Vinduet Scenegenkendelsesindstillinger

Indstillingerne i Tilstandsmenuen for både DV- / HDV- og analog importering inkluderer adgang til dette vindue for konfigurering af scenegenkendelsesindstillinger.

Avid Studio image001 Vinduet Scenegenkendelsesindstillinger

Vinduet Scenegenkendelsesindstillinger for DV- eller HDV-import. Når der importeres fra analoge kilder, er kun de to sidste indstillinger understøttet.

Automatisk scenegenkendelse er en nøglefunktion i Studio, når man arbejder med DV- og HDV-kilder. Som videooptagelsen skrider frem, opdager Studio naturlige pauser i videoen og inddeler den i scener. Scener kan ses og håndteres hver for sig i visningen Scener i Biblioteket.

Afhængig af hvilken optageenhed du benytter, bliver den automatiske scenegenkendelse udført enten i realtid under optagelsen, eller som et separat trin umiddelbart efter optagelsen er gennemført.

De fire scenegenkendelsesindstillinger er:

·     Automatisk, baseret på optagetid og -dato: Denne indstilling er kun til rådighed, når du optager fra en DV-kilde. Studio holder øje med tidsstempeldata på båndet under optagelsen og starter en ny scene, når der findes en diskontinuitet.

·     Automatisk, baseret på videoindhold: Studio opdager ændringer i videoindholdet og starter en ny scene, når der er en større ændring i billederne. Denne indstilling virker muligvis ikke så godt, hvis lyset ikke er stabilt. Et ekstremt eksempel kunne være en video optaget på et diskotek, hvor en stroboskoplampe ville starte en ny scene, hver gang den blinkede.

·     Start ny scene hvert x. sekund: Studio starter nye scener med et interval, du vælger. Dette kan være brugbart til at opdele optagelser, der indeholder lange, fortløbende sekvenser.

·     Manuelt, ved at trykke på mellemrumstasten: Vælg denne indstilling, hvis du vil overvåge hele optagelsesprocessen og selv vælge, hvor nye scener skal starte. Tryk på tasten [Mellemrum] hver gang du vil starte en ny scene under optagelsen.

Vinduet Scenegenkendelsesindstillinger