Menuen Metadata

I Metadatamenuen kan du indtaste informationer, som skal knyttes til den importerede mediefil i Biblioteket. Dette gør det lettere at finde og håndtere klippet, når du søger i Biblioteket efter medieindhold (assets), som du kan bruge i din film.

Brug feltet Samlinger til at indtaste navnet på en Samling, hvor du vil samle alle dine importerede klip. Du kan indtaste navnet på en eksisterende samling eller oprette en ny samling ved at indtaste et nyt navn.

I feltet Tag kan du indtaste navnet på et tag til klippet, som du senere kan bruge til at finde klippet med.

Menuen Metadata