Menuen Importer Til

Efter importering til din computer fra eksterne enheder har du adgang til dine medieelementer som filer på din computer. Menuen Importer Til i Importøren giver dig mulighed for at vælge, hvor disse filer skal gemmes. Der findes separate mapper for video-, lyd- og billedelementer, men menuen Importer Til viser kun dem, der er relevante for den aktuelle importkilde angivet i menuen Importer Fra.

Efterhånden som antallet af mediefiler på din computer vokser, bliver det nødvendigt at tænke over, hvordan materialet bedst organiseres i mapper og undermapper, således at du let kan finde et ønsket element i fremtiden. Indstillingerne i menuen Importer Til er designet til at automatisere denne proces i den grad, du ønsker.

Arbejde med importmapper

Avid Studio image001 Menuen Importer TilIndtil du angiver andet, vil Importøren benytte standarddokumentmapperne til video, musik og billeder på din brugerkonto i Windows. Illustrationen viser en typisk opsætning i Windows 7. Hvis du vil ændre en importmappe, skal du enten klikke på den lille mappeknap eller på stien for den aktuelle mappe. (Se “Vælg en importmappe” nedenfor.)

De mapper, som du vælger for hver medietype, hvad enten de er standard eller brugerdefinerede, vil fungere som basisplaceringer for dine importerede filer. Du kan også angive enten et brugerdefineret undermappenavn eller en metode til automatisk at generere et navn baseret på enten den aktuelle dato eller datoen for oprettelsen af det importerede materiale. På denne måde arrangerer du din mediesamling effektivt. Klik enten på “vælg undermappe” eller knappen mere Avid Studio image002 Menuen Importer Til for medietypen for at få adgang til indstillingerne for undermappen. (Se “Vælg en undermappe” nedenfor.)

Hvis du f.eks. indstiller din hovedvideomappe til “c:vid” og din metode til navngivning af undermapper til “Nuværende måned”, så vil enhver importeret video blive flyttet til en mappe med et navn såsom “c:vid2011-10”.

Indikator for fri plads: Denne søjlegraf viser den ledige plads på lagringsenheden for hver importdestination. Den første del af grafen viser den allerede anvendte plads på enheden. Den farvede forlængelse viser, hvor meget plads den i øjeblikket valgte mediefil kræver.

Avid Studio image003 Menuen Importer Til

Visning af tilgængelig lagringsplads

NB: Hvis en destinationsenhed bliver 98 procent fyldt under import, vil processen blive standset her.

Valg af importmappe

Avid Studio image004 Menuen Importer TilHvis du vil vælge en anden basismappe til en given medietype, skal du klikke på den tilsvarende mappeknap eller mappenavnet i menuen Importer Til. Dette vil åbne en boks til valg af mappe, hvor du kan navigere til, eller om nødvendigt oprette, mappen, som du vil benytte.

Mapper, der indeholder undermapper, vises med et plus-ikon til venstre for mappe-ikonet, hvis de i øjeblikket er lukkede, og et minus-ikon, hvis de er åbne. Et klik på ikonet skifter mappens tilstand.

Avid Studio image005 Menuen Importer Til

Klik på plus-ikonet for at se en mappes indhold.

Valg af undermappe

Hvis du vil udpege en undermappe til basismappen som den egentlige importdestination for medietypen, kan du enten klikke på knappen “vælg undermappe” eller knappen mere Avid Studio image002 Menuen Importer Til. Disse knapper åbner et dialogvindue fungerende som en udvidet version af menuen Importer Til, der inkluderer indstillinger for navngivning af undermappen eller for en metode til navngivning af hver medietype understøttet af den i øjeblikket valgte importkilde.

Avid Studio image006 Menuen Importer Til

Det udvidede dialogvindue Importer Til for fil-baserede medier. Da filer kan være af enhver medietype, er der indstillinger for alle tre typer. De fleste andre kilder importerer kun videomedier og viser ikke indstillinger for Lyd og Foto.

Rækken af indstillinger for hver medietype inkluderer en rullemenu med navngivningsmuligheder:

Ingen undermappe: Denne indstilling gemmer dine importerede filer i basismappen.

Brugerdefineret: Når du vælger denne indstilling, vises en redigeringsboks. Indtast navnet på undermappen, hvor din næste importerede medietype skal gemmes.

I dag: Dine importerede filer vil blive flyttet til en undermappe navngivet efter dagens dato med formatet “2009-10-25”.

Oprettelsesdato: Hver importeret fil gemmes i en undermappe navngivet efter mediets oprettelsesdato med samme format som ovenfor. Hvis flere medieelementer importeres som del af en enkelt importproces, vil dette kræve oprettelse eller opdatering af flere undermapper.

Nuværende måned: Denne indstilling er den samme som indstillingen I dag, men uden dagsdelen, f.eks. “2009-10”.

Når du har foretaget dit valg, skal du klikke på knappen i øverste højre hjørne af dialogvinduet for at vende tilbage til Importøren.

Menuen Importer Til