oven over transportbjælkens ender indikerer det planlagte begyndelses- og slutningspunkt i en videooptagelse.

NB: DV- og HDV-kilder egner sig også til snapshots.

Optagelse af video og lyd

Importøren understøtter to metoder til at vælge en række videoer, der skal importeres.

Med den manuelle metode ser du blot afspilningen af previewet og trykker Start Optagelse ved starten af den ønskede optagelse. Når du når enden af sekvensen, trykker du Stop Optagelse. Hvis du har fortløbende tidskode på kildeoptagelsen og har sat Stop ved enden af båndet til “Ja” i Tilstandsmenuen, kan du lade Importøren slå automatisk fra, når der ikke er mere input.

Den automatiske metode til optagelse er velegnet til at indstille slutpunkterne for dine optagelsespunkter (“markér-ind” og “markér-ud”) med en præcision ned til et enkelt billede og til ubemandet import, der skal stoppe før slutningen af det optagne materiale.

Nogle gange vil du muligvis indstille markér-ind-tiden og efterlade markér-ud blank. Når du klikker Start Optagelse, vil Importøren finde din starttid og optage, indtil du stopper den (eller båndet slutter).

Du kan også indstille en markér-ud-tid og efterlade markér-ind-tiden blank. Når du trykker Start Optagelse, vil importeringen begynde straks og slutte automatisk ved markér-ud-tiden. Du får det samme resultat, uanset om du indtaster en varighed eller en markér-ud-tid. Uanset hvilken du indstiller, udregner og viser Importøren den anden automatisk.

NB: Før du starter importprocessen, bør du undersøge, at indstillingerne i menuen Importer Til og andre menuer er indstillet korrekt.

Manuel optagelse med knapperne Start Optagelse og Stop Optagelse:

1.      Sørg for, at markér-ind- og markér-ud-punkterne ikke er indstillet. Om nødvendigt kan du benytte knappen Avid Studio image008 Importer fra DV eller HDV kamera, som er tilknyttet feltet, for at tømme det med et klik.

2.      Start afspilningen af kildebåndet manuelt før det ønskede startpunkt af optagelsen.

3.      Klik på knappen Start Optagelse, når startpunktet nås.

Knappens navn skifter til Stop Optagelse.

4.      Klik på knappen igen ved slutningen af sekvensen. Det optagne materiale gemmes i Biblioteket.

5.      Stop afspilningen manuelt (med mindre automatisk stop er aktiveret som beskrevet ovenfor).

Optag automatisk ved at indstille markér-ind- og markér-ud-punkter:

1.      Benyt tidskontrollen til at indstille markér-ind- og markér-ud-værdierne, dvs. start- og slutpunkterne for den ønskede optagelse.

Avid Studio image009 Importer fra DV eller HDV kameraFor at indstille markér-ind-punktet skal du enten indtaste en værdi direkte i startfeltet eller gå til det ønskede punkt og klikke på knappen Start. En lignende fremgang kan bruges til at indstille markér-ud-punktet.

2.      Klik på Start Optagelse. Studio placerer kildeenheden ved markér-ind-punktet og starter automatisk optagelsen.

3.      Når markér-ud-punktet nås, afsluttes importeringen, og kildeenheden stoppes.

4.      Det optagne materiale gemmes i Biblioteket.

Importer fra DV- eller HDV-kamera