Importer fra analoge kilder

Avid Studio corner top left Importer fra analoge kilder Avid Studio border Importer fra analoge kilder Avid Studio corner top right Importer fra analoge kilder
Avid Studio border Importer fra analoge kilder
Avid Studio spacer Importer fra analoge kilder
Avid Studio spacer Importer fra analoge kilder Avid Studio blue button Importer fra analoge kilder Avid Studio spacer Importer fra analoge kilder

Hvis du ønsker at lære mere om

Import af videomateriale (1): Optagelse fra båndbaserede kameraer og diske

klik her for at se online-vejledningen
på vores hjemmeside (kærver internetforbindelse)

Avid Studio spacer Importer fra analoge kilder
Avid Studio spacer Importer fra analoge kilder
Avid Studio border Importer fra analoge kilder
Avid Studio corner bottom left Importer fra analoge kilder Avid Studio border Importer fra analoge kilder Avid Studio corner bottom right Importer fra analoge kilder

For at indspille analog video (f.eks. VHS eller Hi8) skal du bruge en omformer, som du kan slutte til din computer, og som har de relevante video- og lydforbindelser. Dette er også tilfældet, når du optager fra analoge lydkilder som f.eks. en pladespiller.

Aktuelt understøttede enheder inkluderer Pinnacle- og Dazzle-produkter som f.eks. USB 500/510, USB 700/710 og DVC 100 samt webkameraer baseret på DirectShow-teknologi.

Avid Studio image001 Importer fra analoge kilderTænd enheden og vælg den ud fra dens navn i menuen Importer Fra i Importøren for at forberede import fra en analog enhed. Vælg også det relevante input (f.eks. “Video Composite” eller “Video SVideo”). Hvis du ønsker at ændre det indgående analoge signal, før det digitaliseres, skal du klikke på knappen mere Avid Studio image002 Importer fra analoge kilder, som giver adgang til vinduet Analoge Inputniveauer.

Før du starter optagelsen, skal du sørge for, at din destinationsmappe, forudindstillinger for komprimering og andre indstillinger er justeret, som du vil have dem, i de andre menuer.

Optag fra en analog kilde:

1.      Sørg for, at det korrekte input er forbundet (f.eks. “Video S-Video”).

2.      Start afspilningsenheden lige før det punkt, hvor du ønsker, at optagelsen skal begynde.

Preview af video og lyd burde nu være aktiv. (Hvis ikke, skal du undersøge kablerne og installationen af omformeren.)

3.      Klik på knappen Start Optagelse for at starte optagelsen.

Knappens navn skifter til Stop Optagelse.

4.      Klik på knappen igen ved slutningen af sekvensen. Det optagne materiale gemmes i Biblioteket.

5.      Stop kildeenheden.

Optag en valgt varighed:

1.      Sørg for, at det korrekte input er forbundet (f.eks. “Video S-Video”).

2.      Skriv den ønskede optagelsesvarighed i tidstællerkontrollen Varighed neden for videopreviewet.

3.      Start afspilningsenheden lige før det punkt, hvor du ønsker, at optagelsen skal begynde.

Preview af video og lyd burde nu være aktiv. (Hvis ikke, skal du undersøge kablerne og installationen af omformeren.)

4.      Klik på knappen Start Optagelse for at starte optagelsen.

Knappens navn skifter til Stop Optagelse.

5.       Optagelsesprocessen stopper automatisk efter, at den valgte varighed er blevet optaget. Du kan også stoppe optagelsen manuelt ved at klikke på knappen Stop optagelse.

Importer fra analoge kilder