Tilstandsmenuen

Tilstandsmenuen i Importøren giver dig mulighed for at justere de indstillinger, som tilbydes af forskellige importkilder.

DV- / HDV-importindstillinger

Avid Studio image001 TilstandsmenuenImportindstillingerne for DV og HDV er inddelt i tre grupper i Tilstandsmenuen.

Forudindstillinger: Gruppen Forudindstillinger indeholder to standardkonfigurationer for video- og lydkomprimering samt en brugerdefineret indstilling, hvor du kan finindstille parametrene for komprimeringen i vinduet Komprimeringsindstillinger, der åbnes, når du klikker på den øverste knap mere Avid Studio image002 Tilstandsmenuen. De faste forudindstillinger er:

·     DV: Optagelse i fuld DV-kvalitet, der bruger omkring 200 MB diskplads per minut af videoen.

·     MPEG: MPEG-komprimering giver mindre filer end DV, men kræver mere computerkraft at indkode og afkode. Dette kan resultere i en langsommere præstation på ældre computere.

Scenegenkendelse: Når scenegenkendelse er aktiveret, bliver din optagelse ved import delt op i ”scener”, der kan vises og redigeres separat i Biblioteket. Dette simplificerer i høj grad arbejdet med at finde ønsket materiale under redigeringen. Klik på den nederste mere-knap Avid Studio image002 Tilstandsmenuen for at åbne vinduet Scenegenkendelsesindstillinger.

Stop ved enden af båndet: Denne indstilling fortæller Avid Studio, om optagelsen skal stoppes automatisk, når der findes et tomt område på båndet. Et tomt område – et uden en tidskodestrimmel – indikerer et nyt bånd. Hvis du ikke har efterladt nogen huller under filmoptagelsen (ved at lade efterfølgende optagelser overlappe hinanden ganske lidt), vil denne indstilling give mulighed for optagelse uden overvågning.

Importindstillinger for analoge medier

Avid Studio image003 TilstandsmenuenValgmulighederne for analog importering er ligesom dem, der lige er blevet beskrevet for digitale kilder. Vinduet for Komprimeringsvalg og vinduet for Valg af scenegenkendelse giver udvidede indstillingsmuligheder.

Importindstillinger for fil-baserede medier

Avid Studio image004 TilstandsmenuenTilstandmenuen har to indstillinger, der påvirker import fra fil-baserede medier.

Importtilstand: Denne indstilling bestemmer, om mediefilen skal kopieres fysisk fra kildeplaceringen til målmappen på den lokale harddisk (som beskrevet i menuen Importer Til). Hvis Kopier vælges, kopieres filen. Hvis Link vælges, kopieres filen ikke, og der oprettes et link i Biblioteket til filen på dens oprindelige placering.

Det anbefales kraftigt, at filer på netværksdrev kopieres til lokale harddiske.

Slet original: Når denne indstilling er aktiveret, vil de originale kopier af filerne, som du importerer, blive slettet efter kopieringen. Denne indstilling er praktisk, hvis du benytter Importøren til at sikre dine medier og ikke vil have fyldt din harddisk med overflødige kopier.

Ignorer duplikater: Denne indstilling hjælper dig med at håndtere overflødige mediefiler, som du allerede har, ved at bede Importøren om ikke at importere ekstra kopier af filer, som måske har et andet navn, men tilsyneladende er ens.

Importindstillinger for optagelse af stop-motion

Avid Studio image005 TilstandsmenuenI stop-motion-animation optages en række individuelle billeder fra en live videokilde. Afhængig af dine planer for stop-motion-sekvensen kan du instruere Importøren om enten at integrere de individuelle billeder i en film eller simpelthen importere hvert billede som et enkeltbillede — eller begge dele.

Tilstandsmenuen